תכנית לימודים לתואר MPH במסלול ייעודי לסטודנטים לרפואה

תיאור התכנית

תכנית הלימודים המתוארת כאן תקפה לסטודנטים אשר שנת התחלת הלימודים שלהם היא תשפ"ב (2021-22).

תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018) או לפניה מחויבים לתכנית הלימודים שהייתה קיימת בשנה בה החלו את לימודיהם. לעיון בתכנית הלימודים המחייבת בהתאם לתואר, מסלול או אופן הלימוד נא לעיין בידיעון תשע"ח.

תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019), תש"ף (2019-2020) או תשפ"א (2020-2021) מחויבים לתכנית הלימודים שהייתה קיימת בשנה בה החלו את לימודיהם. לעיון בתכנית הלימודים המחייבת בהתאם לתואר, מסלול או אופן הלימוד נא לעיין בידיעון תשע"ט-תשפ"א.

 


היקף הקורסים הנדרש לקבלת התואר:

 • לימודים עם עבודת גמר - 30 ש"ס. 

במסגרת הלימודים במסלול, על כל תלמיד/ה להשתתף ב:

 • קורסי חובה פקולטטיים: 5.5 ש"ס.

 • קורסי חובה של התכנית: 17 ש"ס (כולל 1 ש"ס של הקורס "שיטות מחקר מתקדמות לחקר בסיסי נתונים". עבור סטודנטים שהחלו לפני שנת לימודים תשפ"א, קורסי החובה כוללים 16 ש"ס). 

 • קורסי בחירה מתקדמים: לפחות 6 ש"ס. ניתן להשתתף בקורסים נוספים ממסגרת זו, על חשבון קורסי בחירה כללים.​

 • קורסי בחירה כללים: 1.5 ש"ס*

​​תכנית הלימודים טעונה אישור יועץ אקדמי של התכנית.

לא כל קורסי הבחירה נפתחים בכל שנה. יש לבדוק את הקורסים שנפתחים במערכת השעות לשנת הלימודים הנוכחית.

 

​​דרישות נוספות:

 • השתתפות בסמינריונים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור וצבירת 15 חתימות.
 • מציאת מנחה לעבודת הגמר (תיזה) - עד תום סמסטר א'.
 • הגשת הצעת מחקר לתיזה - עד סוף חודש מאי.
 • הגשת התיזה כמקובל בתוכנית המוסמך בבריאות הציבור - עד תחילת הסטאז'.
 • בחינה בעל-פה על התיזה.

​​

תנאיי החזרה ללימודי הרפואה:
 • עמידה בהצלחה בכל קורסי התכנית והשלמת מסגרת השעות הנדרשת לקבלת התואר. 

 • הגשת הצעת מחקר לתיזה. הגשת הצעת מחקר לתיזה היא תנאי להתחלת הלימודים הקליניים (תנאי להתחלת הקורס רפואה פנימית א') בכל תכנית בהתאם לתאריך התחלת הקורס.

 • כל המועמדים המתקבלים לתכנית, חייבים בהגשת תזה במסגרת לימודיהם ל- MPH. התזה תחשב כחלופה לעבודת הגמר. 

 • סטודנטים שלא למדו את הלימודים הקדם קליניים באוניברסיטת תל אביב, חייבים בהגשת תזה במסגרת הלימודים לתואר בבריאות הציבור, כתנאי לסיום התואר ברפואה.  לא ניתן במקום התזה להגיש עבודת גמר ברפואה.

 •  עם סיום התואר, יחזרו הסטודנטים לשנים הקליניות בבית הספר לרפואה, הלימודים הקליניים ברפואה יעשו יחד עם תלמידי התכנית ה-6 שנתית.

אישור זכאות לתואר MPH   הוא תנאי להתחלת הסטאז
 

מבנה תכנית הלימודים

 • מסלול לימודים של שנה אחת עם הפסקה בלימודי הרפואה: קורסי חובה ובחירה יומיים בשבוע, בימי שלישי ורביעי במשך שני סמסטרים. עבודת המחקר במסגרת התזה צריכה להתבצע במקביל לקורסים ובמשך חופשת/ות הקיץ. 
 • הגשת עבודת גמר (תיזה) במסגרת התואר למוסמך בבריאות הציבור מקנה פטור מהגשת עבודת גמר במסגרת הלימודים לתואר MD.​
 

קורסי חובה פקולטטיים (5.5 ש"ס)

0103.0012 - ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב

4 ש"ס

0103.7000 - כתיבה מדעית 

1.5 ש"ס

0146.4400 - משאבי ספריה למדעי החיים ולרפואה – קורס ווירטואלי

0 ש"ס

0103.0003 - בטיחות וגהות בעבודה במעבדה* 

0 ש"ס

* הקורס "בטיחות וגיהות בעבודה במעבדה" הינו קורס חובה רק לסטודנטים המתכננים לבצע מחקר מעבדתי. מספר הקורס בעבר 0400.1001.

 

קורסי החובה של התכנית (17 ש"ס)

0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב'

3 ש"ס

0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר

1 ש"ס

0146.1000 - בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה

2 ש"ס

0158.1205 - מבוא לניהול מערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1117 - מבוא לכלכלת בריאות

2 ש"ס

0158.1201 - ניסויים קליניים

2 ש"ס

0158.1021 - שיטות מחקר מתקדמות לחקר בסיסי נתונים

1 ש"ס
 

קורסי בחירה מתקדמים (לפחות 3 קורסים מן המסגרת הנ"ל - לפחות 6 ש"ס)

0146.1007 - ניהול טכנולוגיות רפואיות

2 ש"ס

0103.0032 - תורת החלטות - יישומים למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1101 - ניתוח עלות תועלת למערכות בריאות

2 ש"ס

0158.1002 - אפידמיולוגיה סביבתית

2 ש"ס

0158.1001 - אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות 

2 ש"ס

0158.1012 - אפידמיולוגיה של מחלות כלי הדם המוחיים ודמנציות (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1016 - אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1106 - אפידמיולוגיה של סרטן 

2 ש"ס

0158.1119 - אפידמיולוגיה של סוכרת וסיבוכיה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1010 - אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין  (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1015 - שיטות סטטיסטיות מתקדמות

3 ש"ס

0158.1023 - אפידמיולוגיה של היפגעות וטראומה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1113 - אפידמיולוגיה של התזונה (באנגלית)

2 ש"ס

0158.1120 - חיסונים נגד זיהומים חיידקיים ונגיפיים (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1121 - נוירואפידמיולוגיה - מחלות מוח, אדם וסביבה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1124 - מבוא לאינפורמטיקה רפואית וביג דאטה ברפואה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1125 - אפידמיולוגיה של פעילות גופנית 

2 ש"ס

0158.1207 - היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות (סמסטריאלי) 

2 ש"ס

0158.1208 - אפידמיולוגיה פסיכיאטרית ובריאות נפש קהילתית (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1212 - פארמקו-אפידמיולוגיה (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1305 - מתרביות למטגנומיקה- איבחון וניטור מחלות זיהומיות במעבדה לבריאות הציבור 

2 ש"ס

0158.1215 - מודלים מתמטיים בחקר מגפות (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0158.1126 - טכנולוגיות GIS ובריאות הציבור 

2 ש"ס

0158.1106 - בריאות האם והילד  (לא נפתח בתשפ"ד) 2 ש"ס
0158.1127 - קורס מבוא ל R 2 ש"ס
0158.1004 אפידמיולוגיה של זקנה 2 ש"ס
0158.1307 מדיניות תזונתית  2 ש"ס

 

קורסי בחירה כלליים (1.5 ש"ס השלמה ל-30 ש"ס)

 

0146.1008 - תפעול מערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1009 - כלכלת בריאות 

2 ש"ס

0146.1010 - יסודות החשבונאות למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1011 - יסודות המימון למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1012 - ניהול פרויקטים בבריאות הציבור 

1 ש"ס

0146.1103 - עישון: אפידמיולוגיה וקידום בריאות (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.1109 - קידום בריאות אינטגרטיבי (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.1114 - קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות (קורס המחייב 25 שעות של מעורבות חברתית באירגונים העוסקים בשיוויון בבריאות)

4 ש"ס

0146.1119 - מבוא לטיפול התנהגותי קוגניטיבי (CBT) והגישה המוטיבציונית

2 ש"ס

0146.1121 - שלומות well being וקידום בריאות 

2 ש"ס

0146.1122 - קידום בריאות בקשישים (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.1125 - תקשורת בריאות בעידן הדיגיטלי: אתגרים והזדמנויות

2 ש"ס

0146.1111 - קידום בריאות אישי להתנהגויות אורח חיים בריא (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.2111 - קידום בריאות אישי להתנהגויות אורח חיים בריא (חלק ב)- סמינריון (לא נפתח בתשפ"ד)

2 ש"ס

0146.1013 - מדיניות ושירותי בריאות בארץ ובעולם

2 ש"ס
 
ניתן לבחור קורסי בחירה כללים גם מבין מגוון הקורסים המתקיימים במדרשה לתארים מתקדמים. או מבין קורסי הקיץ שמקיים ביה"ס לבריאות הציבור. ביה"ס לבריאות הציבור מקיים מדי שנה בחודשי הקיץ קורסים מרוכזים (בני שבוע ימים) במגוון נושאים בתחום האפידמיולוגיה ובריאות הציבור. קורסים אלו מועברים בשפה האנגלית על ידי המרצים המובילים בתחומם מאוניברסיטת ת"א ומאוניברסיטאות מובילות בחו"ל. רישום לכלל קורסים אלו טעון אישור של יועץ התוכנית.
 • מועד אחרון לרישום הוא בהתאם לפרסום של הפקולטה לרפואה.

 • רשאים להירשם לתכנית תלמידי רפואה (MD)  מכל האוניברסיטאות בארץ, שסיימו לימודים קדם קליניים ברפואה בתכנית ה-6 שנתית וקיבלו תואר ראשון בממוצע 80 לפחות, או תלמידי התכנית ה-4 שנתית שסיימו שנתיים של הלימודים הקדם קליניים בציון ממוצע של 80 לפחות. ציון זה הוא תנאי להגשת מועמדות ולא מבטיח קבלה.

 • על המועמדים להירשם באתר הרישום והקבלה לתואר שני בבריאות הציבור (חוג 0146 – בריאות ציבור מחקרי) ובמקביל להגיש בקשת רישום לתואר MD/MPH באמצעות דוא"ל: ornap@tauex.tau.ac.il לגב' אורנה פלש, רכזת רישום וקבלת מועמדים לפקולטה לרפואה לצורך המשך הסדרת הרישום לתכנית. הרישום פתוח עד תאריך 31.7.24  על הנרשמים להמציא גיליונות ציונים ואישור מהמוסד בו למדו כי הם רשאים להמשיך בלימודים הקליניים באותה תכנית  לא ידונו במועמדים שימציאו גיליונות ציונים את האישור וגיליון הציונים יש להמציא עד תאריך 6.8.24

 • היות ומספר המקומות בתכנית מוגבל, הקבלה תהיה תחרותית ותתבסס על הערכת ההישגים בלימודים הפרה קליניים וראיון אישי.

 • המועמדים ירואיינו על ידי חברי וועדת קבלה שתקבע את התאמתם לתכנית. יתקבלו רק מועמדים המתכננים לעשות את המחקר ולהמשיך את לימודי הרפואה באוניברסיטת תל אביב. תינתן עדיפות בקבלה לתלמידים הלומדים את הלימודים הקדם קליניים באוניברסיטת תל אביב.

 • הקבלה לתכנית תהיה על תנאי עד להמצאת אישור על זכאות לתואר ראשון במדעי הרפואה עם ציון ממוצע של 80 לפחות. יש להביא אישור זה לא יאוחר משבוע לפני תחילת שנת הלימודים.

השתתפות בסמינרים

 1. כל סטודנט במסלול חייב לצבור במהלך לימודיו לפחות 15 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות.

 2. השתתפות בכנס מדעי חיצוני, בידיעת המנחה, שקולה להשתתפות ב – 2 הרצאות סמינריוניות. תאושר השתתפות בשני כנסים חיצונים בלבד (לאורך כל התואר), וזאת בהצגת אישור תשלום / אישור השתתפות בכנס ותג שם בלבד.

 3. כל סטודנט ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף דרך אתר ה-moodle. 

 4. לאחר שישלים הסטודנט את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, ישלח הסטודנט מייל למזכירות ביה"ס. סיום חובת הסמינרים תהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.​

 5. מומלץ לכל סטודנט, במעמד סיום התואר, לתאם מועד ולהציג את תוצאות מחקרו במסגרת סמינר בית ספרי או במסגרות אחרות של ימי עיון או כנסים מדעיים. 

 

עבודת גמר (תיזה)

 • מועד הגשת הצעת המחקר: במהלך חודש מאי של שנת הלימודים בבית הספר לבריאות הציבור
 • מועד הגשת תיזה: עד תחילת הסטאז' בלימודי הרפואה. 

>> למידע והנחיות בנושא עבודת גמר (תיזה)

 

 

שקלול ציון סופי וזכאות לתואר

 

     שקלול הציונים בקורסים 40%                                                                       

     ציון עבודת הגמר:   

     ציון המנחה (מנחים) 20%                                                                               

     ציון השופטים 20%                                          

     ציון הבחינה בעל פה 20%

 


ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>