תכנית הלימודים - מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת

היקף הקורסים הנדרש לקבלת התואר:

 • לימודים עם עבודת גמר (תיזה) - 34 ש"ס. 

במסגרת הלימודים, על כל תלמיד/ה להשתתף ב:

 • קורסי השלמה (לחסרי רקע רפואי) - בהתאם להחלטת ועדת הקבלה
 • קורסי חובה פקולטטיים: 6 ש"ס.
 • קורסי חובה של התכנית: 15 ש"ס.
 • קורסי בחירה מתקדמים באפידמיולוגיה ורפואה מונעת : לפחות 4 ש"ס 
 • קורסי בחירה כללים: כ - 9 ש"ס

מנחה התלמיד רשאי לדרוש השתתפות בקורסים נוספים בהתאם לנושא המחקר וזאת על חשבון קורסי הבחירה.

 

​דרישות נוספות:

 • השתתפות בסמינריונים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור וצבירת 25 חתימות.
 • מציאת מנחה לעבודות הגמר (תיזה) במהלך שנת הלימודים הראשונה
 • הגשת הצעת מחקר לתיזה לא יאוחר מסוף השבוע השמיני של הסמסטר השלישי ללימודים.
 • הצגת הצעת המחקר לתיזה באחד הסמינרים הבית ספריים.
 • הגשת התיזה כמקובל בבית הספר לבריאות הציבור.
 • בחינה בעל-פה על התיזה, לאחר אישורה בועדת עבודות הגמר.

 


 

מבנה תכנית הלימודים

 

תכנית הלימודים לתואר שני באפידמיולוגיה ורפואה מונעת כוללת 34 שעות סמסטריאליות (ש"ס) לפי הפירוט המצורף מטה. סטודנטים חסרי רקע רפואי יחוייבו ע"פ החלטת וועדת ההוראה בקורסי השלמה נוספים אותם יוכלו לבצע טרם תחילת הלימודים בתכנית או במהלך השנה הראשונה ללימודיהם.

 

קורסי השלמה לחסרי רקע:

 • 0103.5113/4 - ביוכימיה וביולוגיה של התא (קורס שנתי) - לא יכלל במניין השעות לתואר 
 • 0158.1118 - מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות - 2 ש"ס 

עבור הסטודנטים חסרי הרקע - רק הקורס "מבוא לפיזולוגיה ופתולוגיה של מחלות" יכלל במניין השעות לתואר ובממוצע הציונים על חשבון אחד מקורסי הבחירה.

 

 

 

קורסי חובה פקולטתיים (6 ש"ס):

0103.0010 - ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב

4 ש"ס

0103.7000 - כתיבה מדעית

1.5 ש"ס

0103.6000  - אתיקה במחקר רפואי

0.5 ש"ס

0400.1001 - בטיחות וגהות בעבודה במעבדה

 

קורסים אלו לא נכללים  במניין השעות לתואר ולא משוקללים בממוצע

0146.4400 - משאבי ספריה למדעי החיים ולרפואה – קורס ווירטואלי

 
סטודנטים שעבודתם המחקרית דורשת שימוש בחיות מעבדה, יחויבו בהשתתפות בקורס "שימוש אתי בבע"ח".
 
 

קורסי החובה של תכנית אפידמיולוגיה ורפואה מונעת (15 ש"ס):

0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה 

2 ש"ס

0158.1000 - פענוח נתונים אפידמיולוגיים (קורס שנתי)

3 ש"ס

0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר

1 ש"ס

0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב'

3 ש"ס

0158.1015 - שיטות סטטיסטיות מתקדמות

3 ש"ס

0158.1217 - היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות (חצי סמסטריאלי)

1 ש"ס
 

 

קורסי בחירה מתחום אפידמיולוגיה ורפואה מונעת (4 ש"ס לפחות)*:

0158.1001 - אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות

2 ש"ס

0158.1002 - אפידמיולוגיה סביבתית

2 ש"ס

0158.1004 - אפידמיולוגיה של הזדקנות ומניעת מחלות בזקנה

2 ש"ס

0158.1007 - ניהול טכנולוגיות רפואיות

2 ש"ס

0158.1009 - השמנת יתר - היבטים של בריאות הציבור

2 ש"ס

0158.1010 – אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין

2 ש"ס

0158.1012 - אפידמיולוגיה של מחלות כלי הדם המוחיים ודמנציות

2 ש"ס

0158.1016 - אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית 

2 ש"ס

0158.1022 - מבוא לרפואה תעסוקתית וסביבתית

2 ש"ס

0158.1106 - אפידמיולוגיה של סרטן 

2 ש"ס

0158.1113 - אפידמיולוגיה של תזונה

2 ש"ס

0158.1116 - מחלות זיהומיות מגיחות וביוטרור

2 ש"ס

0158.1117 - בריאות האם והילד

2 ש"ס

0158.1119 - היבטים אפידמיולוגים של מחלת הסוכרת וסיבוכיה 

2 ש"ס

0158.1120 - חיסונים נגד זיהומים חיידקיים ונגיפים 

2 ש"ס

0158.1121 - נוירואפידמיולוגיה - מחלות מוח, אדם וסביבה

2 ש"ס

0158.1123 - שיטות מחקר מתקדמות ויישומן 

2 ש"ס

0158.1124 - מבוא לאינפורמטיקה רפואית וביג דאטה ברפואה

2 ש"ס

0158.1125 - אפידמיולוגיה של פעילות גופנית 

2 ש"ס

0158.1201 - ניסויים קליניים

2 ש"ס

0158.1205 - מבוא לניהול מערכות בריאות

2 ש"ס

0158.1207 - היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות (סמסטריאלי)

2 ש"ס

0158.1208 - אפידמיולוגיה פסיכיאטרית ובריאות נפש קהילתית

2 ש"ס

0158.1210 - שיטות מעבדתיות לאבחון וניטור אפידמיולוגי

2 ש"ס

0158.1212 - פארמקו-אפידמיולוגיה

2 ש"ס
 
 
קורסי בחירה כללים (9 ש"ס).  
במסגרת קורסי הבחירה הכללים, רשאים תלמידים הלומדים לתואר מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת להשתתף בקורסי בחירה המועברים לתלמידי תכניות אחרות בביה"ס לבריאות הציבור (קורסי קיץ בינלאומיים, תכניות בריאות הציבור ובריאות בתעסוקה) או במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה

 

קורסי קיץ - ביה"ס לבריאות הציבור מקיים מדי שנה בחודשי הקיץ קורסים מרוכזים (בני שבוע ימים) במגוון נושאים בתחום האפידמיולוגיה ובריאות הציבור. קורסים אלו מועברים בשפה האנגלית על ידי מרצים המובילים בתחומם מאוניברסיטת ת"א ומאוניברסיטאות מובילות בחו"ל. משקלו של כל קורס - 2 ש"ס. 

 

השתתפות בסמינרים:

 1. כל סטודנט חייב להשתתף במהלך לימודיו בלפחות 25 הרצאות סמינריוניות. לפחות 80% מההרצאות חייבות להיות במסגרת סמינר בית-הספר לבריאות הציבור ו - 20% במסגרת הפקולטה לרפואה (כנסים מדעיים או הרצאות חוגיות).
 2. השתתפות בכנס מדעי חיצוני, בידיעת המנחה, שקולה להשתתפות ב – 2 הרצאות סמינריוניות. תאושר השתתפות בשני כנסים בלבד, וזאת בהצגת אישור תשלום / אישור השתתפות בכנס ותג שם בלבד.
 3. כל סטודנט ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף על גבי טופס  "השתתפות בסמינרים" ויחתים אחרי כל השתתפות בסמינר את אחד מעוזרי ההוראה בחוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת.
 4. לאחר שישלים הסטודנט את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, יגיש הסטודנט את הטופס המלא של השתתפות בסמינרים למזכירות ביה"ס. הגשת טופס זה תהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.

 

עבודת גמר

סטודנטים הלומדים לתואר מוסמך האוניברסיטה באפידמיולוגיה ורפואה מונעת מחויבים בהגשת עבודת גמר. עבודת הגמר תתבצע בתחום הרלוונטי לבריאות הציבור, אפידמיולוגיה ורפואה מונעת. מטרת העבודה היא לאפשר לסטודנט להוכיח מחשבה עצמאית וכן את היכולת לאסוף, לעבד ולדווח על ממצאי מחקרו.

היקף עבודת הגמר צריך להתאים לתקופת מחקר של כשנה. במהלך הסמסטר השלישי ללימודים חייב כל סטודנט להגיש הצעת מחקר לעבודת הגמר בהנחיית חבר סגל בדרגת מרצה ומעלה. 

תנאי סף להגשת הצעת המחקר לעבודת גמר הוא ממוצע משוקלל של 75 לפחות בקורסים הבאים של שנה א':

 1. 0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה
 2. 0158.1000 - פענוח נתונים אפידמיולוגים
 3. 0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה
 4. 0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר 
 5. 0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב'

תלמידים המעוניינים לבצע את עבודת הגמר מתוך מאגרי נתונים, מחויבים גם בציון עובר לפחות בקורס "שיטות סטטיסטיות מתקדמות".

את עבודת הגמר עצמה יש להגיש לא יאוחר מתום  השנה השלישית ללימודים. העבודה תוגש בעברית (אלא אם התקבל אישור להגישה באנגלית) והיקפה לא יעלה על 80 עמודים. עבודת הגמר תבחן על ידי הועדה לעבודות גמר, כמקובל במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה. לאחר בחינת עבודת הגמר על ידי הוועדה ואישורה, תשלח עבודת הגמר לשיפוט על ידי שני חברי סגל מהאוניברסיטה, או מאוניברסיטאות אחרות, המומחים בנושא המחקר. התלמיד יתקן את עבודתו בהתאם לחוות הדעת ויגן עליה בבחינה בעל פה.

כחלק מהדרישות לתואר, יתבקש כל סטודנט להרצות על נושא עבודת הגמר שלו במסגרת חוג, מכון או כנס מדעי. אישור מנחה הסטודנט על מילוי חובה זו יהווה תנאי לסיום לימודיו של הסטודנט לתואר מוסמך.

>> להנחיות להגשת הצעת מחקר לתיזה, להגשת התיזה עצמה, והנחיות לקראת הבחינה בעל פה.

 

הרכב הציון הסופי בתואר:

שקלול הציונים בקורסים – 40%                                                                          

ציון עבודת הגמר:                                                                                                

   ציון המנחה (מנחים) – 20%                                                                                 

   ציון השופטים – 20%                                                                                   

   ציון הבחינה בעל פה – 20%

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive