תכנית לימודים לתואר מוסמך בבריאות הציבור (MPH) במסלול קידום בריאות לבעלי תואר דוקטור לרפואה (MD) / רפואת שיניים (DMD)/ בעלי PhD במקצועות רלוונטים

תכנית הלימודים לתואר מוסמך בבריאות הציבור (MPH) לבעלי תואר "דוקטור לרפואה" (MD) מוכרת  על-ידי ההסתדרות הרפואית לצורכי התמחות בבריאות ציבור. התכנית היא תכנית מובנת עם קורסי חובה המרוכזים ביום לימודים אחד. התכנית מאפשרת לימודים עם/ללא עבודת גמר (תיזה). 

 

לנרשמים למסלול החד שנתי - תיבנה מערכת אישית מול היועצת האקדמית כדי לסיים את הלימודים בשנה אחת ולמלא את כל החובות. כל מי שמתקבל למסלול קידום בריאות רופאים חד שנתי, בבקשה לפנות למרב פרקש סעד

meravf@tauex.tau.ac.il

 

 

תיאור התכנית 

התכנית כפופה לשינויים.

 

היקף הקורסים הנדרש לקבלת התואר:

 • ללומדים עם עבודת גמר - 30.5 ש"ס (3 סמסטרים)
 • ללומדים ללא עבודת גמר - 36 ש"ס (4 סמסטרים)

במסגרת הלימודים במסלול, על כל תלמיד/ה להשתתף ב:

 • קורסי חובה פקולטטיים: 5.5 ש"ס במסלול עם עבודת גמר. 4 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר.
 • קורסי חובה של המסלול: 22 ש"ס במסלול עם עבודת גמר. 24 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר.
 • קורסי בחירה מתקדמים של המסלול - 3 ש"ס במסלול עם עבודת גמר. 8 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר.
 • רופאים שמעוניינים בתזה ממאגרי מידע ידרשו לעבור גם את הקורס חקר בסיסי נתונים 0158.1021 או שיטות סטטיסטיות מתקדמות 0158.1015​ או  היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות​ 0158.1207​ .* קורסים אלה לא בהכרח יתקיימו ביום המרוכז. נא לעיין במערכת השעות לבדיקת מועדי הקורסים.

​דרישות נוספות:

 • השתתפות בפרקטיקום ייעודי בבריאות ציבור (0146.9990) באחת מלשכות הבריאות של משרד הבריאות.
 • השתתפות בסמינריונים של ביה"ס לבריאות הציבור וצבירת 15 חתימות עד תום הלימודים.
 • מציאת מנחה לעבדת הגמר (תיזה) או פרויקט במהלך שנת הלימודים הראשונה.
 • הגשת הצעת מחקר לעבודת גמר (תיזה) או פרויקט עם תום שנת הלימודים הראשונה.  
 • הגשת עבודת גמר (תיזה) או פרויקט כמקובל בתוכנית המוסמך בבריאות הציבור.
 • בחינה בעל-פה על עבודת הגמר (תיזה בלבד)
 • מי שלומד במסלול לבעלי MD / PhD ומקבל פטור מקורס חובה, חייב להשלים את מספר הש"ס עליהן קיבל פטור בקורסי בחירה. קורסי הבחירה דורשים אישור של יועץ אקדמי.

 

מבנה תכנית הלימודים

קורסי חובה פקולטתיים (5.5 ש"ס במסלול עם עבודת גמר, 4 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר)

0103.0012 - ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב

4 ש"ס

0103.7000 - כתיבה מדעית (חובה רק ללומדים עם עבודת גמר - תיזה)

1.5 ש"ס

0146.4400 - משאבי ספריה למדעי החיים ולרפואה – קורס ווירטואלי

0 ש"ס

 

קורסי החובה של המסלול (22 ש"ס במסלול עם עבודת גמר, 24 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר)

0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב'

3 ש"ס

0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר

1 ש"ס

0146.1000 - בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה

2 ש"ס

0158.1205 - מבוא לניהול מערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1117 - מבוא לכלכלת בריאות

2 ש"ס

0146.1102 - מבוא לקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1115 - תקשורת וקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1106 - מתודולוגיות מחקר והערכה בקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1108 - פרקטיקום בקידום בריאות 

2 ש"ס, עם  עבודת גמר

4 ש"ס, ללא עבודת גמר

 

קורסי בחירה מתקדמים של המסלול (3 ש"ס במסלול עם עבודת גמר, 8 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר)

0146.1012 - ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

1 ש"ס

0146.1103 - עישון: אפידמיולוגיה וקידום בריאות (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.1109 - קידום בריאות אינטגרטיבי (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.1114 - קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות

2 ש"ס

0146.1118 - תרומתו של שינוי אורח חיים כמרכיב של משטר טיפול תרופתי (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.1119 - מבוא לטיפול התנהגותי קוגניטיבי התנהגותי (CBT)והראיון המוטיבציוני:

2 ש"ס

0146.1121 - שלומות (well - being) וקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1122 - קידום בריאות בקשישים  (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.1123 - משפט ובריאות הציבור

1.5 ש"ס

0146.1125 - תקשורת בריאות בעידן הדיגיטלי: אתגרים והזדמנויות

2 ש"ס

0146.1126 - אורח חיים בריא בילדים

2 ש"ס
0158.1002 אפידמיולוגיה סביבתית 2 ש"ס
 


השתתפות בסמינרים

 1. כל סטודנט במסלול חייב לצבור במהלך לימודיו לפחות 15 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות.

 2. השתתפות בכנס מדעי חיצוני, בידיעת המנחה, שקולה להשתתפות ב – 2 הרצאות סמינריוניות. תאושר השתתפות בשני כנסים חיצונים בלבד (לאורך כל התואר), וזאת בהצגת אישור תשלום / אישור השתתפות בכנס ותג שם בלבד.

 3. כל סטודנט ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף דרך אתר ה-moodle. 

 4. לאחר שישלים הסטודנט את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, ישלח הסטודנט מייל למזכירות ביה"ס. סיום חובת הסמינרים תהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.​

 5. מומלץ לכל סטודנט המבצע תיזה, במעמד סיום התואר, לתאם מועד ולהציג את תוצאות מחקרו במסגרת סמינר בית ספרי או במסגרות אחרות של ימי עיון או כנסים מדעיים. 

 

עבודות סיום התואר

 • בחירה באופן הלימוד (תזה או פרויקט) מתבצעת במהלך שנת הלימודים הראשונה.
 • התלמידים מתבקשים לחפש מנחה לתזה או לפרויקט רק לאחר קבלתם ללימודים ובמהלך השנה הראשונה ללימודים

 

>> למידע והנחיות בנושא עבודת גמר (תיזה)

>> למידע והנחיות לגבי הגשת פרויקט

 

פרקטיקום ייעודי באחת מלשכות הבריאות של משרד הבריאות

כל תלמיד במסלול יחויב בהשתתפות בפרקטיקום ייעודי בבריאות הציבור באחת הלשכות של משרד הבריאות.

יש ליצור קשר עם המזכירות במהלך הסמסטר הראשון לבירור מועד הפרקטיקום.

 

 

שקלול ציון סופי וזכאות לתואר

 

א. הרכב ציון הגמר במסלול עם עבודת גמר יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 40%                                                                       

     ציון עבודת הגמר:   

     ציון המנחה (מנחים) 20%                                                                               

     ציון השופטים 20%                                          

     ציון הבחינה בעל פה 20%

 

ב. הרכב ציון הגמר במסלול עם פרויקט מסכם יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 75%

     ציון על הפרויקט:

     ציון מנחה 10%

     ציון שופט 15%

 

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>