הדרכה וסיכומה - תכנית הליבה בפסיכותרפיה

 

הדרכה וסיכומה (נילי שור- מרכזת הדרכה)

 

כל תלמיד ישתתף בסמינר קליני באותו הרכב קבוצתי לאורך שלוש שנים. כמו כן, בשלוש שנות הלימוד הראשונות התלמיד יקבל הדרכה אישית שבועית. המדריך האישי יקבע לכל תלמיד בעת הרישום. ההדרכה האישית תחל עם פתיחת שנה"ל ותסתיים עם סיומה כולל חופשת סמסטר חורף ( נדרשת נוכחות של 80% לפחות מפגישות ההדרכה). קיימת אפשרות להמשיך הדרכה אישית בסמסטר קיץ (10 שבועות) בהסכמה הדדית של המדריך והמודרך ובתוספת תשלום לתכנית.

 

בתום כל שנת הדרכה אישית יש להגיש עבודה מסכמת, בהסוואת הפרטים המזהים של המטופל/ת. בסיום שנים א'-ב' יש להגיש סיכום טיפול; בסיום שנה ג' יש להגיש הצעה לעבודת גמר; בסיום הלימודים יש להגיש עבודת גמר.

 

ראה הנחיות לכתיבת סיכום טיפול / הצעה לעבודת גמר/עבודת גמר.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive