קורסים - מצבים מנטאליים ראשוניים

שנה א'  - שנה"ל תש"פ 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ב' - שנה"ל תשפ"א 2020/20201

 

 

 

 

 

 

 

שנה ג' - שנה"ל תשפ"ב 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

סמינרים קליניים שנתיים המתקיימים לאורך שלוש שנות הלימוד במסלול בין המדריכים:  נעמי בר, חנה וקשטיין, ענת טלרנט, ד"ר גילה לנדאו, יואל מילר, טסה צדוק, אלינה שלקס, אלונה תימור.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive