להיות אישה - גוף, נפש ומה שביניהם

להיות אישה - גוף, נפש ומה שביניהם: על נשיות בתיאוריה ובקליניקה הפסיכואנליטיים  א ב ג  

 

דפנה בהט*

 

 

א. הלימודים מיועדים לפסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים העוסקים בבריאות הנפש, שהנם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית  באוניברסיטת תל אביב או שהנם בכירים בתחום, 7 שנות ניסיון לפחות, לאחר סיום ההתמחות.

 

ב. הלימודים יתאפשרו למטפלים (MA) ממקצועות טיפוליים נוספים, שהנם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב, ושעוסקים בתחום הטיפולי.

 

ג. הלימודים מיועדים גם לבוגרי תכניות הלימוד בגישות פסיכודינמיות בעבודה עם מבוגרים/ילדים ונוער בתכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב.

 

 

למין ראשיתה ניסתה הפסיכואנליזה להתמודד עם הבנת הנשיות ועם ההבדלים בין נשים לגברים.

לאורך השנים התפתחו והתנהלו במקביל ותוך ויכוח שני ערוצי חשיבה מרכזיים להבנת הנשיות:

א. הגישה הפרוידיאנית, המייחסת חשיבות דטרמיניסטית מכרעת לגוף הנשי: "אנטומיה היא גורל". פרויד שהודה כי רחק מלהבין את ה"יבשת האפילה" נחשב כמי שייחס משמעות רק לגופני. יחד עם זאת כבר אצל פרויד ניתן לראות התייחסויות לנושא של יחסי אובייקט כשתיאר את הבעיה שבפתרון התסביך האדיפלי הנשי.

ב. הגישה של יחסי אובייקט (וחלק מהגישות הפמיניסטיות), המייחסת חשיבות מכרעת לנושאים של יחסי אובייקט וגלגוליהם אצל נשים, בעיקר דרך הקשר עם האם. למרות הדגש על היחסים, ניתן לראות פעמים רבות גם בכתבים אלה את ההשפעה ואת המקום של הגוף. (חלק מהגישות הפמיניסטיות אף חוזרות לגוף בהסתכלן על מה שיש בו ולא על מה שאין בו).

 

הקורס יידון במאמרים נבחרים בנושא, החל מפרויד ועד כתבים בני ימינו, בניסיון ללמוד משהו על הנשי ועל נשים, ובניסיון לעשות אינטגרציה בין שתי הגישות המתוארות.

הסמינר יתבונן על המעבר שעושה הפסיכואנליזה (במיוחד בארץ) בשנים האחרונות מתיאוריה ופרקטיקה שהחלה את חייה דרך עיסוק בגוף-נפש המיני (תיאורית הדחף) ובהשפעותיו על הנפש האנושית, אל עבר תיאוריה ופרקטיקה שדומה שמנסה להדיר את המיני והגופני ולהתבונן אל הנשי רק דרך הפונקציה האימהית.

בקורס יהיה גם עיון בכתבים ספרותיים רלוונטיים ובווינייטות טיפוליות על מנת להעשיר את ההבנה דרך התקרבות לחוויה.

 

מטרת הקורס היא חידוד ההקשבה של המשתתפים לנשים שבטיפולם, הרחבת ההבנה של מימד הנשיות מתוך תהליכי העברה והעברה נגדית, והעמקת האפשרות לאינטגרציה בין גוף לנפש ובין הפונקציה האימהית לפונקציות מיניות ואחרות אצל המטופלות ואצל המטפלים/ות כאחד.

מתוך כך, הקורס מיועד למטפלים – נשים וגברים כאחד.

 

קורס סמסטריאלי, סמסטר ב', ימי ג' בין השעות 17:00-18:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive