מערכת שעות - מצבים מנטאליים ראשוניים

לוח שנת הלימודים

שנה ב' - שנה"ל תשע"ט 2018/2019

 

יום ה'

 

2018/2019  15:00-16:30  17:00-18:30  18:45-20:15
 סמסטר א'

מרחב נפשי או העדרו

רות סגל

 

סימבוליזציה ומנטליזציה

יואל מילר

 

 סמינר קליני

 

 סמסטר ב'

מוות בנפש

עירית המאירי ולדרסקי

 

הטכניקה הטיפולית בממ"ר

נעמה קינן

 

 סמינר קליני

 

 

 

 

שנה ד' - שנה"ל תשע"ט 2018/2019

 

יום ה'

 

2018/2019  15:00-16:30  17:00-18:30
 סמסטר א'

מעטפת העור

אורלי חסון-כץ

 

כיוון כלים

חנה וקשטיין

 

 סמסטר ב'

לידה לחיים נפשיים

ד"ר איזבל בן-אמו

 

טראומה נפשית מוקדמת

חיותה גורביץ'

 

 

 

 

שנה  ו' ושנה ח' - שנה"ל תשע"ט 2018/2019

 

יום ה'

 

 
2017/2018  15:00-16:30  17:00-18:30
 סמסטר א'

הסופר אגו בתיאוריה הפסיכואנליטית

נאירה כספי

 

מבט על העיוורון של הנפש

ד"ר גילה לנדאו

 

 סמסטר ב'

 

מסתורי נפש

סיגלית בודוך-ריש

 

מיניות ילדית

יואל מילר

 

 

 

 

 

שנה  י' ושנה י"ב - שנה"ל תשע"ט 2018/2019

 

יום ה'

 

 
2018/2019  15:00-16:30  17:00-18:30 18:45-20:15
 סמסטר א'

על נרקיסיזם בטיפול

ד"ר שרון שטרית

 

קורס תיאורטי

אלינה שלקס

 

סמינר קליני

ד"ר גילה לנדאו

 

 סמסטר ב'

 

האובייקט הפנימי

כעוגן נפשי

רות סגל

 

אהבה בפסיכואנליזה

היא העברה

אילנה גולדשמידט-היימן

 

 

סמינר קליני

ענת שומן

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive