• ראשי
 • מידע למועמדים לתכנית ה-4 שנתית ברפואה לקראת שנה"ל תשע"ח

  מבחן מיון לרפואה 4 שנתי – הנחיות ליום הבחינה:

   

  הבחינה תתקיים באוניברסיטת ת"א ותתחיל בשעה 10:00 בדיוק.

  משך הבחינה שלוש שעות (180 דקות).

  • ביום הבחינה יש להגיע לבניין סאקלר (ביה"ס לרפואה) לפחות 45 דקות לפני תחילת המבחן. בכניסה לבניין יהיו רשימות שבהן יצוין לאיזה בניין וחדר משובץ כל אחד מהנבחנים.

  כניסת הולכי הרגל הקרובה ביותר לבניין סאקלר היא דרך שער 1 (שער אוסטריה) שנמצא ברח' קלאוזנר.

  • הבחינה תתקיים בשלושה מבנים באוניברסיטה:

  בניין סאקלר (ביה"ס לרפואה), בניין שרמן (מדעי החיים) ובניין בריטניה (מדעי החיים). שלושת הבניינים סמוכים זה לזה.

  • לבחינה יש להביא תעודה מזהה בה מופיעים מספר הזהות של הנבחן ותמונה עדכנית.

  תעודות מאושרות הן: תעודת זהות ישראלית, דרכון, רישיון נהיגה, תעודת סטודנט ישראלית, פנקס חוגר.

  נבחן שלא תהיה ברשותו תעודה מזהה לא יוכל לגשת למבחן.

  • נבחן שיאחר ב-30 דקות ומעלה לא יוכל לגשת למבחן.
  • ציוד מותר במהלך הבחינה:

  עטים בצבע שחור וכחול, בקבוק מים וחטיף אחד.

  במידה ומביאים חטיף יש להקפיד על כך שמדובר בחטיף שאינו גורם לרעש בעת אכילתו ושאינו מפיץ ריח שעלול להפריע לשאר הנבחנים.

  נבחן שיודע על רגישות גבוהה לרעש יכול להביא גם אטמי אוזניים.

  • בעמוד השער של המבחן תתבקשו למלא שם, מספר זהות ותאריך לידה. יש להקפיד למלא את הפרטים כפי שהם כתובים בתעודת הזהות.
  • תוצאות הבחינה יפורסמו כשבועיים וחצי לאחר המבחן.

   


  נוהל בקשות לתוספת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי

  נבחן הסובל ממגבלה תפקודית/בריאותית ומבקש הארכת זמן בבחינה יגיש את בקשתו על גבי הטפסים המיועדים בצירוף אישורים רפואיים.

  נבחן שימצא זכאי יקבל תוספת של 15 דקות עבור כל שעת בחינה.

   

  בקשות יש לשלוח למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

  בנושא המייל יש לכתוב: בקשה להארכת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי – 2017.

  הבקשות ייבחנו וההחלטה תישלח במייל למגיש הבקשה. אין ערעור על ההחלטות.

   

  • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה הראשון (8.3.17) עד לתאריך 16.2.17.  
  • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה השני (6.4.17) עד לתאריך 19.3.17.

  במידה וניתן אישור להארכת זמן במועד הראשון הוא תקף גם למועד השני ואין צורך להגיש שוב את המסמכים.

   

  בקשה להארכת זמן עקב לקות למידה

  המסמכים הנדרשים על מנת לדון בבקשה:

  1. אבחון מת"ל (לא יתקבלו אבחונים ממאבחנים פרטיים).
  2. טופס בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה.

   

  בקשה להארכת זמן מסיבות רפואיות (כולל הריון)

  המסמכים הנדרשים על מנת לדון בבקשה:

  אישורים רפואיים רלוונטיים במידת הצורך

  את הטופס למילוי ע"י רופא צריך למלא רופא ממערכת הבריאות הציבורית המפרט את הלקות הרפואית בציון ההשלכות התפקודיות על יכולת ההיבחנות של הנבחן.

   

  בקשה להארכת זמן לעולים חדשים אשר נמצאים בארץ פחות מ-5 שנים במועד המבחן

  • תעודת עולה

   

  לא נוכל לטפל בבקשות אשר תוגשנה באיחור, או ללא כל האישורים כמפורט לעיל.


   

   

  הנחיות למבחן מיון לרפואה 4 שנתי ברישום לשנה"ל תשע"ח

  עבור מועמדים לאוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר-אילן

   

  המידע המפורסם בדף זה תקף לרישום לשנה"ל תשע"ח

  • מבחן מיון לרפואה 4 שנתי, מיועד למועמדים בלבד, לתכנית ה- 4 שנתית ברפואה לשנה"ל תשע"ח, באוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר-אילן.
  • רק מועמדים שעומדים בתנאי הרישום לשנת הלימודים תשע"ח (מסיימים את התואר בקיץ תשע"ח), יכולים להירשם לבחינה.
  • כל המעומדים לתכנית ה- 4 שנתית לשנה"ל תשע"ח נדרשים להבחן במבחן מיון, כחלק מהליך הקבלה לתכנית. לא נכיר בציון מבחן הידע משנה שעברה, או בציון GRE משנים קודמות.
  • מועדי הבחינה:

             - מועד ראשון - יום רביעי - 8.3.2017 - בשעה 10:00

             - מועד שני - יום חמישי - 6.4.2017 - בשעה 10:00

  • הבחינה תתקיים באוניברסיטת תל-אביב בשני המועדים (גם עבור מועמדים שנרשמים לאוניברסיטת בר-אילן בלבד).
  • מועמדים יכולים לגשת לשני המועדים, הציון הגבוה הוא הציון הקובע.
  • במידה ושיטת הקבלה לתכנית ה- 4 שנתית תישאר בעינה, תוקף מבחן המיון – 2 שנים.
  • הבחינה תתקיים בשפה העברית, חלק מהמונחים בבחינה יהיו בשפה האנגלית.  
  • מבנה הבחינה - מבחן רב-ברירתי, 120 שאלות.
  • משך הבחינה - 3 שעות.
  • הבחינה היא בתשלום, עבור כל מועד בנפרד.
  • בקשות לתוספת זמן בבחינה, יאושרו על-פי נהלי האוניברסיטה.
  • לא ניתן יהיה לערער על שאלות הבחינה או על הציון בבחינה.
  • פרטים בנוגע לאופן רישום לבחינה, מחיר הבחינה, הגשת בקשות לתוספת זמן, מספר השאלות בבחינה ומשך זמן הבחינה - יפורסמו לקראת תחילת מועד הרישום לאוניברסיטה (ינואר 2017).

   

  תוספת לסילבוס:

  בנושא ביולוגיה מולקולרית

  • בספר של Weaver יש להוסיף את פרק 14 לקריאת החובה.
  • בספר של Lodish מספרי הפרקים הם ממהדורה 7 ולא ממהדורה 6 כפי שנכתב.
  • בספר של Lodish פרק 9 הוא פרק חובה.

   

  ב ה צ ל ח ה !

   

  אוניברסיטת תל אביב
  P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801