לימודי המשך - לבוגרי מסלול מצבים מנטאליים ראשוניים

 

תכנית הלימודים עבור המחזור שהתחיל את לימודיו בשנה"ל 2015/2016:

 

שנה ד' - שנה"ל תשע"ט 2018/2019

 

 

 

 

 

 

תכנית הלימודים עבור כתה שמורכבת מתלמידים שהחלו את לימודיהם במסלול בשנה"ל 2011/2012 ומתלמידים שהחלו את לימודיהם במסלול בשנה"ל 2013/2014:

 

 

שנה ו' + שנה ח' - שנה"ל תשע"ט 2018/2019

 

 

 

 

 

 

תכנית הלימודים עבור כתה שמורכבת מתלמידים שהחלו את לימודיהם במסלול בשנה"ל 2007/2008 ומתלמידים שהחלו את לימודיהם במסלול בשנה"ל 2009/2010:

 

 

שנה י' ושנה י"ב - שנה"ל  תשע"ט 2018/2019

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive