קורסים - מצבים מנטאליים ראשוניים

שנה א'  - שנה"ל תשע"ו 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ב' - שנה"ל תשע"ז 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

שנה ג' - שנה"ל תשע"ח 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

סמינרים קליניים שנתיים המתקיימים לאורך שלש שנות הלימוד במסלול בהנחיית חנה וקשטיין, ענת טלרנט, יהודית טריאסט, יואל מילר, טסה צדוק, אלינה שלקס, אלונה תימור.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive