מערכת שעות - הזרם העצמאי בפסיכואנליזה

לוח שנת הלימודים

 

שנה ב' - שנה"ל תש"פ 2019/2020

 

יום ה'

 

2019/2020 15:15-16:45 17:00-18:30 18:45-20:15
 סמסטר א'

ביון 1

ד"ר אילן ברנט

 

ויניקוט 2

עפרה אשל

 

 סמינר קליני

 

 סמסטר ב'

ביון 3

אתי לנדאו-פרכטר

 

ויניקוט 3

עפרה אשל

 

 סמינר קליני

 

 

 

 

שנה ד' - שנה"ל תש"פ 2019/2020

 

יום ה'

 

2019/2020 15:15-16:45 17:00-18:30 18:45-20:15

 סמסטר א'

(חובה)

 

קוהוט ויניקוט

יוסי טמיר

 

נוכחות משיבה-נפש

ענת שומן

 

 סמינר קליני

 

 סמסטר ב'

(בחירה)

סדנאות מרוכזות

מרצים שונים

 

סדנאות מרוכזות

מרצים שונים

 

סדנאות מרוכזות

מרצים שונים

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive