הנחיות לכתיבת עבודת גמר - בפסיכותרפיה

 

יו"ר הועדה - ד"ר דני לוי

 

 

כתיבה והגשה של עבודת גמר, על פי התקנות, מהווה חלק מהדרישות האקדמיות מהלומדים  ותנאי הכרחי לקבלת תעודת בוגר התכנית לפסיכותרפיה.

מטרתה של כתיבת העבודה היא לעשות אינטגרציה בין החומרים התיאורטיים שנלמדו במהלך הלימודים בתכנית לבין העבודה הקלינית של הכותב ובהתייחסות גם לתהליך ההדרכה שליווה את העבודה הקלינית. העבודה יכולה להיבנות מתיאור מקרה טיפולי אל עבר התיאוריה/ות שמסבירה/ות  את מהלכו או להעמיד במרכזה מושג תיאורטי מסויים אותו ידגים הכותב דרך מספר וינייטות קליניות מעבודתו.

 

הכותבים רשאים ואף מוזמנים להעשיר את העבודה דרך חומרים נוספים מתחומי עניין נוספים שלהם, אולם אלו בגדר תוספות והרחבות לעבודה המבוססת על פסיכותרפיה פסיכואנליטית.

לא ניתן להגיש עבודה שהוגשה במסגרת לימודית אחרת.

 

כשלב מקדים לכתיבת העבודה, על התלמיד להגיש הצעה בת כמה שורות לאחראי על עבודות הגמר ולקבל את אישורו. ההצעה תוגש במייל drdaniel@bezeqint.net ותכלול התייחסות קצרה לסוגיה המרכזית שעליה רוצה הכותב לכתוב, התייחסות לתיאוריות ולתיאורטיקנים שעליהם תתבסס הכתיבה וכמה מילים על הדוגמא הקלינית שתלווה את הסוגיה.

 

ניתן להגיש את העבודה לאחר סיום כל חובות הלמידה וההדרכה, לרבות הגשת סכומי טיפול. הצעת העבודה תוגש עד לתחילת שנת הלימודים העוקבת של הכותב (מסיימי שנה ג'), והעבודה תוגש לכל המאוחר עד לחודש אפריל של שנת הלימודים העוקבת. הגשה במועדים אלה אינה כרוכה בתשלום. הגשה במועד מאוחר יותר של ההצעה והעבודה תחויב בתשלום נוסף. ככלל, ניתן להגיש עבודת גמר לא יאוחר משבע שנים מיום תחילת הלימודים בתכנית. במידה וישנה חריגה מטווח זה, על התלמיד לפנות לוועדת חריגים.

 

לאחר אישורה של ההצעה יבחר הכותב מנחה לכתיבה. סיוע במציאת מנחה ניתן לקבל על ידי חברי וועדת עבודות הגמר. כל אנשי הסגל בתכנית מוסמכים להנחות את הכתיבה. בקשות חריגות למנחים מבחוץ יועלו  לאישור הוועדה. הכותב חייב לקבל את אישורה של הוועדה למנחה שנבחר.

 

לכותב ולמנחה העבודה מוקצות עשר שעות הנחייה. התנהלות ההנחיה תקבע בין השניים.

היקף הכתיבה הינו בין עשרים לשלושים עמודים מודפסים וביניהם עמוד שער בעברית ואנגלית, תקציר ורשימה ביבליוגרפית.

לאחר שהמנחה יאשר את העבודה, העבודה תשלח במייל בקובץ מוצפן לרכזת התכנית lmarciano@tauex.tau.ac.il

 

העבודה תוערך על ידי שני קוראים מצוות עבודות גמר בשילוב קוראים חיצוניים, בניתוב של אחראי הוועדה. הוועדה תשתדל להתאים את קוראי העבודה לנושא ולגישה בה נכתבה העבודה.

ציון העבודה יהיה עובר או נכשל.

משוב על העבודה יועבר לתלמיד על ידי קוראי העבודה בפגישה אישית.

דיווח בכתב על המשוב יועבר על ידי הקוראים לכותב העבודה, למנחה  ולמזכירות.

 

על הכתיבה והפרסום של העבודה יחולו כל ההגבלות הנובעות מחובת שמירת הסודיות הרפואית.

בעקבות פרסומים של עבודות גמר כמאמר או כהרצאה, ברצוננו להבהיר שכל פרסום של עבודה או חלקים ממנה, בעל פה או בכתב, מחייב את ציון שמה של התכנית לפסיכותרפיה, שם המנחה ואת היות העבודה חלק מדרישות הלימודים בתכנית.

 

להורדת דוגמת שער של עבודת גמר  >>

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>