ועדת האתיקה בתכנית לפסיכותרפיה

א. חברות בוועדת האתיקה

1. וועדת אתיקה תמנה שבעה חברים, נציגי שלושת המקצועות: פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ורופאים.

2. חברי ועדת האתיקה יבחרו על-ידי ועדת ההוראה, באישורו של ראש התכנית.

3.יו"ר הוועדה ייבחר ע"י וועדת אתיקה מבין חבריה.

4. אחת לשנתיים יוחלף אחד מחברי הוועדה.

5. יו"ר הוועדה יתחלף פעם בארבע או שש שנים עפ"י החלטת הוועדה.

6. חברים חדשים יוצעו ע"י חברי וועדת האתיקה ויקבלו את אישורה של וועדת ההוראה.

7. מורים ומדריכים שמעוניינים להיות חברים בוועדה יציעו את עצמם לחבר בוועדת האתיקה או ליו"ר התכנית.

 

ב. מטרות הוועדה

ועדת האתיקה משמשת כוועדה מייעצת לראש התכנית ולוועדת הוראה בכל הקשור ל:

1. איתור והגברת מודעות לאתיקה, לדילמות אתיות, ולכללי התנהגות אתית.

2. טיפול בתלונות ספציפיות שיוגשו על תלמיד, מורה או מדריך בתכנית

 

הוועדה ממליצה, ששני התחומים הנ"ל יהיו בטיפולה, בהנחה, שהלימוד והעיסוק התיאורטי בצד היישום המעשי מהווים תהליך מפרה ומסייעים בגיבוש דרכי חשיבה ועקרונות לתחום האתיקה.

 

ג תפקודה של וועדת האתיקה:

1.הוועדה תעמוד לרשות ראש התכנית, ועדת הוראה, סגל ההוראה וההדרכה, הצוות והתלמידים. מומלץ להפנות אליה שאלות עקרוניות בתחום האתיקה וכן תלונות ספציפיות.

2. תלונות תופננה ליו"ר וועדת האתיקה במכתב סגור וחתום ע"י המתלונן דרך מזכירות התכנית ותטופלנה בסודיות מרבית.

2. מגיש התלונה ייתן הסכמה בכתב לכך שתלונתו תובא לידיעת נושא התלונה (הנילון).

4. הוועדה תיידע את הנילון (נושא התלונה) על התלונה שהוגשה נגדו ותאפשר לו להגיב בכתב או בע"פ, לבחירתו, תוך חודש ימים.

5. תלונה אנונימית תובא לדיון ברמה העקרונית בלבד.

6. לאחר בירור ודיון בתלונה תשיב הוועדה בכתב לנילון (נושא התלונה) ולמתלונן, תפרט את מסקנותיה והמלצותיה בליווי ההנמקות.

7. מסקנות הוועדה והמלצותיה יוגשו לראש התכנית.

8. ראש התכנית ישיב לוועדת האתיקה על אופן יישום ההמלצות.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>