מערכת שעות - הגישה ההתייחסותית

לוח שנת הלימודים

 

שנה ב' - שנה"ל תש"פ 2019/2020

 

יום ה'

 

2019/2020  15:00-16:30  17:00-18:30  18:45-20:15
 סמסטר א'

אובייקט או סובייקט?

ד"אילן טרבס

 

טרנספורמציות ב- R 

סנדרה הלוי

 

 סמינר קליני

 

 סמסטר ב'

השפעה הדדית, Impasse, Enactment

ד"ר אילנה לאור

 

מאהבת העברה לאהבת אחר הצהריים

ד"ר חנה אולמן

 

 סמינר קליני

 

 

 

לימודי המשך - שנה ו' - שנה"ל תש"פ 2019/2020

 

יום ה' - אחת לחודש

 

 
2019/2020 17:00-18:30 19:00-20:30
 סמסטר א'

העבודה הטיפולית עם נפגעי ונפגעות

טראומה מינית מורכבת

ד"ר צביה זליגמן

 

סמינר קליני

ד"ר צביה זליגמן

 

 סמסטר ב'

 

 

העבודה הטיפולית עם נפגעי ונפגעות

טראומה מינית מורכבת

ד"ר צביה זליגמן

 

סמינר קליני

ד"ר צביה זליגמן

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive