תכנית הלימודים לתואר מוסמך בבריאות הציבור כללי

 

תיאור התכנית (מידע למתעניינים)

תכנית הלימודים המתוארת כאן תקפה לתלמידים אשר שנת התחלת הלימודים שלהם היא תשפ"א (2020-21) או תשפ"ב (2021-22).

תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018) או לפניה מחויבים לתכנית הלימודים שהייתה קיימת בשנה בה החלו את לימודיהם. לעיון בתכנית הלימודים המחייבת בהתאם לתואר, מסלול או אופן הלימוד נא לעיין בידיעון תשע"ח.

תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנות הלימודים תשע"ט (2018-2019) או תש"ף (2019-2020) מחויבים לתכנית הלימודים שהייתה קיימת בשנה בה החלו את לימודיהם. לעיון בתכנית הלימודים המחייבת בהתאם לתואר, מסלול או אופן הלימוד נא לעיין כאן

 

 


 

היקף הקורסים הנדרש לקבלת התואר

בלימודי התואר השני קיימים שני מסלולים:

א. תואר שני במסלול עיוני, ללא עבודת-גמר (תזה) שהיקף חובות השמיעה בו הוא 39 ש"ס. מטלת הסיום של התואר העיוני היא פרויקט גמר.

ב. תואר שני במסלול מחקרי, עם עבודת-גמר(תזה), שהיקף חובות השמיעה בו הוא 29 ש"ס ועבודת תזה שמשקלה 12 נ"ז.

 

ללומדים במסלול עם עבודת גמר - 29 ש"ס:

במסגרת הלימודים במסלול, על כל תלמיד/ה להשתתף ב:

 • קורסי השלמה (לחסרי רקע רפואי): בהתאם להחלטת ועדת הקבלה
 • קורסי חובה פקולטטיים: 6 ש"ס 
 • קורסי חובה של התכנית: 16 ש"ס.
 • קורסי בחירה מתקדמים (מסגרת א'): לפחות 6 ש"ס. 
 • קורסי בחירה כללים (מסגרות ב'): 1 ש"ס.

 

ללומדים במסלול עם פרויקט (ללא עבודת גמר) - 39 ש"ס:

במסגרת הלימודים במסלול, על כל תלמיד/ה להשתתף ב:

 • קורסי השלמה (לחסרי רקע רפואי) - בהתאם להחלטת ועדת הקבלה.
 • קורסי חובה פקולטטיים: 4.5 ש"ס.
 • קורסי חובה של התכנית: 16 ש"ס.
 • קורסי בחירה מתקדמים (מסגרת א'): לפחות 10 ש"ס. ניתן להשתתף בקורסים נוספים ממסגרת זו, על חשבון קורסי בחירה כללים.​
 • קורסי בחירה כלליים (מסגרת ב'): 8.5 ש"ס. 

 

 

פירוט הקורסים במסגרות הבחירה א' ו-ב' נמצא בהמשך עמוד זה.

באחריות התלמיד להירשם לקורסים בהתאם למסגרות המתאימות. 

תכנית הלימודים טעונה אישור יועץ אקדמי של התכנית.

לא כל קורסי הבחירה נפתחים בכל שנה. יש לבדוק את הקורסים שנפתחים במערכת השעות לשנת הלימודים הנוכחית.

 

​דרישות נוספות:

 • השתתפות בסמינריונים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור וצבירת 25 חתימות עד תום הלימודים.
 • מציאת מנחה לעבודות הגמר (תזה/פרויקט) במהלך שנת הלימודים הראשונה.
 • הגשת הצעת מחקר לעבודת גמר (תזה/פרויקט) בשבוע הראשון של שנת הלימודים השניה. 
 • הגשת עבודת גמר (תזה/פרויקט) כמקובל בתוכנית המוסמך בבריאות הציבור.
 • בחינה בעל-פה על עבודת הגמר (תזה בלבד)​.

מערכת שעות מומלצת 

רשימת מנחים

הנחיות לכתיבת עבודת גמר / פרויקט 

תכנית רופאים

 מבנה תכנית הלימודים

קורס השלמה לחסרי רקע רפואי (הקורס לא יכלל במניין השעות לתואר)

0158.1118 - מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות - להשלמה לפני או במהלך השנה הראשונה של התואר

 

קורסי חובה פקולטתיים:

6 ש"ס במסלול עם תזה

 4.5 ש"ס במסלול ללא תזה

0103.0012 - ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב- חובה שנה א

4 ש"ס

0103.7000 - כתיבה מדעית חובה שנה ב- רק ללומדים עם עבודת גמר (תזה)

1.5 ש"ס

0103.6002 - אתיקה במחקר רפואי - חובה שנה ב

0.5 ש"ס

0146.4400 - משאבי ספריה למדעי החיים ולרפואה – קורס ווירטואלי- חובה שנה א

0 ש"ס

0103.0003 - בטיחות וגהות בעבודה במעבדה* 

0 ש"ס

הקורס "בטיחות וגיהות בעבודה במעבדה" הינו קורס חובה רק לתלמידים המתכננים לבצע מחקר מעבדתי. מספר הקורס בעבר0400.1001

קורסי החובה של התכנית (16 ש"ס)

0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה - חובה שנה א

2 ש"ס

0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב' - חובה שנה א

3 ש"ס

0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה - חובה שנה א

2 ש"ס

0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר - חובה שנה א

1 ש"ס

0146.1000 - בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה - חובה שנה א

2 ש"ס

0158.1205 - מבוא לניהול מערכות בריאות - חובה שנה א

2 ש"ס

0146.1117 - מבוא לכלכלת בריאות - חובה שנה א

2 ש"ס

0146.1113 - היבטים פסיכוסוציאליים של בריאות וחולי - חובה שנה א

2 ש"ס

 

מסגרת א'- קורסי בחירה מתקדמים:

במסלול עם תזה- לפחות 3 קורסים מן המסגרת הנ"ל- לפחות 6 ש"ס

במסלול ללא תזה-לפחות 5 קורסים מן המסגרת הנ"ל - לפחות 10 ש"ס

לפני רישום יש לבדוק עמידה בדרישות קדם.

 

0146.1007 - ניהול טכנולוגיות רפואיות

2 ש"ס

0103.0032 - תורת החלטות - יישומים למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1101 - ניתוח עלות תועלת למערכות בריאות

2 ש"ס

0158.1002 - אפידמיולוגיה סביבתית

2 ש"ס

0158.1009 - אפידמיולוגיה של השמנה ומחלות מטבוליות (לא נפתח בתשפ"ד)

 2 ש"ס

0146.1133 - סקירה שיטתית ומטא אנליזה

2 ש"ס

0158.1127 - מבוא לקורס R

2 ש"ס

0158.1001 - אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות 

2 ש"ס

0158.1016 - אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1012 - אפידמיולוגיה של מחלות כלי הדם המוחיים ודמנציות (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1106 - אפידמיולוגיה של סרטן 

2 ש"ס

0158.1119 - אפידמיולוגיה של סוכרת וסיבוכיה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1010 - אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1015 - שיטות סטטיסטיות מתקדמות חובה שנה ב- רק ללומדים עם עבודת גמר (תזה) על מאגר נתונים קיים

3 ש"ס

0158.1023 - אפידמיולוגיה של היפגעות וטראומה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1113 - אפידמיולוגיה של התזונה (הקורס ניתן באנגלית)

2 ש"ס

0158.1117 - בריאות האם והילד (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1120 - חיסונים נגד זיהומים חיידקיים ונגיפיים (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1121 - נוירואפידמיולוגיה - מחלות מוח, אדם וסביבה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1124 - מבוא לאינפורמטיקה רפואית וביג דאטה ברפואה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1125 - אפידמיולוגיה של פעילות גופנית

2 ש"ס

0158.1201 - ניסויים קליניים

2 ש"ס

0158.1207 - היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות (סמסטריאלי)

2 ש"ס

0158.1208 - אפידמיולוגיה פסיכיאטרית ובריאות נפש קהילתית (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1212 - פארמקו-אפידמיולוגיה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1305 - מתרביות למטגנומיקה- איבחון וניטור מחלות זיהומיות במעבדה לבריאות הציבור 

2 ש"ס

0158.1215 - מודלים מתמטיים בחקר מגפות (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1126 - טכנולוגיות GIS ובריאות הציבור 

2 ש"ס

0158.1307 מדיניות תזונתית 

2 ש"ס

0158.1004 אפידמיולוגיה של זקנה (הקורס ניתן באנגלית)

2 ש"ס

 

מסגרת בקורסי בחירה כלליים

במסלול עם תזה- 1 ש"ס.

במסלול ללא תזה- 8.5 ש"ס

ניתן להשתתף בקורסים ממסגרת א'-קורסי בחירה מתקדמים והם יחשבו למסגרת

 

 

0146.1008 - תפעול מערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1009 - כלכלת בריאות 

2 ש"ס

0146.1010 - יסודות החשבונאות למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1011 - יסודות המימון למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1012 - ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

1 ש"ס

0146.1013 - מדיניות ושרותי בריאות בארץ ובעולם

2 ש"ס

0146.1103 - עישון: אפידמיולוגיה וקידום בריאות (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.1109 - קידום בריאות אינטגרטיבי (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.1114 - קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות (קורס משלב עשיה חברתית של כ 25 שעות סמסטריאליות)

4 ש"ס

0146.1119 - מבוא לטיפול התנהגותי קוגניטיבי (CBT) והגישה המוטיבציונית

2 ש"ס

0146.1121 - שלומות well being) וקידום בריאות) 

2 ש"ס

0146.1122 - קידום בריאות בקשישים (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.1123 - משפט ובריאות הציבור

1.5 ש"ס

0146.1124 - ניהול האיכות בשירותי בריאות (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.1125 - תקשורת בריאות בעידן הדיגיטלי: אתגרים והזדמנויות

2 ש"ס

0146.1111 - קידום בריאות אישי להתנהגויות אורח חיים בריא (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.2111 - קידום בריאות אישי להתנהגויות אורח חיים בריא (חלק ב)- סמינריון (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס 

ניתן לבחור קורסי בחירה כללים גם מבין מגוון הקורסים המתקיימים במדרשה לתארים מתקדמים או מבין קורסי הקיץ שמקיים ביה"ס לבריאות הציבור. ביה"ס לבריאות הציבור מקיים מדי שנה בחודשי הקיץ קורסים מרוכזים (בני שבוע ימים) במגוון נושאים בתחום האפידמיולוגיה ובריאות הציבור. קורסים אלו מועברים בשפה האנגלית על ידי המרצים המובילים בתחומם מאוניברסיטת ת"א ומאוניברסיטאות מובילות בחו"ל. רישום לכלל קורסים אלו טעון אישור של יועץ התוכנית.

 

השתתפות בסמינרים

 1. כל תלמיד לתואר שני בבריאות הציבור במסלול הכללי חייב לצבור במהלך לימודיו לפחות 26 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות.
 2. השתתפות בכנס מדעי חיצוני, בידיעת המנחה, יכולה להקנות 2 חתימות. תאושר השתתפות בשני כנסים חיצונים בלבד (לאורך כל התואר), וזאת בהצגת אישור תשלום / אישור השתתפות בכנס ותג שם בלבד.
 3. כל תלמיד ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף דרך אתר ה-moodle. 
 4. לאחר שישלים התלמיד את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, ישלח התלמיד מייל למזכירות ביה"ס. סיום חובת הסמינרים מהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.​
 5. מומלץ לכל תלמיד המבצע תזה, במעמד סיום התואר, לתאם מועד ולהציג את תוצאות מחקרו במסגרת סמינר בית ספרי או במסגרות אחרות של ימי עיון או כנסים מדעיים. 

 

אופן הלימוד: עם או ללא עבודת גמר (תזה)

 • בחירה באופן הלימוד (תזה או פרויקט) מתבצעת במהלך שנת הלימודים הראשונה.
 • התלמידים מתבקשים לחפש מנחה לתזה או לפרויקט רק לאחר קבלתם ללימודים ובמהלך השנה הראשונה ללימודים

 

עבודות סיום התואר

>> למידע והנחיות בנושא עבודת גמר (תיזה)

>> למידע והנחיות לגבי הגשת פרויקט

  

שקלול ציון סופי וזכאות לתואר

 

א. הרכב ציון הגמר במסלול עם עבודת גמר יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 40%                                                                       

     ציון עבודת הגמר:   

     ציון המנחה (מנחים) 20%                                                                               

     ציון השופטים 20%                                          

     ציון הבחינה בעל פה 20%

 

 * למתחילים לימודים בשנת תשפ"ד (2023/24) החלוקה תהיה

  שקלול הציונים בקורסים 40%                                                                       

     ציון עבודת הגמר:   

     ציון המנחה (מנחים) 30%                                                                               

     ציון השופטים 15%                                          

     ציון הבחינה בעל פה 15%

ב. הרכב ציון הגמר במסלול עם פרויקט מסכם יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 75%

     ציון על הפרויקט:

     ציון מנחה 10%

     ציון שופט 15%

 

* למתחילים לימודים החל משנת תשפ"ד ציון הגמר בפרויקט יהיה 15% מהציון, והרכבו יהיה

  שקלול הציונים בקורסים 85%

     ציון על הפרויקט:

     ציון מנחה 10%

     ציון בודק מטעם בית הספר 5%

 

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>