תנאי תשלום - הגישה ההתייחסותית

שכר הלימוד במסלול הגישה ההתייחסותית לשנה"ל תש"פ הוא כדלהלן:*

 

  • הגישה ההתייחסותית - שנה ג' - 10,600 ש"ח 
  • ​הגישה ההתייחסותית - שנה ו' (לימודי המשך -אחת לחודש) - 1,200 ש"ח.

 

* ט.ל.ח.

 

התשלום הינו עבור כל שנה"ל ויש להסדירו לפניי תחילת השנה, בהתאם למפורט במכתב התשלום שנשלח לתלמידים.**

 

הגשת עבודת גמר במועד מאוחר יותר מתום שנת הלימודים הרביעית כרוכה בתשלום של 1,000 ₪.

 

 

במקרים חריגים, קיימת אפשרות להקלה בשכ"ל. ניתן לפנות למזכירות לקבלת טופס בקשה לקבלת הקלות בתשלומי שכר הלימוד. את הבקשה המנומקת (בצירוף 3 תלושי משכורת אחרונים) יש להגיש למזכירות התכנית עד התאריך 30/11/2019.

 

תלמיד, אשר שילם שכ"ל שנתי כנדרש והודיע על הפסקת לימודיו עד שישה שבועות מפתיחת שנת הלימודים, יוכל לקבל החזר שכ"ל, למעט 50%  משכ"ל של סמסטר א'.

 

**לאחר תהליך הקבלה, הסדרת תשלום היא תנאי להצטרפות כתלמיד/ה לתכנית. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive