תנאי תשלום - מפגשים

 

תנאי תשלום*:

 

 

שכ"ל לשנה"ל תש"פ 2019/2020 הינו 4,000 ₪ כולל דמי רישום.

 

למתקבלים, דמי הרישום מהווים חלק משכר הלימוד.

 

התשלום הנו עבור כל שנת הלימודים ויש להסדירו עד ה- 01/08/2019.

 

ניתן לחלקו עד 5 תשלומים בהמחאות לפקודת אוניברסיטת ת"א.

 

תלמיד, אשר שילם שכ"ל שנתי כנדרש והודיע על הפסקת לימודיו עד שישה שבועות מפתיחת שנה"ל, יוכל לקבל החזר שכ"ל, למעט 50% משכ"ל של סמסטר א'.

 

(פרטים נוספים יתפרסמו בידיעון התכנית).

 

 

* ט.ל.ח.

 

***לאחר תהליך הקבלה, הסדרת תשלום היא תנאי להצטרפות כתלמיד/ה בתכנית.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive