• ראשי
 • מידע למועמדים לתכנית ה-4 שנתית ברפואה לקראת שנה"ל תשע"ט

  17.8.2017

   

  מבחן מיון לרפואה 4 שנתי – נוהל רישום וביטול רישום

  המבחן יתקיים בשני מועדים, ניתן להירשם לאחד המועדים או לשניהם.

  רק מועמדים רשומים לתכנית ה-4 שנתית באוניברסיטת ת"א או באוניברסיטת בר-אילן שעומדים ברף ההרשמה, סיימו תואר בממוצע הנדרש או מסיימים השנה ומשלימים קורסי ליבה בשנה זו, יוכלו להירשם למבחן. מי שאינו עומד ברף ההרשמה לא יזומן למבחן וכספו לא יוחזר.

   

  התשלום לכל מועד הוא 675 ₪ בתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי.

  מועד ראשון – 27.2.18

  מועד שני    – 28.3.18

   

  ההרשמה למועד הראשון תתאפשר מתאריך 4.12.17 עד 19.2.18

  ההרשמה למועד השני תתאפשר מתאריך 4.12.17 עד 18.3.18

   

  לינקים להרשמה למבחן לכל מועד בנפרד:

  מועד 27.2.18 - מבחן מיון לרפואה 4 שנתי – 27.2.18

  מועד 28.3.18 - מבחן מיון לרפואה 4 שנתי – 28.3.18

  שימו לב, במהלך הרישום בעמוד בו מבקשים פרטי כרטיס אשראי (העמוד המופיע למטה) יש לרשום את שם בעל הכרטיס ומספר הזהות שלו ולא את פרטי הנבחן.

   

   

  נהלי החזר כספים במקרה של ביטול רישום למבחן:

  מועד ראשון:

  בקשות לביטול הרשמה למועד הראשון שיועברו עד לתאריך 20.2.18 (כולל) – דמי הרישום יוחזרו בניכוי 100 ₪ דמי טיפול.

  בקשות לביטול הרשמה למועד הראשון שיועברו החל מ-21.2.18 – לא יינתן החזר של דמי הרישום.

   

  מועד שני:

  בקשות לביטול הרשמה למועד השני שיועברו עד לתאריך 21.3.18 (כולל) – דמי הרישום יוחזרו בניכוי 100 ₪ דמי טיפול.

  בקשות לביטול הרשמה למועד הראשון שיועברו החל מ-22.3.18 – לא יינתן החזר של דמי הרישום.

   

  בקשות לביטול רישום יש להעביר בצורה מסודרת למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

  יש לציין בנושא המייל: "בקשה לביטול הרשמה למבחן מיון לרפואה 4 שנתי"

  בגוף המייל יש לציין את הפרטים הבאים:

  • שם פרטי של הנבחן
  • שם משפחה של הנבחן
  • ת.ז של הנבחן
  • טלפון של הנבחן
  • דוא"ל של הנבחן
  • מועד המבחן אותו מבקשים לבטל
  • מספר ה-CVV בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההרשמה למבחן (3 הספרות בגב הכרטיס)

   

  לנוהל רישום וביטול רישום - מבחן מיון לרפואה 4 שנתי >>>

   


  18.7.2017

   

  דרישות מעודכנות לקורסי ליבה ברישום לשנה"ל תש"פ (ינואר 2019):

  • סף גורף של 75 בכל מקצועות הליבה. במקרה של קורס מפוצל (למשל ביוכימיה א + ב) יש לעמוד בסף בכל אחד מהקורסים הבודדים (ללא ממוצע של 80 בביוכימיה, ביולוגיה של התא, וביולוגיה מולקולרית)
  • לא יתקבלו קורסים במדעי הצמח להשלמת נקודות חסרות (בקורס ביולוגיה של התא)
  • פיזיולוגיה רק של בע"ח או הומני
  • היקף הקורסים ניתן בש"ס - אפשר להשלים עד 1 ש"ס בעזרת מעבדה / תרגיל

   


   

  20.6.2017

   

  מבחן מיון לרפואה 4 שנתי, 2018

  • המבחן מיועד למועמדים רשומים בלבד, לתכנית ה- 4 שנתית ברפואה לשנה"ל תשע"ט, באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת בר-אילן.
  • רק מועמדים שעומדים בתנאי הרישום לשנת הלימודים תשע"ט (מסיימים את התואר בקיץ תשע"ח), יוכלו להירשם למבחן.
  • מועדי ההרשמה למבחן יפורסמו בהמשך, שימו לב שיש להירשם גם לתכנית ה-4 שנתית וגם למבחן.
  • ציון מבחן המיון שהתקיים ב-2017 יוכר לצורך קבלה לשנת הלימודים תשע"ט, מועמד שיש לו ציון יכול לבחור האם להיבחן בשנית או לנסות להתקבל על סמך הציון הקיים.

  אם יחליט להיבחן מחדש הציון הגבוה יהיה הציון הקובע.

  • תוקף המבחן הוא לשנתיים.
  • הבחינה היא בתשלום, עבור כל מועד בנפרד. פרטים אודות מועדי הרישום לבחינה ומחיר הבחינה יפורסמו בהמשך.

   

  • מועדי הבחינה:

  מועד ראשון - יום שלישי – 27.2.2018

  מועד שני - יום רביעי – 28.3.2018

  • הבחינה תתקיים באוניברסיטת תל-אביב בשני המועדים.
  • מועמדים יכולים לגשת לשני המועדים, הציון הגבוה הוא הציון הקובע.
  • לא ניתן יהיה לערער על שאלות הבחינה או על הציון בבחינה.
  • מבנה המבחן:
  • המבחן מכיל 120 שאלות רב-בררה. השאלות הן בארבעה נושאים: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא ופיזיולוגיה.
  • משך הבחינה שלוש שעות (180 דקות).
  • הבחינה תתקיים בשפה העברית, חלק מהמונחים בבחינה יהיו בשפה האנגלית.  
  • מבנה הבחינה - מבחן רב-ברירתי.

   

  בשאלות בנושא המבחן ניתן לפנות למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

   


  20.6.2017

   

  סילבוס מבחן מיון לרפואה 4 שנתי- יוני 2017

   

  הנחיות כלליות: המבחן יכלול שאלות בביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא ופיזיולוגיה. שאלות המבחן תתחלקנה באופן שווה בין ארבעת הנושאים. החומר בכל נושא הנדרש למבחן מפורט בהמשך. שימו לב לספרים שמומלצים בכל נושא ומראי המקום בכל ספר שמגדירים במדויק את היקף הידע הנדרש למבחן. היו מוכנים לשאלות ידע, הבנה, יישום הידע ואינטגרציה בין נושאים.  בהצלחה!

   

  ביוכימיה

  ספר הבחינה:

  Principles of Biochemistry, Lehninger, et al., 6th edition, 2013.

  1. מושגי יסוד (פרק 1 (1.2), פרק 2):

  מים, pH, בופר, תרכובות אורגניות, קבוצות פונקציונליות, ריאקציות

  2. חלבונים – מבנה, תפקיד ושיטות אנליזה בחלבונים (פרק 3-5)

  3. אנזימים וקינטיקה אנזימטית (פרק 6)

  4. מטבוליזם -מבוא (עמ׳ 505-517), תקשורת בין- ותוך-תאית (עמ׳ 433-457) מבנה סוכרים (עמ׳ 243-248)

  5. גליקוליזה (עמ׳ 544-555,563-565)

  6. גלוקוניאוגנזה (עמ׳ 568-575)

  7. בקרה על הגליקוליזה וגלוקוניאוגנזה (עמ׳ 588-612)

  8. פירובט דהידרוגנאז ומעגל קרבס (עמ׳ 633-656)

  9. מעגל הפנטוזות (עמ׳ 575-580)

  10. מטבוליזם הגליקוגן (עמ׳ 612-627)

  11. שרשרת מעבר האלקטרונים ויצירת ATP (עמ׳ 528-537, 731-763)

  12. מטבוליזם של חומצות אמינו, מעגל האוריאה (פרק 18)

  13. ביוסינתזה של חומצות אמינו (עמ׳ 881-899)

  14. קטבוליזם של חומצות שומן (פרק 17)

  15. ביוסינתזה של חומצות שומן, כולסטרול וליפופרוטאינים (עמ׳ 833-852, 859-874)

  16. בקרה הורמונאלית ואינטגרציה מטאבולית ביונקים (עמ׳ 939-970)

   

   

  ביולוגיה מולקולרית

  ספרי הבחינה:

  1. Weaver, Molecular Biology, 5th edition

  2. Watson et al., Molecular biology of the gene, 7th edition

  .3 Lodish et al., Molecular Cell Biology, 7th edition)*

   

  * הערה חשובה בנוגע לחומר הלימוד בביולוגיה מולקולרית- החומר המחייב לבחינה נמצא בספר של Weaver  (למעט פרק 9 בספר של Lodish שגם הוא מחייב לבחינה) או בספר של Watson (פרט לנושא 1.3 חלבונים אותו יש להשלים ממקור אחר ופרק 9 בספר של Lodish). בספר של Lodish פרק 9 הוא פרק חובה. שאר הספר אינו מכסה את כל החומר אך מומלץ מאוד להיעזר בו כמקור נוסף בנושאים ספציפיים )בעיקר בפרק 4 "הנדסה גנטית ושיטות מולקולריות").

                                                                                                                                    

  1. שטף המידע הגנטי

  1. Weaver פרקים 2,3, 6, 7, 10-14, 15-19, 20)
  2. Watson  פרקים 2-5, 8-9, 13-16, 18-20. הערה- נושא התרגום לא מופיע בספר זה)
  3. Lodish  פרקים 4.1-4.5,  6.1-6.2, 6.4, 6.6-6.7, 7, 8)

   

      DNA 1.1    

  • מבנה וטופולוגיה
  • אזורים פונקציונאליים ב-DNA
  • רפליקציה
  • מודיפיקציות
  • מבנה כרומטין וכרומוזומים
  • DNA מיטוכונדריאלי       

  1.2   RNA

  •  מבנה
  • סוגים
  • טרנסקריפציה (חיידקים, אאוקריוטים)
  • ספלייסינג, עיבוד ועריכה

  1.3 חלבונים

  • קוד גנטי
  • תרגום

   

  2. גנטיקה מולקולרית

  1. Weaver פרקים 20, 22, 23)
  2. Watson  פרקים 1, 10-12)
  3. Lodish פרקים 4.6, 5.1, 5.4-5.5, 6.3, 6.5, 19.6, 24.1-24.2) 

   

  • פלואידיות (ploidy)
  • סגרגציה של כרומוזומים
  • רקומבינציה
  • טרנספוזיציה
  • תאחיזה
  • מוטציות ותיקון  DNA
  • שינויים כרומוזומליים

   

  3. הנדסה גנטית ושיטות מולקולריות

  1. Weaver פרקים 4, 5, 24, 25)
  2. Watson  פרק 7)
  3. Lodish  פרקים 5.2-5.3, 9)

   

  • שיבוט גנים
  • שיטות יצור, הפרדה, ניקוי, זיהוי וריצוף של DNA וחלבונים
  • ריצוף DNA וחלבונים
  • זיהוי אינטראקציות חלבון-חלבון וחלבון-חומצות גרעין
  • ביטוי ומניפולציה של DNA במבחנה
  • שיטות אימונולוגיות לזיהוי ואפיון DNA וחלבונים
  • שיטות מיקרוסקופיות לזיהוי ואפיון DNA וחלבונים
  • מיקרוסקופית אור, אפיפלוארסנטית ואלקטרונים (חודר וסורק)
  • ציטוגנטיקה
  • ביטוי, השתקה, חסר ומניפולציה של גנים בתאים ובחיות
  • שיטות לזיהוי שגשוג ותמותה של תאים

   

   

  ביולוגיה של התא

  ספר הבחינה:

  "Molecular Biology of the Cell" – Sixth Edition, 2015

  By: Alberts, Johnson, Lewis, Morgan, Raff, Roberts and Walter.  Garland Press.

   

  1. שיטות מחקר המשמשות לחקר פעולות ודינמיות התא (עמ׳  529-564).

  2. מבנה קרומי התא (מבנה ליפידים, קרומים, ארגון, חלבוני קרום) (עמ׳ 565-596).

  3. כרומוזומים, כרומטין וגרעין התא (עמ׳ 175-193, 207-216, 325-333).

  4. מיטוכונדריה: ארגון, איחוי והנצה (עמ׳ 753-763, 800-809).

  5. מדורים תאיים ותנועת חלבונים וליפידים בין המדורים השונים (עמ׳ 641-666).

  6. רטיקולום אנדו-פלסמטי (ER) ופראוקסיזומים (עמ׳ 666-692).

  7. הובלת חלבונים בין מדורי התא, קומפלקס הגולג'י, אנדוציטוזה ואקסוציטוזה, אוטופאגייה (עמ׳ 695-750)

  8. בקרת איכות חלבונים בתא, פרוטאזום, יוביקוויטינציה (עמ׳ 157, 351-362, 685).

  9. שלד התא (ציטוסקלטון): מיקרוטובולי , מיקרופילמנטים וסיבי ביניים, מבנם ותפקידיהם (עמ׳ 889-960).

  10. אותות (סיגנלים) תוך-תאיים (עמ׳ 813-826, 832-862, 866-867).

  11. מחזור חלוקת התא, מיטוזה, מיוזה (עמ׳ 963-1018).

  12. מוות תאי (עמ׳ 1021-1034, 1115-1116, 1245-1247).

  13. קשרים בין-תאיים וחומר חוץ תאי (עמ׳ 1035-1081).

  14. סרטן (עמ׳ 1091-1106).

   

  ניתן ללמוד גם מהספר הבא, אך יש לוודא שמכסים את כל התכנים הכלולים בעמודים מהספר של Alberts:

  “Molecular Cell Biology” – Eighth Edition, 2016

  By: Harvey Lodish , Arnold Berk , Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Angelika Amon and Kelsey Martin

   

   

  פיזיולוגיה

   

  ספר הבחינה:

  Bruce Koeppen and Bruce Stanton, Berne & Levy Physiology, 6th Edition, 2010

   

  1. מדורי מים בגוף

  Chapter 2) Homeostasis of Body Fluids

  2. דיפוזיה

  3. דיפוזיה דרך ממברנה התא: הרכב ותכונות ממברנת התא, דיפוזיה דרך ממברנת התא


  Chapter 1) Principles of Cell Function

   

  4. אוסמוזה: אוסמוזה לעומת דיפוזיה, לחץ אוסמוטי,

  Chapter 1) Principles of Cell Function

   

  אוסמולריות וטוניות של תמיסות, מבחן שבירות כדוריות דם אדומות, התנהגות אוסמוטית של תאי דם אדומים

  Chapter 2) Homeostasis of Body Fluids

   

  5. תהליכי טרנספורט:  מעבר פאסיבי ואקטיבי דרך ממברנת התא, תכונות נשאים ואופי פעולה, העברה אקטיבית ראשונית ומשנית מנגנוני העברה נוספים (אנדוציטוזה ואקזוציטוזה)


  Chapter 1) Principles of Cell Function

   

  העברה דרך תאי אפיתל

  Chapter 2) Homeostasis of Body Fluids

   

  6. שיווי משקל יוני ומערכת דונן: תעלות יוניות, התכונות החשמליות של התא והכוחות הפועלים על יונים, מערכת דונן

  Chapter 1) Principles of Cell Function

   

  7. פוטנציאל המנוחה של הממברנה

  Chapter 2) Homeostasis of Body Fluids

   

  8. אקסיטביליות: התכונות החשמליות הפאסיביות של ממברנת התא ושל סיב העצב

   

  Chapter 4) The Nervous system: Introduction to Cells and Systems, p. 53-55

  Chapter 5) Generation and Conduction of Action Potentials, p. 65-67
   

  9. פוטנציאל פעולה בעצב: הבסיס היוני של פוטנציאל הפעולה, התיאוריה של Hodgkin & Huxley, שיטות קיבוע מתח, תקופה רפרקטורית

   

  Chapter 5) Generation and Conduction of Action Potentials

   

  10. הולכה פסיבית ואקטיבית של פוטנציאלים חשמליים

   

  Chapter 5) Generation and Conduction of Action Potentials

   

  11. סינפסות

  Chapter 6) Synaptic Transmission p. 82-92

   

  12. שריר השלד: מבנה, צימוד עירור-התכווצות, מנגנוני כיווץ והרפיה, תכונות מכאניות של שריר השלד, מטבוליזם של שריר השלד

  Chapter 12) Skeletal Muscle Physiology


  20.6.2017

   

  שאלות דוגמה למבחן מיון לרפואה 4 שנתי:

   

  1. חוקרים גילו ובודדו חלבון חדש, חלבון X. בבדיקה בג׳ל אלקטרופורזה נמצא שבתנאים מחזרים (reducing) משקלו המולקולרי של החלבון  24 kDa ואילו בתנאים לא מחזרים (non-reducing) משקלו המולקולרי של החלבון 48 kDa.               

   אנליזה בג׳ל פילטרציה הראתה כי משקלו המולקולרי של החלבון הוא ~100 kDa.   באיזו מסקנה תומכים ממצאים אלה?

  א. חלבון X יוצר אגרגטים (aggregates) בתמיסה

  ב. חלבון X הוא הטרודימר הבנוי מתת-יחידה גדולה ומתת-יחידה קטנה

  ג. חלבון X הוא דימר הבנוי משני דימרים המוחזקים ע״י קשרים די-סולפידיים (disulfide)

  ד. חלבון X הוא הומוטטרמר (homotetramer) אשר כל תת-היחידות שלו קשורות ביניהן בקשרים די-סולפידיים  (disulfide)

   

  2. איזה מאפיין משותף לשלושת סוגי הסיבים אשר מרכיבים את שלד התא?

  א. שלושתם קובעים את צורת התא

  ב. שלושתם בנויים ממונומרים שיוצרים סיבים

  ג. שלושתם חשובים לחוזקו המכני של התא

  ד. שלושתם בעלי יכולת לפעול עם חלבוני מנוע

   

  3. איזה מאפיין של נוגדנים מסביר את השימוש הנפוץ בהם בעבודה מיקרוסקופית?

  א. הם יכולים לזהות מולקולות ספציפיות

  ב. הם יכולים לשאת חומר צבע פלורסנטי 

  ג. הם יכולים לחדור לתאים ורקמות ביעילות

  ד. הם יציבים לאורך זמן בטמפרטורה של 370C

   

  4. חוקרים מבקשים לעקוב אחר מיקום חלבון בתא ולקבוע את גודלו בעזרת מיקרוסקופ פלורסנטי. באיזו מגבלה הם צפויים להיתקל?

  א. לא ניתן לזהות חלבונים קטנים בשיטה זו

  ב. לא ניתן לזהות חלבונים ספציפיים בשיטה זו

  ג. לא ניתן לקבוע את גודל החלבון בשיטה זו

  ד. לא ניתן לקבוע את מיקומו התוך תאי של החלבון בשיטה זו

   

  5. מבין המנגנונים השומרים על ריכוז סידן נמוך בתא, מהו המנגנון החשוב ביותר להרפיית שריר השלד לאחר התכווצות?

  א.  יציאת סידן דרך תעלותCa2+  תלויות מתח

  ב.  יציאת סידן באמצעות משאבתCa2+  (Ca-ATPase) של  ממברנת התא

  ג.  הוצאת סידן מהתא כנגד כניסת נתרן באמצעות משחלף נתרן-סידן

  ד.  ספיגת סידן אל המאגרים התוך-תאיים על ידי משאבתCa2+  (Ca-ATPase)

   

  6. איזה עיקרון עומד בבסיס השיטה לריצוף DNA (שיטת סנגר)?

  א. הגברה אקספוננציאלית של מספר העותקים של מולקולת ה-DNA המרוצפת 

  ב. סיום מוקדם של סינתזת גדיל DNA משלים למולקולת ה-DNA המרוצפת

  ג. יצירת שברים בשלד הפוספוסוכרי של מולקולת ה-DNA המרוצפת

  ד. סינתזת גדיל RNA משלים למולקולת ה-DNA המרוצפת

   

  7. באיזה תהליך מולקולרי פועל האנזים רזולבאז (resolvase)?

  א. רפליקציה

  ב. טרנסקריפציה

  ג. רקומבינציה

  ד. טרנספוזיציה

   


  20.6.2017

   

  בקשה לתוספת זמן:

  • להורדת טופס בקשה לתוספת זמן לעולה חדש או תושב ארעי לחץ כאן
  • להורדת טופס בקשה לתוספת זמן עקב הריון לחץ כאן
  • להורדת טופס בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה לחץ כאן
  • להורדת טופס בקשה לתוספת זמן עקב מגבלות רפואיות לחץ כאן
  • להורדת טופס למילוי על ידי רופא - בקשה להארכת זמן בבחינות לחץ כאן
  • להורדת כתב ויתור על סודיות רפואית לחץ כאן

   


   

   

  בקשות לתוספת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי - 2018

  נבחן הסובל ממגבלה תפקודית/בריאותית ומבקש הארכת זמן בבחינה יגיש את בקשתו על גבי הטפסים המיועדים בצירוף אישורים רפואיים.

  • נבחן שימצא זכאי יקבל תוספת של עד 15 דקות עבור כל שעת בחינה.
  • בקשות לתוספת זמן יש לשלוח למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

  בנושא המייל יש לכתוב: בקשה לתוספת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי – 2018.

  • הבקשות ייבחנו וההחלטה תישלח במייל למגיש הבקשה. אין ערעור על ההחלטות.
  • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה הראשון (27.2.18) עד לתאריך 12.2.18.  
  • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה השני (28.3.18) עד לתאריך 12.3.18.
  • במידה וניתן אישור לתוספת זמן במועד הראשון הוא תקף גם למועד השני ואין צורך להגיש שוב את המסמכים.
  • נבחן אשר אושרה לו תוספת זמן ב-2017 ומעונין בתוספת זמן גם ב-2018 מתבקש לשלוח מייל בציון פרטיו (כולל מספר זהות) ולציין שאושרה לו תוספת זמן ב-2017. הבקשה תיבדק והנבחן יעודכן האם תוספת הזמן מאושרת גם לשנת 2018 או שעליו להגיש מסמכים נוספים.

  המסמכים הנדרשים על מנת לדון בבקשות:

  בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה

  1. אבחון מת"ל (לא יתקבלו אבחונים ממאבחנים פרטיים).
  2. להורדת טופס בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה לחץ כאן

   

  בקשה לתוספת זמן מסיבות רפואיות

  1. להורדת טופס בקשה לתוספת זמן עקב מגבלות רפואיות לחץ כאן
  2. להורדת טופס למילוי על ידי רופא - בקשה להארכת זמן בבחינות לחץ כאן
  3. להורדת כתב ויתור על סודיות רפואית לחץ כאן

  4. אישורים רפואיים רלוונטיים במידת הצורך

  את הטופס למילוי ע"י רופא צריך למלא רופא ממערכת הבריאות הציבורית המפרט את הלקות הרפואית בציון ההשלכות התפקודיות על יכולת ההיבחנות של הנבחן.

   

  בקשה לתוספת זמן עקב היריון

  1. להורדת טופס בקשה לתוספת זמן עקב היריון לחץ כאן
  2. אישור רפואי על היריון

  בקשה לתוספת זמן לעולים חדשים אשר נמצאים בארץ פחות מ-5 שנים במועד המבחן

  1. להורדת טופס בקשה לתוספת זמן לעולה חדש או לתושב ארעי לחץ כאן

  1. תעודת עולה

   

  לא נוכל לטפל בבקשות אשר תוגשנה באיחור, או ללא כל האישורים כמפורט לעיל.

   

  אוניברסיטת תל אביב
  P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801