תכנית הלימודים - מוסמך במדעי הרפואה באפידמיולוגיה ורפואה מונעת

תיאור התכנית

 

תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018) או לפניה מחויבים לתכנית הלימודים שהייתה קיימת בשנה בה החלו את לימודיהם. לעיון בתכנית הלימודים המחייבת בהתאם לתואר, מסלול או אופן הלימוד נא לעיין בידיעון תשע"ח.

תכנית הלימודים המתוארת כאן תקפה לסטודנטים אשר שנת התחלת הלימודים שלהם היא תשע"ט (2018-2019), תש"ף (2019-2020), תשפ"א (2020-2021) או תשפ"ב (2021-2022).

 


היקף הקורסים הנדרש לקבלת התואר

 תואר שני במסלול מחקרי, עם עבודת-גמר(תזה), שהיקף חובות השמיעה בו הוא 34 ש"ס ועבודת תזה שמשקלה 12 נ"ז.

סטודנטים שיתחילו את לימודיהם בשנת תשפ"ד (החל מאוקטובר 2023) - היקף חובות השמיעה יהיה 30 ש"ס, ותיזה שמשקלה 12 נק"ז.

 

במסגרת הלימודים, על כל תלמיד/ה להשתתף ב:

 • קורסי השלמה (לחסרי רקע רפואי) - בהתאם להחלטת ועדת הקבלה
 • קורסי חובה פקולטטיים: 6 ש"ס.
 • קורסי חובה של התכנית: 15 ש"ס.
 • קורסי בחירה מתקדמים באפידמיולוגיה ורפואה מונעת : לפחות 4 ש"ס 
 • קורסי בחירה כללים: 9 ש"ס

מנחה התלמיד רשאי לדרוש השתתפות בקורסים נוספים בהתאם לנושא המחקר וזאת על חשבון קורסי הבחירה.

לא כל קורסי הבחירה נפתחים בכל שנה. יש לבדוק את הקורסים שנפתחים במערכת השעות לשנת הלימודים הנוכחית.

 

​דרישות נוספות:

 • השתתפות בסמינריונים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור וצבירת 25 חתימות.
 • השתתפות בקורס אחד לפחות בשפה האנגלית 
 • מציאת מנחה לעבודות הגמר (תיזה) במהלך שנת הלימודים הראשונה
 • הגשת הצעת מחקר לתיזה בשבוע הראשון של שנת הלימודים השניה.
 • הגשת התיזה כמקובל בבית הספר לבריאות הציבור.
 • בחינה בעל-פה על התיזה, לאחר אישורה בועדת עבודות הגמר.

 


מערכת שעות מומלצת

מבנה תכנית הלימודים

 

תכנית הלימודים לתואר שני במדעי הרפואה באפידמיולוגיה ורפואה מונעת כוללת 34 שעות סמסטריאליות (ש"ס) לפי הפירוט המצורף מטה. סטודנטים חסרי רקע רפואי יחוייבו ע"פ החלטת וועדת ההוראה בקורסי השלמה נוספים אותם יוכלו לבצע טרם תחילת הלימודים בתכנית או במהלך השנה הראשונה ללימודיהם.

 

קורס השלמה לחסרי רקע:

 • 0103.5113/4 - ביוכימיה וביולוגיה של התא (קורס שנתי) - לא יכלל במניין השעות לתואר 

 

 

קורסי חובה פקולטתיים (6 ש"ס):

0103.0012 - ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב חובה שנה א'

4 ש"ס

0103.7000 - כתיבה מדעית חובה שנה ב'

1.5 ש"ס

0103.6002  - אתיקה במחקר רפואי חובה שנה ב'

0.5 ש"ס

0103.0003* - בטיחות וגהות בעבודה במעבדה חובה שנה א'

 

קורסים אלו לא נכללים  במניין השעות לתואר ולא משוקללים בממוצע

0146.4400 - משאבי ספריה למדעי החיים ולרפואה – קורס ווירטואלי חובה שנה א'

 
סטודנטים שעבודתם המחקרית דורשת שימוש בחיות מעבדה, יחויבו בהשתתפות בקורס "שימוש אתי בבע"ח".
*מספר הקורס בטיחות וגהות במעבדה בעבר- 0400.1001
 
 

קורסי החובה של תכנית מדעי הרפואה באפידמיולוגיה ורפואה מונעת (15 ש"ס):

0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה חובה שנה א'

2 ש"ס

0158.1024 - ניסויים קליניים * ** חובה שנה ב'

2 ש"ס

0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה חובה שנה א'

2 ש"ס

0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר חובה שנה א'

1 ש"ס

0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב' חובה שנה א'

3 ש"ס

0158.1015 - שיטות סטטיסטיות מתקדמות חובה שנה ב'

3 ש"ס

0158.1207 - היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות חובה שנה ב'

2 ש"ס
*סטודנטים במסלול אפידמיולוגיה שהחלו את לימודיהם לפני בשנת לימודים תשע"ט (2018/19), מחוייבים לקורס "פענוח נתונים אפידמיולוגיים" במקום "ניסויים קליניים"
** סטודנטים שיתחילו את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"ד (2023/23) יחוייבו בקורס "מבוא ל R" במקום הקורס "ניסויים קליניים"

 

קורסי בחירה מתחום אפידמיולוגיה ורפואה מונעת (4 ש"ס לפחות)*:

0158.1001 - אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות (לא מתקיים בתשפ"ג)

2 ש"ס

0158.1002 - אפידמיולוגיה סביבתית

2 ש"ס

0158.1010 – אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין

2 ש"ס

0158.1012 - אפידמיולוגיה של מחלות כלי הדם המוחיים ודמנציות (לא מתקיים בתשפ"ג)

2 ש"ס

0158.1016 - אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית 

2 ש"ס

0158.1023 - אפידמיולוגיה של היפגעות וטראומה (לא מתקיים בתשפ"ג)

2 ש"ס

0158.1106 - אפידמיולוגיה של סרטן (לא מתקיים בתשפ"ג)

2 ש"ס

0158.1113 - אפידמיולוגיה של תזונה

2 ש"ס

0158.1117 - בריאות האם והילד (לא מתקיים בתשפ"ג)

2 ש"ס

0158.1119 - היבטים אפידמיולוגים של מחלת הסוכרת וסיבוכיה  (לא מתקיים בתשפ"ג)

2 ש"ס

0158.1120 - חיסונים נגד זיהומים חיידקיים ונגיפים (לא מתקיים בתשפ"ג)

2 ש"ס

0158.1121 - נוירואפידמיולוגיה - מחלות מוח, אדם וסביבה (לא מתקיים בתשפ"ג)

2 ש"ס

0158.1124 - מבוא לאינפורמטיקה רפואית וביג דאטה ברפואה (לא מתקיים בתשפ"ג)

2 ש"ס

0158.1125 - אפידמיולוגיה של פעילות גופנית  (לא מתקיים בתשפ"ג)

2 ש"ס

0158.1201 - ניסויים קליניים (לסטודנטים שזה קורס חובה בשבילם קורס זה לא שייך למסגרת הבחירה אלא לחובה)

2 ש"ס

0158.1205 - מבוא לניהול מערכות בריאות

2 ש"ס

0158.1208 - אפידמיולוגיה פסיכיאטרית ובריאות נפש קהילתית (לא מתקיים בתשפ"ג)

2 ש"ס

0158.1212 - פארמקו-אפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1305 - מתרביות למטגנומיקה- איבחון וניטור מחלות זיהומיות במעבדה  לבריאות הציבור  (לא מתקיים בתשפ"ג)

2 ש"ס

0158.1215 - מודלים מתמטיים בחקר מגפות

2 ש"ס

0158.1126 - טכנולוגיות GIS ובריאות הציבור (Geo-health) (לא מתקיים בתשפ"ג)

2 ש"ס

0158.1127 - מבוא לקורס R   

2 ש"ס

0146.1133 סקירות שיטתיות ומטה אנליזה

2 ש"ס

0158.1009 אפידמיולוגיה של השמנה ומחלות מטבוליות

2 ש"ס
 
 
קורסי בחירה כללים (9 ש"ס לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם עד שנת תשפ"ג, החל מאוקטובר 2022, ו 5 ש"ס לסטודנטים שיחלו את לימודיהם בשנת תשפ"ד החל מאוקטובר 2023).  
במסגרת קורסי הבחירה הכללים, רשאים תלמידים הלומדים לתואר מוסמך במדעי הרפואה באפידמיולוגיה ורפואה מונעת להשתתף בקורסי בחירה המועברים לתלמידי תכניות אחרות בביה"ס לבריאות הציבור (קורסי קיץ בינלאומיים, תכניות בריאות הציבור ובריאות בתעסוקה) או במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה
ניתן להשתתף בקורסי בחירה מתחום האפידמיולוגיה ורפואה מונעת על חשבון קורסי בחירה כלליים.

קורסי קיץ - ביה"ס לבריאות הציבור מקיים מדי שנה בחודשי הקיץ קורסים מרוכזים (בני שבוע ימים) במגוון נושאים בתחום האפידמיולוגיה ובריאות הציבור. קורסים אלו מועברים בשפה האנגלית על ידי מרצים המובילים בתחומם מאוניברסיטת ת"א ומאוניברסיטאות מובילות בחו"ל. משקלו של כל קורס - 2 ש"ס. 

 

השתתפות בסמינרים:

 1. כל סטודנט לתואר שני במדעי הרפואה באפידמיולוגיה ורפואה מונעת חייב לצבור במהלך לימודיו לפחות 25 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות.
 2. השתתפות בכנס מדעי חיצוני, בידיעת המנחה, שקולה להשתתפות ב – 2 הרצאות סמינריוניות. תאושר השתתפות בשני כנסים חיצונים בלבד (לאורך כל התואר), וזאת בהצגת אישור תשלום / אישור השתתפות בכנס ותג שם בלבד.
 3. כל סטודנט ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף דרך אתר ה-moodle. 

 4. לאחר שישלים הסטודנט את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, ישלח הסטודנט מייל למזכירות ביה"ס. סיום חובת הסמינרים תהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.​

 5. מומלץ לכל סטודנט המבצע תיזה, במעמד סיום התואר, לתאם מועד ולהציג את תוצאות מחקרו במסגרת סמינר בית ספרי או במסגרות אחרות של ימי עיון או כנסים מדעיים. 

 

עבודת גמר (תיזה)

עבודת הגמר תתבצע בתחום הרלוונטי לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת. מטרת העבודה היא לאפשר לסטודנט להוכיח מחשבה עצמאית וכן את היכולת לאסוף, לעבד ולדווח על ממצאי מחקרו. 

תלמידים המעוניינים לבצע את עבודת הגמר מתוך מאגרי נתונים קיימים יידרשו לעמוד בדרישות נוספות, המפורטות בתקנון ועדת עבודת גמר, וכן: 

 1. לקחת חלק פעיל בתכנון המחקר ובכלל זאת, העמקה בנושא המחקר וסקירת ספרות, גיבוש מטרות המחקר, השערות המחקר, קביעת המתודולוגיה, הגדרת המשתנים, קריטריוני ההכללה וההוצאה וכיו"ב.
 2. התזה תהווה מחקר אנליטי (מחקרים תיאוריים לא יאושרו) ותכלול שימוש בכלים אפידמיולוגיים וסטטיסטיים מתקדמים המתאימים לשיטות המחקר, כגון: רגרסיות רבות משתנים וטיפול מתאים בנתונים חסרים.
 3. לתלמיד תינתן גישה לנתונים המלאים אשר עליהם יתבסס המחקר כאמור בהצעת המחקר. התלמיד יכין את קובץ הנתונים לעיבוד הסטטיסטי ויבצע את עיבוד הנתונים באופן עצמאי תוך שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות. התלמיד יצהיר בגוף העבודה על כך כי ביצע באופן עצמאי ובהדרכת המנחים את כל עיבוד הנתונים.
 4. התלמיד יבצע עבודת בקרה על איכות הנתונים ותוקפם בהקשר של נושא מחקרו. במקרים בהם עבודות תיקוף אינן אפשרויות, ישולב בעבודת הגמר פרק הכולל "ניתוחי רגישות". על התלמיד להגדיר בפרק זה את המשתנים החשובים לגביהם אין אפשרות לבצע תיקוף ולהתייחס למשמעות של העדר אפשרות לתקף על ממצאי המחקר (מידת ההטיה האפשרית). לאור זה, יבצע סימולציות על מידת ההטיה.
 5. תלמיד ינסח באופן עצמאי את עיקרי הממצאים ומסקנות המחקר בעבודת הגמר.

היקף עבודת הגמר צריך להתאים לתקופת מחקר של כשנה.

 • מועד הגשת הצעת המחקר: שבוע ראשון של שנת לימודים שניה. 
 • מועד הגשת תיזה: לא יאוחר מתום  השנה השלישית ללימודים.

העבודה תוגש בעברית (אלא אם התקבל אישור להגישה באנגלית) והיקפה לא יעלה על 80 עמודים. עבודת הגמר תבחן על ידי הועדה לעבודות גמר, כמקובל במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה. לאחר בחינת עבודת הגמר על ידי הוועדה, תשלח עבודת הגמר לשיפוט. התלמיד יתקן את עבודתו בהתאם לחוות דעת השופטים ויגן עליה בבחינה בעל פה.

>> להנחיות להגשת הצעת מחקר לתיזה, להגשת התיזה עצמה, והנחיות לקראת הבחינה בעל פה.

 

הרכב הציון הסופי בתואר:

שקלול הציונים בקורסים – 40%                                                                          

ציון עבודת הגמר:                                                                                                

   ציון המנחה (מנחים) – 20%                                                                                 

   ציון השופטים – 20%                                                                                   

   ציון הבחינה בעל פה – 20%

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>