מערכת שעות - מצבים מנטאליים ראשוניים

לוח שנת הלימודים

שנה א' - שנה"ל תש"פ 2019/2020

 

יום ה'

 

2019/2020  15:00-16:30  17:00-18:30  18:45-20:15
 סמסטר א'

מבוא לביון

משה לנדאו

 

התפתחות נפשית מוקדמת

עידית דורי

 

 סמינר קליני

 

 סמסטר ב'

הגרעין האוטיסטי באישיות

נחמה פבר בן-פזי

 

מהגוף למילה ובחזרה

אלינה שלקס

 

 סמינר קליני

 

 

 

 

שנה ג' - שנה"ל תש"פ 2019/2020

 

יום ה'

 

2019/2020  15:00-16:30  17:00-18:30  18:45-20:15
 סמסטר א'

מצבים רגרסיביים בטיפול

עפרה אשל

 

סירלס ובאלינט

ד"ר אילן אמיר

 

 סמינר קליני

 

 סמסטר ב'

טראומה נפשית מוקדמת

חיותה גורביץ'

 

שפה שנוגעת

ענת שומן

 

 סמינר קליני

 

 

 

 

 

שנה  ז' ושנה ט' - שנה"ל תש"פ 2019/2020

 

יום ה'

 

 
2019/2020  13:15-14:45 15:00-16:30 17:00-18:30
 סמסטר א'

סמינר קליני (בחירה)

נאירה כספי

 

חלום וחלימה

לפי ביון וממשיכיו

ידידה טורקקניץ'

 

המפגש עם הגנות

פרימיטיביות

אהוד וולפה

 

 סמסטר ב'

 

סמינר קליני (בחירה)

נאירה כספי

 

 

על נרקיסיזם

ד"ר שרון שטרית

 

 

אהבה בפסיכואנליזה

אילנה גולדשמידט-היימן

 

 

 

 

 

שנה  ה', שנה י"א ושנה י"ג  - שנה"ל תש"פ 2019/2020

 

יום ה'

 

 
2019/2020  13:15-14:45 15:00-16:30 17:00-18:30
 סמסטר א'

סמינר קליני (בחירה)

נאירה כספי

 

המטופל הקשה

יהודית טריאסט

 

נושא הקורס יפורסם בהמשך

אלינה שלקס

 

 סמסטר ב'

 

סמינר קליני (בחירה)

נאירה כספי

 

 

מסתוריים נפשיים

סגלית בודוך-ריש

 

 

עבודת השלילי

נעמה קינן

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive