קבלת תעודה - תכנית הליבה בפסיכותרפיה

קבלת תעודה (מיקי תודר-גולדין - יו"ר ועדת סיכומי טיפול ועבודות גמר)

 

 

בסיום הלימודים על התלמיד/ה להגיש עבודת גמר בהתאם להנחיות (ראה הנחיות לעבודת הגמר).

את ההצעה לעבודת הגמר יש להגיש עד לתחילת שנת הלימודים העוקבת, ואת העבודה עצמה עד לחודש אפריל של שנה זו.

הגשת העבודה עד למועדים אלו אינה כרוכה בתשלום.

הגשת עבודת גמר לאחר מועד זה ועד ל- 7 שנים מיום תחילת הלימודים, כרוכה בתשלום של 2,000 ₪. 

 

תלמיד/ה,אשר סיים/ה את כל חובותיו/ה לתכנית, מסר/ה את עבודתו/ה בהדפסה סופית כנדרש בשני עותקים והשתתף במפגש המשוב  זכאי/ת לתעודה.

 

שנת הלימודים תשע"ט תיפתח ביום ב' 15/10/2018.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive