• ראשי
 • מבחן ידע - מידע למועמדים לתכנית ה-4 שנתית ברפואה לקראת שנה"ל תש"פ

   

  לידיעתכם: ההרשמה למבחן נפתחת בתאריך -  4.12.18. אנא שימו לב, כי נרשמתם לתוכנית ה-4 שנתית. ללא ההרשמה לתוכנית, לא ניתן לגשת למבחן. ההרשמה לתכנית ה-4 שנתית תפתח בתאריך - 20.1.19

   

  • המבחן מיועד למועמדים רשומים בלבד, לתכנית ה- 4 שנתית ברפואה לשנה"ל תש"פ באוניברסיטת תל-אביב, באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטת אריאל.
  • רק מועמדים שעומדים בתנאי הרישום לשנת הלימודים תש"פ יוכלו להירשם למבחן (מסיימים את התואר לכל המאוחר בספטמבר תשע"ט – מועד מדויק יפורסם בהמשך).
  • שימו לב שיש להירשם גם לתכנית ה-4 שנתית וגם למבחן.
  • ציון מבחן המיון שהתקיים ב-2018 יוכר לצורך קבלה לשנת הלימודים תש"פ. מועמד שיש לו ציון יכול לבחור האם להיבחן בשנית או לנסות להתקבל על סמך הציון הקיים.

        אם יחליט להיבחן מחדש הציון הגבוה יהיה הציון הקובע.

  • תוקף המבחן הוא לשנתיים: שנה"ל תש"פ-תשפ"א (2019, 2020)  .
  • הבחינה היא בתשלום, עבור כל מועד בנפרד

   

  מועדי המבחן:

  מועד ראשון - יום שלישי – 26.2.19 בשעה 10:00

  מועד שני - יום שלישי – 16.4.19 בשעה 10:00

  • המבחן יתקיים באוניברסיטת תל-אביב בשני המועדים.
  • מועמדים יכולים לגשת לשני המועדים, הציון הגבוה הוא הציון הקובע.
  • לא ניתן יהיה לערער על שאלות המבחן או על הציון במבחן.

   

  מבנה המבחן:

  • המבחן מכיל 120 שאלות רב-בררה. השאלות הן בארבעה נושאים: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא ופיזיולוגיה.
  • משך המבחן שלוש שעות (180 דקות).
  • המבחן יתקיים בשפה העברית, חלק מהמונחים במבחן יהיו בשפה האנגלית.  
  • מבנה המבחן - מבחן רב-ברירתי.

  >>> לסילבוס מבחן מיון רפואה 4 שנתי 2019

  >>> שאלות מבחן לדוגמה מיון רפואה 4 שנתי 2019

   

   

  בשאלות בנושא המבחן בלבד ניתן לפנות למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

  שאלות כלליות בנוגע לרישום וקבלה לתכנית ה-4 שנתית, יש להפנות לאיילת כהן באגף הרישום, בטל': 03-6405550.

  שאלות בנוגע לקורסי ליבה, יש להפנות לד"ר שרון וייס - יועצת הקבלה בדוא"ל: lahavsha@tauex.tau.ac.il

   


   

   נוהל רישום וביטול רישום

  המבחן יתקיים בשני מועדים, ניתן להירשם לאחד המועדים או לשניהם.

   

  רק מועמדים רשומים לתכנית ה-4 שנתית באוניברסיטת תל אביב או באוניברסיטת בר-אילן שעומדים ברף ההרשמה, סיימו תואר בממוצע הנדרש או מסיימים בשנת תשע"ט ומשלימים קורסי ליבה בשנה זו, יוכלו להירשם למבחן. מי שאינו עומד ברף ההרשמה לא יזומן למבחן וכספו לא יוחזר.

   

  התשלום לכל מועד הוא 675 ₪ בתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי.

  מועד ראשון – 26.2.19 בשעה 10:00

  מועד שני –    16.4.19 בשעה 10:00

   

  ההרשמה למועד הראשון תתאפשר מתאריך 4.12.18 עד 16.2.19

  ההרשמה למועד השני תתאפשר מתאריך 4.12.18 עד 6.4.19

   

  נהלי החזר כספים במקרה של ביטול רישום למבחן

  מועד ראשון:

  בקשות לביטול הרשמה למועד הראשון שיועברו עד לתאריך 19.2.19 (כולל) – דמי הרישום יוחזרו בניכוי 100 ₪ דמי טיפול.

  בקשות לביטול הרשמה למועד הראשון שיועברו לאחר ה 19.2.19לא יינתן החזר של דמי הרישום.

   

  מועד שני:

  בקשות לביטול הרשמה למועד השני שיועברו עד לתאריך 9.4.19 (כולל) – דמי הרישום יוחזרו בניכוי 100 ₪ דמי טיפול.

  בקשות לביטול הרשמה למועד השני שיועברו לאחר ה 9.4.19 לא יינתן החזר של דמי הרישום.

   

  בקשות לביטול רישום יש להעביר בצורה מסודרת למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

  יש לציין בנושא המייל: "בקשה לביטול הרשמה למבחן מיון לרפואה 4 שנתי"

  בגוף המייל יש לציין את הפרטים הבאים:

  • שם פרטי של הנבחן
  • שם משפחה של הנבחן
  • ת.ז של הנבחן
  • טלפון של הנבחן
  • דוא"ל של הנבחן
  • מועד המבחן אותו מבקשים לבטל
  • מספר ה-CVV בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההרשמה למבחן (3 הספרות בגב הכרטיס)

   


   

  בקשות לתוספת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי - 2019

   

  נבחן המבקש תוספת זמן במבחן יגיש את בקשתו על גבי הטפסים המיועדים בצירוף אישורים רלוונטיים (ראה פירוט בהמשך).

  • נבחן שימצא זכאי יקבל תוספת של 15 דקות עבור כל שעת בחינה.
  • בקשות לתוספת זמן יש לשלוח למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

  בנושא המייל יש לכתוב: בקשה לתוספת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי – 2019.

  • הבקשות ייבחנו וההחלטה תישלח במייל למגיש הבקשה. אין ערעור על ההחלטות.
  • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה הראשון (26.2.19) עד לתאריך 10.2.19.  
  • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה השני (16.4.19) עד לתאריך 31.3.19.
  • במידה וניתן אישור לתוספת זמן במועד הראשון הוא תקף גם למועד השני ואין צורך להגיש שוב את המסמכים.
  • נבחן אשר אושרה לו תוספת זמן ב-2018 ומעוניין בתוספת זמן גם ב-2019 מתבקש לשלוח מייל בציון פרטיו (כולל מספר זהות) ולציין שאושרה לו תוספת זמן ב-2018. הבקשה תיבדק והנבחן יעודכן האם תוספת הזמן מאושרת גם לשנת 2019 או שעליו להגיש מסמכים נוספים.

  המסמכים הנדרשים על מנת לדון בבקשות:

  בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה

  1. אבחון מת"ל (לא יתקבלו אבחונים ממאבחנים פרטיים).
  2. טופס בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה.

  בקשה לתוספת זמן מסיבות רפואיות

  1. טופס בקשה לתוספת זמן עקב מגבלות רפואיות
  2. טופס למילוי על ידי רופא - בקשה להארכת זמן בבחינות
  3. כתב ויתור על סודיות רפואית
  4. אישורים רפואיים רלוונטיים במידת הצורך

  את הטופס למילוי ע"י רופא צריך למלא רופא ממערכת הבריאות הציבורית המפרט את הלקות הרפואית בציון ההשלכות התפקודיות על יכולת ההיבחנות של הנבחן.

   

  בקשה לתוספת זמן עקב היריון

  1. טופס בקשה לתוספת זמן עקב היריון
  2. אישור רפואי על היריון

  בקשה לתוספת זמן לעולים חדשים אשר נמצאים בארץ פחות מ-7 שנים במועד המבחן

  1. טופס בקשה לתוספת זמן לעולה חדש או לתושב ארעי

  2. תעודת עולה

   

  לא נוכל לטפל בבקשות אשר תוגשנה באיחור, או ללא כל האישורים כמפורט לעיל.


   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive