תנאי תשלום - מסלולים מתקדמים

שכר הלימוד בעבור מסלולי ההתמחות לשנה"ל תשע"ט הוא כדלהלן:*

 

 • הזרם העצמאי בפסיכואנליזה - שנה א' - 10,600 ש"ח 
 • הזרם העצמאי בפסיכואנליזה - שנה ג' - 10,600 ש"ח 
 • פסיכותרפיה קלייניאנית - שנה א' - 10,600 ש"ח 
 • פסיכותרפיה קלייניאנית - שנה ג' - 10,600 ש"ח 
 • פסיכותרפיה קלייניאנית - שנה ה' (ללא הדרכה קבוצתית) - 6,400 ש"ח 
 • פסיכותרפיה קבוצתית - שנה א' - 7,000 ש"ח 
 • הגישה ההתייחסותית - שנה ב'' - 10,600 ש"ח 
 • הגישה ההתייחסותית - שנה ה' (לימודי המשך - אחת לשבועיים) - 4,000 ש"ח
 • מצבים מנטאליים ראשוניים - שנה ב' - 10,600 ש"ח 
 • מצבים מנטאליים ראשוניים - שנה ד' (ללא הדרכה קבוצתית) - 6,400 ש"ח 
 • מצבים מנטאליים ראשוניים - שנה ו' ו-ח' (ללא הדרכה קבוצתית) - 6,400 ש"ח 
 • מצבים מנטאליים ראשוניים - שנה י' ו-י"ב (עם הדרכה קבוצתית) - 9,600 ש"ח
 • מצבים מנטאליים ראשוניים - שנה י' ושנה י"ב (ללא הדרכה קבוצתית) - 6,400 ש"ח 
 • פסיכולוגיית העצמי - שנה ב' - 13,600 ש"ח 
 • פסיכולוגיית העצמי - שנה ד' - 13,600 ש"ח 
 • סמינר כתיבה פסיכואנליטית - קורס בחירה לתלמידי המסלולים - 350 ש"ח 

* ט.ל.ח.

 

התשלום הינו עבור כל שנה"ל ויש להסדירו לפניי תחילת השנה, בהתאם למפורט במכתב התשלום שנשלח לתלמידים.**

 

הגשת עבודת גמר במועד מאוחר יותר מתום שנת הלימודים הרביעית (החמישית במסלול פסיכולוגיית העצמי ובמסלול הזרם העצמאי בפסיכואנליזה) כרוכה בתשלום של 1,000 ₪.

 

 

במקרים חריגים, קיימת אפשרות להקלה בשכ"ל. ניתן לפנות למזכירות לקבלת טופס בקשה לקבלת הקלות בתשלומי שכר הלימוד. את הבקשה המנומקת (בצירוף 3 תלושי משכורת אחרונים) יש להגיש למזכירות התכנית עד התאריך 29/11/2018.

 

תלמיד, אשר שילם שכ"ל שנתי כנדרש והודיע על הפסקת לימודיו עד שישה שבועות מפתיחת שנת הלימודים, יוכל לקבל החזר שכ"ל, למעט 50%  משכ"ל של סמסטר א'.

 

**לאחר תהליך הקבלה, הסדרת תשלום היא תנאי להצטרפות כתלמיד/ה לתכנית. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive