• ראשי
 • תנאי תשלום - מסלולים מתקדמים

  שכר הלימוד בעבור מסלולי ההתמחות לשנה"ל תשע"ח הוא כדלהלן:*

   

  • הגישה ההתייחסותית - שנה א' - 10,600 ש"ח 
  • הגישה ההתייחסותית - שנה ד' (לימודי המשך - אחת לשבועיים) - 4,000 ש"ח
  • מצבים מנטאליים ראשוניים - שנה א' - 10,600 ש"ח 
  • מצבים מנטאליים ראשוניים - שנה ג' - 9,600 ש"ח 
  • מצבים מנטאליים ראשוניים - שנה ה' ו-ז' (ללא הדרכה קבוצתית) - 6,400 ש"ח 
  • מצבים מנטאליים ראשוניים - שנה ט' ו-י"א (ללא הדרכה קבוצתית)
  • פסיכולוגיית העצמי - שנה א' - 13,600 ש"ח 
  • פסיכולוגיית העצמי - שנה ג' - 13,600 ש"ח 
  • הזרם העצמאי בפסיכואנליזה - שנה ב' - 10,600 ש"ח 
  • פסיכותרפיה קלייניאנית - שנה א' - 10,600 ש"ח 
  • פסיכותרפיה קלייניאנית - שנה ד' (ללא הדרכה קבוצתית) - 6,400 ש"ח 
  • פסיכותרפיה קבוצתית - שנה ב' - 7,000 ש"ח 
  • סמינר כתיבה פסיכואנליטית - קורס בחירה לתלמידי המסלולים - 200 ש"ח 

   

  * ט.ל.ח.

   

  התשלום הינו עבור כל שנה"ל ויש להסדירו לפניי תחילת השנה, בהתאם למפורט במכתב התשלום שנשלח לתלמידים.**

   

  הגשת עבודת גמר במועד מאוחר יותר מתום שנת הלימודים הרביעית (החמישית במסלול פסיכולוגיית העצמי ובמסלול הזרם העצמאי בפסיכואנליזה) כרוכה בתשלום של 1,000 ₪.

   

   

  במקרים חריגים, קיימת אפשרות להקלה בשכ"ל. ניתן לפנות למזכירות לקבלת טופס בקשה לקבלת הקלות בתשלומי שכר הלימוד. את הבקשה המנומקת (בצירוף 3 תלושי משכורת אחרונים) יש להגיש למזכירות התכנית עד התאריך 30/11/2017.

   

  תלמיד, אשר שילם שכ"ל שנתי כנדרש והודיע על הפסקת לימודיו עד שישה שבועות מפתיחת שנת הלימודים, יוכל לקבל החזר שכ"ל, למעט 50%  משכ"ל של סמסטר א'.

   

  **לאחר תהליך הקבלה, הסדרת תשלום היא תנאי להצטרפות כתלמיד/ה לתכנית. 

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive