תכנית הלימודים לתואר מוסמך בבריאות הציבור במסלול ניהול מערכות בריאות

תיאור התכנית (מידע למתעניינים)

 

תכנית הלימודים המתוארת כאן תקפה לסטודנטים אשר שנת התחלת הלימודים שלהם היא תשע"ט (2018-2019), תש"ף (2019-2020), תשפ"א (2020-2021) או תשפ"ב (2021-22).

תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018) או לפניה מחויבים לתכנית הלימודים שהייתה קיימת בשנה בה החלו את לימודיהם. לעיון בתכנית הלימודים המחייבת בהתאם לתואר, מסלול או אופן הלימוד נא לעיין בידיעון תשע"ח.

 


היקף הקורסים הנדרש לקבלת התואר

בלימודי התואר השני קיימים שני מסלולים:

א. תואר שני במסלול עיוני, ללא עבודת-גמר (תזה) שהיקף חובות השמיעה בו הוא 45 ש"ס. מטלת הסיום של התואר העיוני היא פרויקט גמר.

ב. תואר שני במסלול מחקרי, עם עבודת-גמר(תזה), שהיקף חובות השמיעה בו הוא 36 ש"ס ועבודת תזה שמשקלה 12 נ"ז.

 

במסגרת הלימודים במסלול, על כל תלמיד/ה להשתתף ב:

 • קורסי השלמה (לחסרי רקע רפואי) - בהתאם להחלטת ועדת הקבלה
 • קורסי חובה פקולטטיים: 6 ש"ס במסלול עם עבודת גמר או 4.5 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר.
 • קורסי חובה של תכנית מוסמך בבריאות הציבור: 16 ש"ס.
 • קורסי חובה בסיסיים של המסלול: 6 ש"ס.
 • קורסי חובה מתקדמים של המסלול: 6 ש"ס ללומדים עם עבודת גמר, 12 ש"ס ללומדים ללא עבודת גמר.
 • קורסי בחירה מתקדמים: 2 ש"ס ללומדים עם עבודת גמר, 6.5 ש"ס ללומדים ללא עבודת גמר.

תכנית הלימודים טעונה אישור יועץ אקדמי של התכנית.

לא כל קורסי הבחירה נפתחים בכל שנה. יש לבדוק את הקורסים שנפתחים במערכת השעות לשנת הלימודים הנוכחית.

​דרישות נוספות:

 • השתתפות בסמינריונים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור וצבירת 25 חתימות.
 • מציאת מנחה לעבודות הגמר (תיזה/פרויקט) במהלך שנת הלימודים הראשונה
 • הגשת הצעת מחקר לעבודת גמר (תיזה/פרויקט) בשבוע הראשון של שנת הלימודים השניה.
 • הגשת עבודת גמר (תיזה/פרויקט) כמקובל בתוכנית המוסמך בבריאות הציבור.
 • בחינה בעל-פה על עבודת הגמר (תיזה בלבד)

מערכת שעות מומלצת

רשימת מנחים

הנחיות לכתיבת עבודת גמר / פרויקט

תכנית רופאים


 

מבנה תכנית הלימודים:

מסלול ניהול מערכות בריאות עם עבודת גמר (36 ש"ס)

קורסי חובה פקולטטיים (6 ש"ס)

ש"ס

0103.0012 - ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב -חובה שנה א

4

0103.7000 - כתיבה מדעית - רק ללומדים עם עבודת גמר (תזה)

1.5

0103.6002 - אתיקה של מחקר -חובה שנה ב

0.5

0146.4400 - משאבי ספריה למדעי החיים והרפואה - קורס ווירטואלי -חובה שנה א

0

0103.0003 - בטיחות וגהות בעבודה במעבדה* 

0
* הקורס "בטיחות וגיהות בעבודה במעבדה" הינו קורס חובה רק לסטודנטים המתכננים לבצע מחקר מעבדתי. ​מספר הקורס בעבר: 0400.1001.
 

קורסי חובה של התוכנית (16 ש"ס)

ש"ס

0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה -חובה שנה א

2

0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב' -חובה שנה א

3

0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה -חובה שנה א

2

0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר -חובה שנה א

1

0158.1205 - מבוא לניהול מערכות בריאות -חובה שנה א

2

0146.1117 - מבוא לכלכלת בריאות -חובה שנה א

2

0146.1113 - היבטים פסיכוסוציאליים של בריאות וחולי -חובה שנה א

2

0146.1000 - בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה -חובה שנה א

2

 

קורסי חובה של המסלול (6 ש"ס)

ש"ס

0146.1013 - מדיניות ושרותי בריאות בארץ ובעולם -חובה שנה ב

2

0146.1010 - יסודות החשבונאות למערכות בריאות -חובה שנה ב

2

0146.1011 - יסודות המימון למערכות בריאות -חובה שנה ב

2

 

קורסי חובה מתקדמים של המסלול (6 ש"ס)

ש"ס

0146.1008 - תפעול מערכות בריאות -חובה שנה ב

2

0146.1009 - כלכלת בריאות -חובה שנה ב

2

0146.1101 - ניתוח עלות תועלת למערכות בריאות -חובה שנה ב

2

 

קורסי בחירה מתקדמים של המסלול (2 ש"ס)

ש"ס

0103.0032 - תורת ההחלטות – יישומים למערכות בריאות

2

0159.1129 - התנהגות ארגונית – מיקרו

2

0159.1130 - התנהגות ארגונית – מאקרו

2

0146.1007 - ניהול טכנולוגיות רפואיות

2

0158.1124 - מבוא לאינפורמטיקה רפואית וביג דאטה ברפואה (לא נפתח בתשפ"ד)

2

0146.1012 - ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

1

0146.1124 - ניהול איכות בשרותי בריאות (לא נפתח בתשפ"ד)

2

0159.1148ניהול תהליכי שינוי אישי ומערכתי (לא נפתח בתשפ"ד)

2
 

 

מסלול ניהול מערכות בריאות ללא עבודת גמר (45 ש"ס)

קורסי חובה פקולטטיים (4.5 ש"ס)

ש"ס

0103.0012  - ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב -חובה שנה א

4

0103.6002 - אתיקה של מחקר -חובה שנה ב

0.5

0146.4400 - משאבי ספריה למדעי החיים והרפואה - קורס ווירטואלי -חובה שנה א

0

0103.0003 - בטיחות וגהות בעבודה במעבדה* 

0
* הקורס "בטיחות וגיהות בעבודה במעבדה" הינו קורס חובה רק לסטודנטים המתכננים לבצע מחקר מעבדתי. ​

 

קורסי חובה של התוכנית (16 ש"ס)

ש"ס

0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה -חובה שנה א

2

0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב' -חובה שנה א

3

0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה -חובה שנה א

2

0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר -חובה שנה א

1

0158.1205 - מבוא לניהול מערכות בריאות -חובה שנה א

2

0146.1117 - מבוא לכלכלת בריאות -חובה שנה א

2

0146.1113 - היבטים פסיכוסוציאליים של בריאות וחולי -חובה שנה א

2

0146.1000 - בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה -חובה שנה א

2

 

קורסי חובה של המסלול (6 ש"ס)

ש"ס

0146.1013 - מדיניות ושרותי בריאות בארץ ובעולם -חובה שנה ב

2

0146.1010 - יסודות החשבונאות למערכות בריאות -חובה שנה ב

2

0146.1011 - יסודות המימון למערכות בריאות -חובה שנה ב

2

 

קורסי חובה מתקדמים של המסלול (12 ש"ס)

ש"ס

0146.1008 - תפעול מערכות בריאות -חובה שנה ב

2

0146.1009 - כלכלת בריאות -חובה שנה ב

2

0146.1101 - ניתוח עלות תועלת למערכות בריאות -חובה שנה ב

2

0103.0032 - תורת ההחלטות – יישומים למערכות בריאות -חובה שנה ב

2

0159.1130 - התנהגות ארגונית – מאקרו -חובה שנה א

2

0146.1007 - ניהול טכנולוגיות רפואיות -חובה שנה ב

2

 

קורסי בחירה מתקדמים של המסלול (6.5 ש"ס)

ש"ס

0158.1124 - מבוא לאינפורמטיקה רפואית וביג דאטה ברפואה (לא נפתח בתשפ"ד)

2

0146.1124 - ניהול איכות בשרותי בריאות (לא נפתח בתשפ"ד)

2

0146.1012 - ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

1

0146.1123 - משפט ובריאות הציבור

1.5

0159.1129 - התנהגות ארגונית – מיקרו

2

0159.1148-  ניהול תהליכי שינוי אישי ומערכתי (לא נפתח בתשפ"ד)

2

קורס אחד מהחוג בריאות תעסוקתית (מתוך הרשימה)

2

קורס בחירה נוסף

1 או 2

 

ניתן לבחור קורסי בחירה כללים גם קורסי החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, מבין מגוון הקורסים המתקיימים במדרשה לתארים מתקדמים. או מבין קורסי הקיץ שמקיים ביה"ס לבריאות הציבור. ביה"ס לבריאות הציבור מקיים מדי שנה בחודשי הקיץ קורסים מרוכזים (בני שבוע ימים) במגוון נושאים בתחום האפידמיולוגיה ובריאות הציבור. קורסים אלו מועברים בשפה האנגלית על ידי המרצים המובילים בתחומם מאוניברסיטת ת"א ומאוניברסיטאות מובילות בחו"ל. רישום לכלל קורסים אלו טעון אישור של יועץ התוכנית.

 

השתתפות בסמינרים

 1. כל סטודנט לתואר שני בבריאות הציבור במסלול ניהול מערכות בריאות חייב לצבור במהלך לימודיו לפחות 26 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות.

 2. השתתפות בכנס מדעי חיצוני, בידיעת המנחה, יכולה להקנות 2 חתימות. תאושר השתתפות בשני כנסים חיצונים בלבד (לאורך כל התואר), וזאת בהצגת אישור תשלום / אישור השתתפות בכנס ותג שם בלבד.

 3. כל סטודנט ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף דרך אתר ה-moodle. 

 4. לאחר שישלים הסטודנט את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, ישלח הסטודנט מייל למזכירות ביה"ס. סיום חובת הסמינרים מהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.​

 5. מומלץ לכל סטודנט המבצע תיזה, במעמד סיום התואר, לתאם מועד ולהציג את תוצאות מחקרו במסגרת סמינר בית ספרי או במסגרות אחרות של ימי עיון או כנסים מדעיים. 

 

אופן הלימוד: עם או ללא עבודת גמר (תיזה)

 • בחירה באופן הלימוד (תיזה או פרויקט) מתבצעת במהלך שנת הלימודים הראשונה.
 • התלמידים מתבקשים לחפש מנחה לתיזה או לפרויקט רק לאחר קבלתם ללימודים ותשלום דמי המקדמה.
 • על כלל התלמידים חלה החובה להגיש הצעת מחקר לתיזה או לפרויקט לא יאוחר מהשבוע הראשון של שנת הלימודים השנייה.
 • בשני המסלולים (עם תיזה/ פרויקט) על המחקר לכלול לפחות שאלת מחקר ניהולית אחת.
 • בשני המסלולים (עם תיזה/ פרויקט) יש להעביר את הצעת המחקר לבדיקת רכז מסלול ניהול , ד"ר תומר זיו- ברן zivtome@tauex.tau.ac.il , לפני הגשת ההצעה לועדה.

 

עבודות לסיום התואר

אופן הלימוד: עם או ללא עבודת גמר (תזה)

 • בחירה באופן הלימוד (תזה או פרויקט) מתבצעת במהלך שנת הלימודים הראשונה.
 • התלמידים מתבקשים לחפש מנחה לתזה או לפרויקט רק לאחר קבלתם ללימודים ובמהלך השנה הראשונה ללימודים

>> למידע והנחיות בנושא עבודת גמר (תיזה)

>> למידע והנחיות לגבי הגשת פרויקט

  

שקלול ציון סופי וזכאות לתואר

 

א. הרכב ציון הגמר במסלול עם עבודת גמר יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 40%                                                                       

     ציון עבודת הגמר:   

     ציון המנחה (מנחים) 20%                                                                               

     ציון השופטים 20%                                          

     ציון הבחינה בעל פה 20%

 

 * למתחילים לימודים בשנת תשפ"ד (2023/24) החלוקה תהיה

  שקלול הציונים בקורסים 40%                                                                       

     ציון עבודת הגמר:   

     ציון המנחה (מנחים) 30%                                                                               

     ציון השופטים 15%                                          

     ציון הבחינה בעל פה 15%

ב. הרכב ציון הגמר במסלול עם פרויקט מסכם יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 75%

     ציון על הפרויקט:

     ציון מנחה 10%

     ציון שופט 15%

 

* למתחילים לימודים החל משנת תשפ"ד ציון הגמר בפרויקט יהיה 15% מהציון, והרכבו יהיה

  שקלול הציונים בקורסים 85%

     ציון על הפרויקט:

     ציון מנחה 10%

     ציון בודק מטעם בית הספר 5%

 

 

*קורסי בחירה מתחום בריאות תעסוקתית (ניתן לבחור אחד):

0159.1006 - ארגונומיה קוגניטיבית

01591103 - מבוא לגהות סביבתית ותעסוקתית

0159.1107 - לחצים בעבודה ודרכי התמודדות עמם (לא נפתח בתשפ"ד)

0159.1006 - ארגונומיה קוגנטיבית (לא נפתח בתשפ"ד)

0159.1128 - הערכה איכותנית וכמותית של גורמי סיכום בעבודה (לא נפתח בתשפ"ד)

0159.1147 - מיומנויות תקשורת ויעוץ בבריאות בתעסוקה (לא נפתח בתשפ"ד)

*לבירור מועדי הקורסים יש לבדוק במערכת השעות של בריאות תעסוקתית או לפנות לגב' טלי הרמן.

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>