תכנית הלימודים לתואר מוסמך בבריאות הציבור במסלול קידום בריאות

תיאור התכנית (מידע למתעניינים) 

 

תכנית הלימודים המתוארת כאן תקפה לסטודנטים אשר שנת התחלת הלימודים שלהם היא תשע"ט (2018-2019), תש"ף (2019-2020), תשפ"א (2020-2021) או תשפ"ב (2021-22).

תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018) או לפניה מחויבים לתכנית הלימודים שהייתה קיימת בשנה בה החלו את לימודיהם. לעיון בתכנית הלימודים המחייבת בהתאם לתואר, מסלול או אופן הלימוד נא לעיין בידיעון תשע"ח.

 

מסלול חדש לתואר שני בקידום בריאות בשנה אחת

 

בשנת תשפ"ד (2023/24) תתווסף תוכנית לימודים ייחודית של תואר שני בקידום בריאות חד שנתי. התוכנית החדשה תאפשר לסטודנטים.ות אפשרות לעשות את התואר בשנה אחת, בלימוד של יומיים בשבוע. התוכנית החד שנתית כוללת את אותו מספר ש"ס של התוכנית הדו שנתית. חובות הסטודנטים בתוכנית החד שנתית מופיעות בהמשך, אחרי פירוט התוכנית הדו שנתית

 


היקף הקורסים הנדרש לקבלת התואר

בלימודי התואר השני קיימים שני מסלולים:

א. תואר שני במסלול עיוני, ללא עבודת-גמר (תזה) שהיקף חובות השמיעה בו הוא 42 ש"ס. מטלת הסיום של התואר העיוני היא פרויקט גמר.

ב. תואר שני במסלול מחקרי, עם עבודת-גמר(תזה), שהיקף חובות השמיעה בו הוא 34 ש"ס ועבודת תזה שמשקלה 12 נ"ז.

 

במסגרת הלימודים במסלול, על כל תלמיד/ה להשתתף ב:

 • קורסי השלמה (לחסרי רקע רפואי) - בהתאם להחלטת ועדת הקבלה

 • קורסי חובה פקולטטיים: 6 ש"ס במסלול עם עבודת גמר או 4.5 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר.

 • קורסי חובה של המסלול: 24 ש"ס. לסטודנטים המתחילים לימודים בשנת תשפ"ד 2023/24 - 26 ש"ס.

 • קורסי בחירה מתקדמים של המסלול: 4 ש"ס במסלול עם עבודת גמר (לסטודנטים המתחילים את הלימודים בשנת תשפ"ד 2023/24 - 2 ש"ס)  או 8 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר. ניתן להשתתף בקורסים נוספים ממסגרת זו, על חשבון קורסי בחירה כללים.

 • קורסי בחירה כללים: 0 ש"ס במסלול עם עבודת גמר או 5.5  ש"ס במסלול עם פרויקט (למתחילים לימודים בשנת תשפ"ד 2023/24  3.5 ש"ס במסלול פרויקט.)

תכנית הלימודים טעונה אישור יועץ אקדמי של התכנית.

​לא כל קורסי הבחירה נפתחים בכל שנה. יש לבדוק את הקורסים שנפתחים במערכת השעות לשנת הלימודים הנוכחית.

​דרישות נוספות:

 • השתתפות בסמינריונים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור וצבירת 26 חתימות.
 • מציאת מנחה לעבודות הגמר (תיזה/פרויקט) במהלך שנת הלימודים הראשונה
 • הגשת הצעת מחקר לעבודת גמר (תיזה/פרויקט) החל מהשבוע הראשון של שנת הלימודים השניה ולא יאוחר מהיום ראשון לסמסטר ב' בשנת הלימודים השניה. 
 • הגשת עבודת גמר (תיזה/פרויקט) כמקובל בתוכנית המוסמך בבריאות הציבור.
 • בחינה בעל-פה על עבודת הגמר (תיזה בלבד)

מערכת שעות מומלצת למסלול הדו שנתי

מערכת שעות מומלצת למסלול החד שנתי

רשימת מנחים

הנחיות לכתיבת עבודת גמר / פרויקט

תכנית רופאים

 


מבנה תכנית הלימודים

 

קורס השלמה לחסרי רקע רפואי (הקורס לא יכלל במניין השעות לתואר)

0158.1118 - מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות - להשלמה לפני או במהלך השנה הראשונה של התואר

 

קורסי חובה פקולטתיים (6 ש"ס במסלול עם תזה, 4.5 ש"ס במסלול ללא תזה)

0103.0012 - ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב- חובה שנה א

4 ש"ס

0103.7000 - כתיבה מדעית (חובה רק ללומדים עם עבודת גמר - תיזה)- חובה שנה ב- רק ללומדים עם עבודת גמר (תזה)

1.5 ש"ס

0103.6002 - אתיקה במחקר רפואי- חובה שנה ב

0.5 ש"ס

0146.4400 - משאבי ספריה למדעי החיים ולרפואה – קורס ווירטואלי- חובה שנה א

0 ש"ס

0103.0003 - בטיחות וגהות בעבודה במעבדה* 

0 ש"ס

* הקורס "בטיחות וגיהות בעבודה במעבדה" הינו קורס חובה רק לסטודנטים המתכננים לבצע מחקר מעבדתי. מספר הקורס בעבר: 0400.1001.

 
 

קורסי החובה של המסלול (24 ש"ס) 

0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה - חובה שנה א

2 ש"ס

0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב' - חובה שנה א

3 ש"ס

0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה - חובה שנה א

2 ש"ס

0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר - חובה שנה א

1 ש"ס

0146.1000 - בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה - חובה שנה א

2 ש"ס

0158.1205 - מבוא לניהול מערכות בריאות - חובה שנה א

2 ש"ס

0146.1117 - מבוא לכלכלת בריאות - חובה שנה א

2 ש"ס

0146.1113 - היבטים פסיכוסוציאליים של בריאות וחולי  - חובה שנה א

2 ש"ס

0146.1102 - מבוא לקידום בריאות - חובה שנה א

2 ש"ס

0146.1115 - תקשורת וקידום בריאות - חובה שנה ב

2 ש"ס

0146.1106 - מתודולוגיות מחקר והערכה בקידום בריאות - חובה שנה ב

2 ש"ס

0146.1108 - פרקטיקום בקידום בריאות (קורס שנתי) - חובה שנה ב*

2 ש"ס**

​** לסטודנטים המתחילים לימודים בשנת תשפ"ד 2023/24 - הפרקטיקום ייחשב 4 ש"ס, במקום 2 ש"ס, על חשבון קורסי בחירה כלליים במסלול פרויקט, ועל חשבון קורס בחירה מתקדם במסלול עם תיזה, מה שמביא את קורסי החובה של המסלול ל 26 ש"ס)

 

קורסי חובה נוספים למסלול החד שנתי ללא עבודת גמר

0146.1114 - קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות בשיתוף מתחברים + . (הקורס כולל 25 שעות של מעורבות חברתית) *

4 ש"ס

0146.1119 - מבוא לטיפול התנהגותי קוגניטיבי (CBT) והגישה המוטיבציונית *

2 ש"ס

0146.1123 - משפט ובריאות הציבור *

1.50 ש"ס

* הקורס נחשב קורס בחירה מתקדם, אבל במסלול החד שנתי חובה לקחת אותו

 

קורסי בחירה מתקדמים של המסלול  -

ללומדים עם עבודת גמר (תיזה) לפחות 4 ש"ס. סטודנטים שיחלו את לימודיהם בשנת תשפ"ד 2023/24 יצטרכו רק 2 ש"ס.

ללומדים ללא עבודת גמר (מסלול פרויקט) במסלול הדו שנתי, לפחות 8 ש"ס.

(קורסי הבחירה של המסלול החד שנתי ללא עבודת גמר מופיעים בהמשך) 

0146.1012 - ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

1 ש"ס

0146.1103 - עישון: אפידמיולוגיה וקידום בריאות (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.1109 - קידום בריאות אינטגרטיבי (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.1114 - קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות בשיתוף מתחברים + . (הקורס כולל 25 שעות של מעורבות חברתית) 

4 ש"ס

0146.1119 - מבוא לטיפול התנהגותי קוגניטיבי (CBT) והגישה המוטיבציונית 

2 ש"ס

0146.1121 - שלומות (well - being) וקידום בריאות 

2 ש"ס

0146.1123 - משפט ובריאות הציבור 

1.5 ש"ס

0146.1125 - תקשורת בריאות בעידן הדיגיטלי: אתגרים והזדמנויות

2 ש"ס

0158-1002 -אפידמיולוגיה סביבתית

2 ש"ס

0146-1126 - קידום בריאות בילדים 

2 ש"ס

0158.1015 - שיטות סטטיסטיות מתקדמות חובה - רק ללומדים עם עבודת גמר (תזה) על מאגר נתונים קיים*

3 ש"ס

0158.1021 - שיטות מחקר מתקדמות לחקר בסיסי נתונים* - חובה - רק ללומדים עם עבודת גמר (תזה) על מאגר נתונים קיים*

1 ש"ס
* סטודנט.ית שעושה תיזה על מאגר נתונים קיים, חייבת אחד משני הקורסים - 0158.1015 שיטות סטטיסטיות מתקדמות, או 0158.1021 שיטות מחקר מתקדמות לחקר בסיסי נתונים, כקורסי בחירה מתקדמים

 

קורסי בחירה מתקדמים של המסלול החד שנתי ללא עבודת גמר:

חובה לקחת קורס אחד מכל אשכול

אשכול 1

0158.1125 - אפידמיולוגיה של פעילות גופנית 

2 ש"ס

0158.1106 - אפידמיולוגיה של סרטן 

2 ש"ס

0146.1125 - תקשורת בריאות בעידן הדיגיטלי: אתגרים והזדמנויות

2 ש"ס

אשכול 2

0146-1126 - אורח חיים בריא בילדים 

2 ש"ס

0146.1121 - שלומות (well - being) וקידום בריאות 

2 ש"ס

 

קורסי בחירה כללים  של המסלול הדו שנתי 

(0 ש"ס במסלול עם עבודת גמר או 5.5 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר )​

* סטודנטים המתחילים את הלימודים בשנת תשפ"ד 2023/24, יעשו 3.5 ש"ס של קורסי בחירה כלליים)

קורסי בחירה כללים מתחום אפידמיולוגיה ורפואה מונעת:

0158.1001 - אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות 

2 ש"ס

0158.1009 - אפידמיולוגיה של השמנה ומחלות מטבוליות (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1010 - אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1012 - אפידמיולוגיה של מחלות כלי הדם המוחיים ודמנציות (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1015 - שיטות סטטיסטיות מתקדמות

3 ש"ס

0158.1016 - אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1023 - אפידמיולוגיה של היפגעות וטראומה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1106 - אפידמיולוגיה של סרטן 

2 ש"ס

0158.1113 - אפידמיולוגיה של התזונה (באנגלית)

2 ש"ס

0158.1117 - בריאות האם והילד (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1119 - אפידמיולוגיה של סוכרת וסיבוכיה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1120 - חיסונים נגד זיהומים חיידקיים ונגיפיים (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1121 - נוירואפידמיולוגיה - מחלות מוח, אדם וסביבה  (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1124 - מבוא לאינפורמטיקה רפואית וביג דאטה ברפואה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1125 - אפידמיולוגיה של פעילות גופנית 

2 ש"ס

0158.1201 - ניסויים קליניים

2 ש"ס

0158.1207 - היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות (סמסטריאלי)

2 ש"ס

0158.1208 - אפידמיולוגיה פסיכיאטרית ובריאות נפש קהילתית (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1212 - פארמקו-אפידמיולוגיה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1305 - מתרביות למטגנומיקה- איבחון וניטור מחלות זיהומיות במעבדה לבריאות הציבור 

2 ש"ס

0158.1215 - מודלים מתמטיים בחקר מגיפות (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1126 - טכנולוגיות GIS ובריאות הציבור (Geo-health) 

 

0158.1127 - מבוא לקורס R

2 ש"ס

0146.1133 - סקירה שיטתית ומטא אנליזה

2 ש"ס
0158.1004 - אפידמיולוגיה של זקנה (באנגלית) 2 ש"ס
0158.1307 - מדיניות תזונתית 2 ש"ס
 
קורסי בחירה אחרים:
 

0103.0032 - תורת החלטות - יישומים למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1007 - ניהול טכנולוגיות רפואיות

2 ש"ס

0146.1008 - תפעול מערכות בריאות 

2 ש"ס

0146.1009 - כלכלת בריאות 

2 ש"ס

0146.1010 - יסודות החשבונאות למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1011 - יסודות המימון למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1013 - מדיניות ושירותי בריאות בארץ ובעולם

2 ש"ס

0146.1101 - ניתוח עלות תועלת למערכות בריאות 

2 ש"ס

0146.1108 - תפעול מערכות בריאות

2 ש"ס

0159.1129 - התנהגות ארגונית - מיקרו

2 ש"ס

0159.1130 - התנהגות ארגונית - מאקרו

2 ש"ס
 
 
 
 
ניתן לבחור קורסי בחירה כללים גם מבין מגוון הקורסים המתקיימים במדרשה לתארים מתקדמים. או מבין קורסי הקיץ שמקיים ביה"ס לבריאות הציבור. ביה"ס לבריאות הציבור מקיים מדי שנה בחודשי הקיץ קורסים מרוכזים (בני שבוע ימים) במגוון נושאים בתחום האפידמיולוגיה ובריאות הציבור. קורסים אלו מועברים בשפה האנגלית על ידי המרצים המובילים בתחומם מאוניברסיטת ת"א ומאוניברסיטאות מובילות בחו"ל. רישום לכלל קורסים אלו טעון אישור של יועץ התוכנית.

 

השתתפות בסמינרים

 1. כל סטודנט לתואר שני בבריאות הציבור במסלול קידום בריאות חייב לצבור במהלך לימודיו לפחות 26 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות.

 2. השתתפות בכנס מדעי חיצוני, בידיעת המנחה, יכולה להקנות 2 חתימות. תאושר השתתפות בשני כנסים חיצונים בלבד (לאורך כל התואר), וזאת בהצגת אישור תשלום / אישור השתתפות בכנס ותג שם בלבד.

 3. כל סטודנט ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף דרך אתר ה-moodle. 

 4. לאחר שישלים הסטודנט את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, ישלח הסטודנט מייל למזכירות ביה"ס. סיום חובת הסמינרים מהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.​

 5. מומלץ לכל סטודנט המבצע תיזה, במעמד סיום התואר, לתאם מועד ולהציג את תוצאות מחקרו במסגרת סמינר בית ספרי או במסגרות אחרות של ימי עיון או כנסים מדעיים. 

 

אופן הלימוד: עם או ללא עבודת גמר (תיזה)

 • בחירה באופן הלימוד (תיזה או פרויקט) מתבצעת במהלך שנת הלימודים הראשונה.
 • התלמידים מתבקשים לחפש מנחה לתיזה או לפרויקט רק לאחר קבלתם ללימודים ותשלום דמי המקדמה.
 • על כלל התלמידים חלה החובה להגיש הצעת מחקר לתיזה או לפרויקט לא יאוחר מהשבוע הראשון של שנת הלימודים השנייה.

 

עבודות לסיום התואר

אופן הלימוד: עם או ללא עבודת גמר (תזה)

 • בחירה באופן הלימוד (תזה או פרויקט) מתבצעת במהלך שנת הלימודים הראשונה.
 • התלמידים מתבקשים לחפש מנחה לתזה או לפרויקט רק לאחר קבלתם ללימודים ובמהלך השנה הראשונה ללימודים

>> למידע והנחיות בנושא עבודת גמר (תיזה)

>> למידע והנחיות לגבי הגשת פרויקט

  

שקלול ציון סופי וזכאות לתואר

 

א. הרכב ציון הגמר במסלול עם עבודת גמר יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 40%                                                                       

     ציון עבודת הגמר:   

     ציון המנחה (מנחים) 20%                                                                               

     ציון השופטים 20%                                          

     ציון הבחינה בעל פה 20%

 

* למתחילים לימודים בשנת תשפ"ד (2023/24) החלוקה תהיה

  שקלול הציונים בקורסים 40%                                                                       

     ציון עבודת הגמר:   

     ציון המנחה (מנחים) 30%                                                                               

     ציון השופטים 15%                                          

     ציון הבחינה בעל פה 15%

ב. הרכב ציון הגמר במסלול עם פרויקט מסכם יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 75%

     ציון על הפרויקט:

     ציון מנחה 10%

     ציון שופט 15%

* למתחילים לימודים החל משנת תשפ"ד ציון הגמר בפרויקט יהיה 15% מהציון, והרכבו יהיה

  שקלול הציונים בקורסים 85%

     ציון על הפרויקט:

     ציון מנחה 10%

     ציון בודק מטעם בית הספר 5%

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>