מערכת שעות - הגישה ההתייחסותית

לוח שנת הלימודים

 

שנה ב' - שנה"ל תשע"ט 2018/2019

 

יום ה'

 

2018/2019  15:00-16:30  17:00-18:30  18:45-20:15
 סמסטר א'

שדה הטראומה

ד"רדני לוי

 

הטכניקה הטיפולית בפסיכואנליזה

ד"ר שלמה ביינארט

 

 סמינר קליני

 

 סמסטר ב'

השדה האינטרסובייקטיבי

ד"ר אבי נוטקביץ'

 

כשהפסיכואנליזה פוגשת מגדר

ד"ר אפי זיו

 

 סמינר קליני

 

 

 

לימודי המשך - שנה ה' - שנה"ל תשע"ט 2018/2019

 

יום ה' - אחת לחודש

 

 
2018/2019 17:00-18:30 19:00-20:30
 סמסטר א'

התמודדות עם כאב נפשי

אהובה ברקן

 

סמינר קליני

סנדרה הלוי

 

 סמסטר ב'

 

 

עבודה אינטר-סובייקטיבית

ד"ר אילן טרבס

 

סמינר קליני

ד"ר אילן טרבס

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive