תכנית הלימודים לתואר מוסמך בבריאות הציבור במסלול כללי לשנות לימודים תשע"ט (2018-2019) ותש"ף (2019-2020)

תיאור התכנית

 

תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018) או לפניה מחויבים לתכנית הלימודים שהייתה קיימת בשנה בה החלו את לימודיהם. לעיון בתכנית הלימודים המחייבת בהתאם לתואר, מסלול או אופן הלימוד נא לעיין בידיעון תשע"ח.

תכנית הלימודים המתוארת כאן תקפה לסטודנטים אשר שנת התחלת הלימודים שלהם היא תשע"ט (2018-2019) ותש"ף (2019-2020).


 

היקף הקורסים הנדרש לקבלת התואר:

 • ללומדים עם עבודת גמר - 29 ש"ס. 
 • ללומדים ללא עבודת גמר - 39 ש"ס.

ללומדים במסלול עם עבודת גמר - 29 ש"ס:

במסגרת הלימודים במסלול, על כל תלמיד/ה להשתתף ב:

 • קורסי השלמה (לחסרי רקע רפואי): בהתאם להחלטת ועדת הקבלה
 • קורסי חובה פקולטטיים: 6 ש"ס 
 • קורסי חובה של התכנית: 16 ש"ס.
 • קורסי בחירה מתקדמים (מסגרת א): לפחות 6 ש"ס. 
 • קורסי בחירה כללים (מסגרות ב+ג): 1 ש"ס.

ללומדים במסלול עם פרויקט (ללא עבודת גמר) - 39 ש"ס:

במסגרת הלימודים במסלול, על כל תלמיד/ה להשתתף ב:

 • קורסי השלמה (לחסרי רקע רפואי) - בהתאם להחלטת ועדת הקבלה
 • קורסי חובה פקולטטיים: 4.5 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר.
 • קורסי חובה של התכנית: 16 ש"ס.
 • קורסי בחירה מתקדמים (מסגרת א): לפחות 6 ש"ס. 
 • קורסי בחירה כללים מתחום אפידמיולוגיה ורפואה מונעת (מסגרת ב): לפחות 4 ש"ס. ניתן להשתתף בקורסים נוספים ממסגרת זו, על חשבון קורסי בחירה כללים.​
 • קורסי בחירה אחרים (מסגרת ג): 8.5 ש"ס. 

פירוט הקורסים במסגרות הבחירה א,ב ו-ג נמצא בהמשך עמוד זה.

באחריות הסטודנט להירשם לקורסים בהתאם למסגרות המתאימות. 

תכנית הלימודים טעונה אישור יועץ אקדמי של התכנית.

לא כל קורסי הבחירה נפתחים בכל שנה. יש לבדוק את הקורסים שנפתחים במערכת השעות לשנת הלימודים הנוכחית.

 

​דרישות נוספות:

 • השתתפות בסמינריונים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור וצבירת 25 חתימות עד תום הלימודים.
 • מציאת מנחה לעבודות הגמר (תיזה/פרויקט) במהלך שנת הלימודים הראשונה
 • הגשת הצעת מחקר לעבודת גמר (תיזה/פרויקט) בשבוע הראשון של שנת הלימודים השניה. 
 • הגשת עבודת גמר (תיזה/פרויקט) כמקובל בתוכנית המוסמך בבריאות הציבור.
 • בחינה בעל-פה על עבודת הגמר (תיזה בלבד)

 


מבנה תכנית הלימודים

 

קורס השלמה לחסרי רקע רפואי (הקורס לא יכלל במניין השעות לתואר)

0158.1118 - מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות

 

קורסי חובה פקולטתיים (6 ש"ס במסלול עם תזה, 4.5 ש"ס במסלול ללא תזה)

0103.0012 - ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב

4 ש"ס

0103.7000 - כתיבה מדעית (חובה רק ללומדים עם עבודת גמר - תיזה)

1.5 ש"ס

0103.6002 - אתיקה במחקר רפואי

0.5 ש"ס

0146.4400 - משאבי ספריה למדעי החיים ולרפואה – קורס ווירטואלי

0 ש"ס

0400.1001 - בטיחות וגהות בעבודה במעבדה* 

0 ש"ס

* הקורס "בטיחות וגיהות בעבודה במעבדה" הינו קורס חובה רק לסטודנטים המתכננים לבצע מחקר מעבדתי. 

 

קורסי החובה של התכנית (16 ש"ס)

0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב'

3 ש"ס

0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר

1 ש"ס

0146.1000 - בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה

2 ש"ס

0158.1205 - מבוא לניהול מערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1117 - מבוא לכלכלת בריאות

2 ש"ס

0146.1113 - היבטים פסיכוסוציאליים של בריאות וחולי

2 ש"ס

 

מסגרת א- קורסי בחירה מתקדמים (לפחות 3 קורסים מן המסגרת הנ"ל - לפחות 6 ש"ס)

0146.1007 - ניהול טכנולוגיות רפואיות

2 ש"ס

0103.0032 - תורת החלטות - יישומים למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1101 - ניתוח עלות תועלת למערכות בריאות

2 ש"ס

0158.1002 - אפידמיולוגיה סביבתית

2 ש"ס

0158.1001 - אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות 

2 ש"ס

0158.1016 - אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית 

2 ש"ס

0158.1012 - אפידמיולוגיה של מחלות כלי הדם המוחיים ודמנציות 

2 ש"ס

0158.1106 - אפידמיולוגיה של סרטן

2 ש"ס

0158.1119 - אפידמיולוגיה של סוכרת וסיבוכיה

2 ש"ס
 
 

קורסי בחירה כללים

במסלול עם תיזה: 1 ש"ס, ממסגרת א'/ב'/ג'.

במסלול ללא תיזה: מסגרת ב'- 4 ש"ס, מסגרת ג'- 8.5 ש"ס

 

מסגרת ב- קורסי בחירה כללים מתחום אפידמיולוגיה ורפואה מונעת (במסלול ללא תיזה -לפחות 4 ש"ס. ניתן להשתתף בקורסים ממסגרת א והם יחשבו למסגרת זו):

0158.1010 - אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין

2 ש"ס

0158.1015 - שיטות סטטיסטיות מתקדמות

3 ש"ס

0158.1023 - אפידמיולוגיה של היפגעות וטראומה

2 ש"ס

0158.1113 - אפידמיולוגיה של התזונה

2 ש"ס

0158.1117 - בריאות האם והילד

2 ש"ס

0158.1120 - חיסונים נגד זיהומים חיידקיים ונגיפיים

2 ש"ס

0158.1121 - נוירואפידמיולוגיה - מחלות מוח, אדם וסביבה 

2 ש"ס

0158.1124 - מבוא לאינפורמטיקה רפואית וביג דאטה ברפואה

2 ש"ס

0158.1125 - אפידמיולוגיה של פעילות גופנית

2 ש"ס

0158.1201 - ניסויים קליניים

2 ש"ס

0158.1207 - היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות (סמסטריאלי)

2 ש"ס

0158.1208 - אפידמיולוגיה פסיכיאטרית ובריאות נפש קהילתית

2 ש"ס

0158.1212 - פארמקו-אפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1305 - מתרביות למטגנומיקה- איבחון וניטור מחלות זיהומיות במעבדה לבריאות הציבור

2 ש"ס

0158.1215 - מודלים מתמטיים בחקר מגפות

2 ש"ס
GEO Health

2 ש"ס

 

 
מסגרת ג- קורסי בחירה אחרים (במסלול ללא תיזה- 8.5 ש"ס. ניתן להשתתף בקורסים ממסגרות א+ב והם יחשבו למסגרת זו):
 

0146.1008 - תפעול מערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1009 - כלכלת בריאות 

2 ש"ס

0146.1010 - יסודות החשבונאות למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1011 - יסודות המימון למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1012 - ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

1 ש"ס

0146.1013 - מדיניות ושרותי בריאות בארץ ובעולם

2 ש"ס

0146.1103 - עישון: אפידמיולוגיה וקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1106 - מתודולוגיות מחקר והערכה בקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1109 - קידום בריאות אינטגרטיבי 

2 ש"ס

0146.1114 - קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות

2 ש"ס

0146.1115 - תקשורת וקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1119 - מבוא לראיון מוטיבציוני וטיפול התנהגותי קוגניטיבי

2 ש"ס

0146.1121 - שלומות (well being) וקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1122 - קידום בריאות בקשישים

2 ש"ס

0146.1123 - משפט ובריאות הציבור

1.5 ש"ס

0146.1124 - ניהול האיכות בשירותי בריאות 

2 ש"ס

0146.1125 - תקשורת בריאות בעידן הדיגיטלי: אתגרים והזדמנויות

2 ש"ס

0146.1111 - קידום בריאות אישי להתנהגויות אורח חיים בריא

2 ש"ס

0146.2111 - קידום בריאות אישי להתנהגויות אורח חיים בריא (חלק ב)- סמינריון

2 ש"ס 
 
ניתן לבחור קורסי בחירה כללים גם מבין מגוון הקורסים המתקיימים במדרשה לתארים מתקדמים. או מבין קורסי הקיץ שמקיים ביה"ס לבריאות הציבור. ביה"ס לבריאות הציבור מקיים מדי שנה בחודשי הקיץ קורסים מרוכזים (בני שבוע ימים) במגוון נושאים בתחום האפידמיולוגיה ובריאות הציבור. קורסים אלו מועברים בשפה האנגלית על ידי המרצים המובילים בתחומם מאוניברסיטת ת"א ומאוניברסיטאות מובילות בחו"ל. רישום לכלל קורסים אלו טעון אישור של יועץ התוכנית.

 

השתתפות בסמינרים

 1. כל סטודנט לתואר שני בבריאות הציבור במסלול הכללי חייב לצבור במהלך לימודיו לפחות 25 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות.

 2. השתתפות בכנס מדעי חיצוני, בידיעת המנחה, שקולה להשתתפות ב – 2 הרצאות סמינריוניות. תאושר השתתפות בשני כנסים חיצונים בלבד (לאורך כל התואר), וזאת בהצגת אישור תשלום / אישור השתתפות בכנס ותג שם בלבד.

 3. כל סטודנט ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף דרך אתר ה-moodle. 

 4. לאחר שישלים הסטודנט את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, ישלח הסטודנט מייל למזכירות ביה"ס. סיום חובת הסמינרים תהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.​

 5. מומלץ לכל סטודנט המבצע תיזה, במעמד סיום התואר, לתאם מועד ולהציג את תוצאות מחקרו במסגרת סמינר בית ספרי או במסגרות אחרות של ימי עיון או כנסים מדעיים. 

 

אופן הלימוד: עם או ללא עבודת גמר (תיזה)

 • בחירה באופן הלימוד (תיזה או פרויקט) מתבצעת במהלך שנת הלימודים הראשונה.
 • התלמידים מתבקשים לחפש מנחה לתיזה או לפרויקט רק לאחר קבלתם ללימודים ותשלום דמי המקדמה.
 • על כלל התלמידים חלה החובה להגיש הצעת מחקר לתיזה או לפרויקט לא יאוחר מהשבוע הראשון של שנת הלימודים השנייה.

 

עבודת גמר (תיזה)

עבודת הגמר תתבצע בתחום הרלוונטי לבריאות הציבור ולמסלול הספציפי הנלמד. מטרת העבודה היא לאפשר לסטודנט להוכיח מחשבה עצמאית וכן את היכולת לאסוף, לעבד ולדווח על ממצאי מחקרו. סטודנט אשר סיים את לימודיו במסלול ללא עבודת גמר, אינו רשאי יהיה להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי.

רשאים להגיש מועמדות למסלול עם עבודת גמר הם סטודנטים שעמדו בדרישות הקדם כמפורט בתקנון ועדת עבודות הגמר.

תלמידים המעוניינים לבצע את עבודת הגמר מתוך מאגרי נתונים קיימים יידרשו לעמוד בדרישות נוספות, המפורטות אף הן בתקנון ועדת עבודת גמר, וכן: .

 1. לקחת חלק פעיל בתכנון המחקר ובכלל זאת, העמקה בנושא המחקר וסקירת ספרות, גיבוש מטרות המחקר, השערות המחקר, קביעת המתודולוגיה, הגדרת המשתנים, קריטריוני ההכללה וההוצאה וכיו"ב.
 2. התזה תהווה מחקר אנליטי (מחקרים תיאוריים לא יאושרו) ותכלול שימוש בכלים אפידמיולוגיים וסטטיסטיים מתקדמים המתאימים לשיטות המחקר, כגון: רגרסיות רבות משתנים וטיפול מתאים בנתונים חסרים.
 3. לתלמיד תינתן גישה לנתונים המלאים אשר עליהם יתבסס המחקר כאמור בהצעת המחקר. התלמיד יכין את קובץ הנתונים לעיבוד הסטטיסטי ויבצע את עיבוד הנתונים באופן עצמאי תוך שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות. התלמיד יצהיר בגוף העבודה על כך כי ביצע באופן עצמאי ובהדרכת המנחים את כל עיבוד הנתונים.
 4. התלמיד יבצע עבודת בקרה על איכות הנתונים ותוקפם בהקשר של נושא מחקרו. במקרים בהם עבודות תיקוף אינן אפשרויות, ישולב בעבודת הגמר פרק הכולל "ניתוחי רגישות". על התלמיד להגדיר בפרק זה את המשתנים החשובים לגביהם אין אפשרות לבצע תיקוף ולהתייחס למשמעות של העדר אפשרות לתקף על ממצאי המחקר (מידת ההטיה האפשרית). לאור זה, יבצע סימולציות על מידת ההטיה.
 5. תלמיד ינסח באופן עצמאי את עיקרי הממצאים ומסקנות המחקר בעבודת הגמר.
 6. הקורס "שיטות סטטיסטיות מתקדמות 0158-1015 הוא קורס חובה.

היקף עבודת הגמר צריך להתאים לתקופת מחקר של כשנה.

 • מועד הגשת הצעת המחקר: שבוע ראשון של שנת לימודים שניה. תלמיד שלא יגיש את ההצעה ולא אושרה לו דחיה, יועבר למסלול ללא תיזה (פרויקט) בסיום הסמסטר השלישי.
 • מועד הגשת תיזה: לא יאוחר מתום  השנה השלישית ללימודים.

העבודה תוגש בעברית (אלא אם התקבל אישור להגישה באנגלית) והיקפה לא יעלה על 80 עמודים. עבודת הגמר תבחן על ידי הועדה לעבודות גמר, כמקובל במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה. לאחר בחינת עבודת הגמר על ידי הוועדה, תשלח עבודת הגמר לשיפוט. התלמיד יתקן את עבודתו בהתאם לחוות דעת השופטים ויגן עליה בבחינה בעל פה.

>> למידע נוסף והנחיות להגשת הצעת מחקר ועבודת הגמר (תיזה)

 

 

פרויקט גמר

מטרת פרויקט הגמר הינה התנסות ותרגול השימוש בכלי מחקר שנרכשו במהלך הלימודים. הפרויקט ייעשה על ידי סטודנטים הלומדים ללא עבודת גמר בהנחייתו של אחד מאנשי הסגל של ביה"ס לבריאות הציבור או בפקולטה לרפואה או בפקולטה לניהול שבאוניברסיטת תל-אביב. נושאי תפקידים בכירים במערכת הבריאות (ובכלל זאת נושאי תפקידים בהנהלות בתי החולים, קופות החולים ומנהלי מחלקות, מכונים ויחידות בבתי חולים) יוכלו להיות מנחים אף אם אינם חברי סגל באוניברסיטת תל אביב.

פרטי המנחה הנבחר והצעת הפרויקט יוגשו לאישור ראש תכנית המוסמך בבריאות הציבור, וועדת עבודת הגמר של ביה"ס לבריאות הציבור בתחילת השבוע הראשון של שנת הלימודים השנייה. .

על התלמיד לברר מראש האם דרוש אישור ועדת הלסינקי לביצוע הפרויקט המוצע ולפעול להשגת האישור במידה ונדרש, כך שניתן יהיה לסיים את הפרויקט במועד.

ההיקף הרשמי של ההתנסות מקביל ליום עבודה בשבוע במהלך שלושה חודשים. עם זאת, מצופה מהסטודנט שיקדיש זמן להשלמת הפרויקט ככל הנדרש.

סיכום הפרויקט  - על התלמיד להגיש סיכום בכתב של עבודת הפרויקט עד לסוף השנה השנייה ללימודי התואר. הסיכום יהיה בהיקף של עד 40 עמודים ויכיל מבוא קצר והצגת השאלה המחקרית, תיאור השיטות, תוצאות, ודיון בממצאי הפרויקט. לאחר אישור המנחה יוגש הסיכום לוועדה לעבודות גמר לתואר שני ויועבר לבדיקה והערכה.

>> למידע נוסף והנחיות להגשת הצעת המחקר לפרויקט והגשת הפרויקט עצמו

 

 

שקלול ציון סופי וזכאות לתואר

 

א. הרכב ציון הגמר במסלול עם עבודת גמר יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 40%                                                                       

     ציון עבודת הגמר:   

     ציון המנחה (מנחים) 20%                                                                               

     ציון השופטים 20%                                          

     ציון הבחינה בעל פה 20%

 

ב. הרכב ציון הגמר במסלול עם פרויקט מסכם יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 75%

     ציון על הפרויקט:

     ציון מנחה 10%

     ציון שופט 15%

 

 

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>