לימודי המשך - לבוגרי מסלול הגישה ההתייחסותית

 

תכנית הלימודים עבור המחזור שהחל את לימודיו בשנה"ל 2014/2015:

 

 

שנה ד' - שנה"ל תשע"ח 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ה' - שנה"ל תשע"ט 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ו' - שנה"ל תש"פ 2019/2020

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive