מערכת שעות - פסיכותרפיה קלייניאנית

לוח שנת הלימודים

 

שנה ב' - שנה"ל תש"פ 2019/2020

 

יום א'

 

 
2019/2020  15:00-16:30  17:00-18:30  19:00-20:30
 סמסטר א'

העברה והעברה נגדית

ד"ר ענת פלגי-הקר

 

פסיכואנליזה של ילדים

הגר גלבוע

 

 סמינר קליני

 

 

 סמסטר ב'

 

הטכניקה הקלייניאנית -

מפגשים על טכניקה

מיכל גוריון

 

ממשיכיה של קליין:

רוזנפלד, בריטון ושטיינר

יעל חנין

 

 סמינר קליני

 

 

 

 

 

לימודי המשך - שנה ד' ושנה ו' - שנה"ל תש"פ 2019/2020

 

יום א'

 

 
2019/2020 16:30-18:00  18:30-20:00
 סמסטר א'

האלביתי - קריאה תלמודית במאמר

ניצה חזן

 

צרות עין והכרת תודה

יעל חנין

 

 סמסטר ב'

 

פרידות, אבדן ואבל בפסיכואנליזה

ציפי שיץ

 

מעבר לעיקרון העונג

נגה בדנס

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive