תנאי תשלום - מסלולים מתקדמים

שכר הלימוד בעבור מסלולי ההתמחות לשנה"ל תש"פ הוא כדלהלן:*

 

 • מצבים מנטאליים ראשוניים - שנה א' - 11,600 ש"ח 
 • מצבים מנטאליים ראשוניים - שנה ג' - 10,600 ש"ח 
 • מצבים מנטאליים ראשוניים - שנה ז' ו-ט' (ללא הדרכה קבוצתית) - 6,400 ש"ח 
 • מצבים מנטאליים ראשוניים - שנה ז' ו-ט' (עם הדרכה קבוצתית) - 9,600 ש"ח  
 • מצבים מנטאליים ראשוניים - שנה ה', י"א ו-י"ג (ללא הדרכה קבוצתית) - 6,400 ש"ח
 • מצבים מנטאליים רשאוניים - שנה ה' , י"א ו-י"ג (עם הדרכה קבוצתית) - 9,600 ש"ח
 • פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי - שנה א' (במתכונת חדשה) - 11,600 ש"ח
 • פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי - שנה ג' - 13,600 ש"ח
 • הזרם העצמאי בפסיכואנליזה - שנה ב' - 10,600 ש"ח 
 • הזרם העצמאי בפסיכואנליזה - שנה ד' (סמסטר א' + סמסטר ב') - 10,600 ש"ח 
 • הזרם העצמאי בפסיכואנליזה - שנה ד' (סמסטר א' בלבד) - 5,300 ש"ח 
 • הגישה ההתייחסותית - שנה ג' - 10,600 ש"ח ​
 • הגישה ההתייחסותית - לימודי המשך (אחת לחודש) - 1,200 ש"ח
 • פסיכותרפיה קלייניאנית - שנה ב' - 10,600 ש"ח 
 • פסיכותרפיה קלייניאנית - שנה ד' ושנה ו' (ללא הדרכה קבוצתית) - 6,400 ש"ח  

* ט.ל.ח.

 

התשלום הינו עבור כל שנה"ל ויש להסדירו לפניי תחילת השנה, בהתאם למפורט במכתב התשלום שנשלח לתלמידים.**

 

הגשת עבודת גמר במועד מאוחר יותר מתום שנת הלימודים הרביעית (החמישית במסלול פסיכולוגיית העצמי ובמסלול הזרם העצמאי בפסיכואנליזה) כרוכה בתשלום של 1,000 ₪.

 

 

במקרים חריגים, קיימת אפשרות להקלה בשכ"ל. ניתן לפנות למזכירות לקבלת טופס בקשה לקבלת הקלות בתשלומי שכר הלימוד. את הבקשה המנומקת (בצירוף 3 תלושי משכורת אחרונים) יש להגיש למזכירות התכנית עד התאריך 30/11/2019.

 

תלמיד, אשר שילם שכ"ל שנתי כנדרש והודיע על הפסקת לימודיו עד שישה שבועות מפתיחת שנת הלימודים, יוכל לקבל החזר שכ"ל, למעט 50%  משכ"ל של סמסטר א'.

 

**לאחר תהליך הקבלה, הסדרת תשלום היא תנאי להצטרפות כתלמיד/ה לתכנית. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive