תכנית הלימודים - מוסמך במדעי הרפואה באפידמיולוגיה ורפואה מונעת

תיאור התכנית

 

תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018) או לפניה מחויבים לתכנית הלימודים שהייתה קיימת בשנה בה החלו את לימודיהם. לעיון בתכנית הלימודים המחייבת בהתאם לתואר, מסלול או אופן הלימוד נא לעיין בידיעון תשע"ח.

תכנית הלימודים המתוארת כאן תקפה לסטודנטים אשר שנת התחלת הלימודים שלהם היא תשע"ט (2018-2019), תש"ף (2019-2020), תשפ"א (2020-2021) או תשפ"ב (2021-2022).

 


היקף הקורסים הנדרש לקבלת התואר

 תואר שני במסלול מחקרי, עם עבודת-גמר(תזה), שהיקף חובות השמיעה בו הוא 34 ש"ס ועבודת תזה שמשקלה 12 נ"ז. 

סטודנטים שיתחילו את לימודיהם בשנת תשפ"ד (החל מאוקטובר 2023) - היקף חובות השמיעה יהיה 30 ש"ס, ותיזה שמשקלה 12 נק"ז.

 

במסגרת הלימודים, על כל תלמיד/ה להשתתף ב:

 • קורסי השלמה (לחסרי רקע רפואי) - בהתאם להחלטת ועדת הקבלה
 • קורסי חובה פקולטטיים: 6 ש"ס.
 • קורסי חובה של התכנית: 15 ש"ס.
 • קורסי בחירה מתקדמים באפידמיולוגיה ורפואה מונעת : לפחות 4 ש"ס 
 • קורסי בחירה כללים: 9 ש"ס (לסטודנטים המתחילים לימודים בשנת תשפ"ד, 5 ש"ס)

מנחה התלמיד רשאי לדרוש השתתפות בקורסים נוספים בהתאם לנושא המחקר וזאת על חשבון קורסי הבחירה.

לא כל קורסי הבחירה נפתחים בכל שנה. יש לבדוק את הקורסים שנפתחים במערכת השעות לשנת הלימודים הנוכחית.

 

​דרישות נוספות:

 • השתתפות בסמינריונים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור וצבירת 26 חתימות.
 • השתתפות בקורס אחד לפחות בשפה האנגלית 
 • מציאת מנחה לעבודות הגמר (תיזה) במהלך שנת הלימודים הראשונה
 • הגשת הצעת מחקר לתיזה בשבוע הראשון של שנת הלימודים השניה.
 • הגשת התיזה כמקובל בבית הספר לבריאות הציבור.
 • בחינה בעל-פה על התיזה, לאחר אישורה בועדת עבודות הגמר.

 


מערכת שעות מומלצת

מבנה תכנית הלימודים

 

תכנית הלימודים לתואר שני במדעי הרפואה באפידמיולוגיה ורפואה מונעת כוללת 34 שעות סמסטריאליות (ש"ס) לפי הפירוט המצורף מטה. סטודנטים חסרי רקע רפואי יחוייבו ע"פ החלטת וועדת ההוראה בקורסי השלמה נוספים אותם יוכלו לבצע טרם תחילת הלימודים בתכנית או במהלך השנה הראשונה ללימודיהם.

 

קורס השלמה לחסרי רקע:

 • 0103.5113/4 - ביוכימיה וביולוגיה של התא (קורס שנתי) - לא יכלל במניין השעות לתואר 

 

 

קורסי חובה פקולטתיים (6 ש"ס):

0103.0012 - ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב חובה שנה א'

4 ש"ס

0103.7000 - כתיבה מדעית חובה שנה ב'

1.5 ש"ס

0103.6002  - אתיקה במחקר רפואי חובה שנה ב'

0.5 ש"ס

0103.0003* - בטיחות וגהות בעבודה במעבדה חובה שנה א'

 

קורסים אלו לא נכללים  במניין השעות לתואר ולא משוקללים בממוצע

0146.4400 - משאבי ספריה למדעי החיים ולרפואה – קורס ווירטואלי חובה שנה א'

 
סטודנטים שעבודתם המחקרית דורשת שימוש בחיות מעבדה, יחויבו בהשתתפות בקורס "שימוש אתי בבע"ח".
*מספר הקורס בטיחות וגהות במעבדה בעבר- 0400.1001
 
 

קורסי החובה של תכנית מדעי הרפואה באפידמיולוגיה ורפואה מונעת (15 ש"ס):

0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה חובה שנה א'

2 ש"ס

0158.1024 - ניסויים קליניים * ** חובה שנה ב'

2 ש"ס

0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה חובה שנה א'

2 ש"ס

0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר חובה שנה א'

1 ש"ס

0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב' חובה שנה א'

3 ש"ס

0158.1015 - שיטות סטטיסטיות מתקדמות חובה שנה ב'

3 ש"ס

0158.1207 - היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות חובה שנה ב'

2 ש"ס
*סטודנטים במסלול אפידמיולוגיה שהחלו את לימודיהם לפני שנת לימודים תשע"ט (2018/19), מחוייבים לקורס "פענוח נתונים אפידמיולוגיים" במקום "ניסויים קליניים"
** סטודנטים שיתחילו את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"ד (2023/23) יחוייבו בקורס "מבוא ל R" במקום הקורס "ניסויים קליניים"

 

קורסי בחירה מתחום אפידמיולוגיה ורפואה מונעת (4 ש"ס לפחות)*:

0158.1001 - אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות 

2 ש"ס

0158.1002 - אפידמיולוגיה סביבתית

2 ש"ס

0158.1010 – אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1012 - אפידמיולוגיה של מחלות כלי הדם המוחיים ודמנציות (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1016 - אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1023 - אפידמיולוגיה של היפגעות וטראומה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1106 - אפידמיולוגיה של סרטן 

2 ש"ס

0158.1113 - אפידמיולוגיה של תזונה (באנגלית)

2 ש"ס

0158.1117 - בריאות האם והילד (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1119 - היבטים אפידמיולוגים של מחלת הסוכרת וסיבוכיה  (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1120 - חיסונים נגד זיהומים חיידקיים ונגיפים (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1121 - נוירואפידמיולוגיה - מחלות מוח, אדם וסביבה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1124 - מבוא לאינפורמטיקה רפואית וביג דאטה ברפואה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1125 - אפידמיולוגיה של פעילות גופנית  

2 ש"ס

0158.1201 - ניסויים קליניים (לסטודנטים שזה קורס חובה בשבילם קורס זה לא שייך למסגרת הבחירה אלא לחובה)

2 ש"ס

0158.1205 - מבוא לניהול מערכות בריאות

2 ש"ס

0158.1208 - אפידמיולוגיה פסיכיאטרית ובריאות נפש קהילתית (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1212 - פארמקו-אפידמיולוגיה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1305 - מתרביות למטגנומיקה- איבחון וניטור מחלות זיהומיות במעבדה  לבריאות הציבור  

2 ש"ס

0158.1215 - מודלים מתמטיים בחקר מגפות (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1126 - טכנולוגיות GIS ובריאות הציבור (Geo-health) 

2 ש"ס

0158.1127 - מבוא לקורס R   (למי שזה קורס חובה, הקורס אינו נחשב כקורס בחירה)

2 ש"ס

0146.1133 סקירות שיטתיות ומטה אנליזה

2 ש"ס

0158.1009 אפידמיולוגיה של השמנה ומחלות מטבוליות (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס
0158.1004 אפידמיולוגיה של זקנה 2 ש"ס
0158.1307 מדיניות תזונתית  2 ש"ס
 
 
קורסי בחירה כללים (9 ש"ס לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם עד שנת תשפ"ג, החל מאוקטובר 2022, ו 5 ש"ס לסטודנטים שיחלו את לימודיהם בשנת תשפ"ד החל מאוקטובר 2023).  
במסגרת קורסי הבחירה הכללים, רשאים תלמידים הלומדים לתואר מוסמך במדעי הרפואה באפידמיולוגיה ורפואה מונעת להשתתף בקורסי בחירה המועברים לתלמידי תכניות אחרות בביה"ס לבריאות הציבור (קורסי קיץ בינלאומיים, תכניות בריאות הציבור ובריאות בתעסוקה) או במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה
ניתן להשתתף בקורסי בחירה מתחום האפידמיולוגיה ורפואה מונעת על חשבון קורסי בחירה כלליים.

קורסי קיץ - ביה"ס לבריאות הציבור מקיים מדי שנה בחודשי הקיץ קורסים מרוכזים (בני שבוע ימים) במגוון נושאים בתחום האפידמיולוגיה ובריאות הציבור. קורסים אלו מועברים בשפה האנגלית על ידי מרצים המובילים בתחומם מאוניברסיטת ת"א ומאוניברסיטאות מובילות בחו"ל. משקלו של כל קורס - 2 ש"ס. 

 

השתתפות בסמינרים:

 1. כל סטודנט לתואר שני במדעי הרפואה באפידמיולוגיה ורפואה מונעת חייב לצבור במהלך לימודיו לפחות 26 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות.
 2. השתתפות בכנס מדעי חיצוני, בידיעת המנחה, שקולה להשתתפות ב – 2 הרצאות סמינריוניות. תאושר השתתפות בשני כנסים חיצונים בלבד (לאורך כל התואר), וזאת בהצגת אישור תשלום / אישור השתתפות בכנס ותג שם בלבד.
 3. כל סטודנט ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף דרך אתר ה-moodle. 

 4. לאחר שישלים הסטודנט את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, ישלח הסטודנט מייל למזכירות ביה"ס. סיום חובת הסמינרים תהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.​

 5. מומלץ לכל סטודנט המבצע תיזה, במעמד סיום התואר, לתאם מועד ולהציג את תוצאות מחקרו במסגרת סמינר בית ספרי או במסגרות אחרות של ימי עיון או כנסים מדעיים. 

 

עבודת הגמר (תיזה)

התלמידים מתבקשים לחפש מנחה לתזה או לפרויקט רק לאחר קבלתם ללימודים ובמהלך השנה הראשונה ללימודים

>> למידע והנחיות בנושא עבודת גמר (תיזה)

 

הרכב הציון הסופי בתואר:

שקלול הציונים בקורסים – 40%                                                                          

ציון עבודת הגמר:                                                                                                

   ציון המנחה (מנחים) – 20%                                                                                 

   ציון השופטים – 20%                                                                                   

   ציון הבחינה בעל פה – 20%

 

* למתחילים לימודים בשנת תשפ"ד (2023/24) החלוקה תהיה

  שקלול הציונים בקורסים 40%                                                                       

     ציון עבודת הגמר:   

     ציון המנחה (מנחים) 30%                                                                               

     ציון השופטים 15%                                          

     ציון הבחינה בעל פה 15%

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>