תכנית הלימודים - מוסמך בבריאות הציבור במסלול קידום הבריאות

 

על כל תלמיד להשתתף בקורסי חובה פקולטטיים בהיקף של 4.5-6 ש"ס (בהתאם להנחיות הרשומות מטה) ובקורסי חובה של התכנית בהיקף של 22 ש"ס.

תלמידים שהחלו את לימודיהם לפני שנת הלימודים תשע"ה - מחויבים במסגרת שעות של 29 ש"ס במסלול עם תיזה ו - 39 ש"ס במסלול ללא תיזה. תלמידים אלו נדרשים להשתתף בקורסי בחירה (מתקדמים או כללים נוספים) בהיקף של לפחות 1 ש"ס במסלול עם עבודת גמר (תזה) או לפחות  12.5 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר (פרויקט).

תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ה או אחר כך - תלמידים אלו מחויבים במסגרות השעות הבאות: 34 ש"ס במסלול עם תיזה ו - 42 ש"ס במסלול ללא תיזה. תלמידים אלו מחויבים להשתתף במסגרת לימודיהם בקורסי בחירה מתקדמים של המסלול קידום בריאות (לפחות 4 ש"ס במסלול עם תיזה, לפחות 8 ש"ס במסלול ללא תיזה) ואת יתרת הקורסים להשלים מתוך קורסי הבחירה הכללים הנוספים (2 ש"ס במסלול עם תיזה, 8 ש"ס במסלול ללא תיזה).

תכנית הלימודים טעונה אישור יועץ התחום. כל שינוי/הוספת קורס שאינו במסגרת התכנית, כפופים אף הם לאישור היועץ.

 

קורס השלמה לחסרי רקע רפואי

0158.1118 - מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות

הקורס לא יכלל במניין השעות לתואר

 

קורסי חובה פקולטתיים (6 ש"ס במסלול עם תיזה, 4.5 ש"ס במסלול ללא תיזה) 

0103.0013 - ביוסטטיסטיקה ומעבדת מחשב 

4 ש"ס

0103.7000 - כתיבה מדעית (חובה ללומדים במסלול עם  עבודת גמר בלבד)

1.5 ש"ס

0103.6000 - אתיקה במחקר רפואי 

0.5 ש"ס

0146.4400 - משאבי ספריה למדעי החיים ולרפואה – קורס ווירטואלי 

הקורס לא יכלל במניין השעות לתואר

 

קורסי חובה במסלול קידום בריאות (22 ש"ס)

0146.1102 - מבוא לקידום בריאות 

2 ש"ס

0146.1115 - תקשורת וקידום בריאות 

2 ש"ס

0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה 

2 ש"ס

0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב' 

3 ש"ס

0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה 

2 ש"ס

0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר

1 ש"ס

0158.1205 - מבוא לניהול מערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1117 - מבוא לכלכלת בריאות 

2 ש"ס

0146.1106 - מתודולוגיות מחקר בקידום בריאות 

2 ש"ס

0146.1108 - פרקטיקום בקידום בריאות (קורס שנתי) 

2 ש"ס

0146.1113 - היבטים פסיכוסוציאליים של בריאות וחולי 

2 ש"ס

סטודנטים הכותבים תיזה תוך שימוש במאגרי מידע קיימים מחויבים להשתתף גם בקורס של "שיטות סטטיסטיות מתקדמות" (0158.1015).

 

קורסי בחירה מתקדמים (לפחות 4 ש"ס במסלול עם תיזה, 8 ש"ס במסלול ללא תיזה)

0146.1012 - ניהול פרויקטים בקידום בריאות

1 ש"ס

0146.1103 - עישון: אפידמיולוגיה וקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1109 - קידום בריאות אינטגרטיבי (קורס שנתי)

2 ש"ס

0146.1119 - מבוא לראיון מוטיבציוני וטיפול התנהגותי קוגניטיבי 

2 ש"ס

 - 0146.1121קידום בריאות נפשית-רוחנית, חברתית

2 ש"ס

0146.1122 - קידום בריאות בקשישים 

2 ש"ס

0146.11.23 - משפט ובריאות הציבור

1.5 ש"ס

0146.1131 - קריאה ביקורתית בקידום בריאות 

2 ש"ס

0146.1114 - קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות

2 ש"ס

0146.1118 - תרומתו של שינוי אורח חיים כמרכיב של משטר טיפול תרופתי

2 ש"ס

  

קורסי בחירה נוספים (2 ש"ס במסלול עם תיזה, 8 ש"ס במסלול ללא תיזה) הניתנים לבחירה מתוך:

א. כל הקורסים בקבוצת קורסי בחירה מתקדמים בקידום בריאות (המפורטים לעיל)

ב. קורסים נוספים לפי אישור של ראש החוג

ג. כל הקורסים הניתנים בביה"ס לבריאות הציבור, ביניהם: 

 

0103.0032 - תורת ההחלטות- יישומים למערכת הבריאות

2 ש"ס

0146.1101 - ניתוח עלות תועלת למערכות בריאות 

2 ש"ס

0146.1105 - פענוח נתונים אפידמיולוגיים א'

2 ש"ס

0146.1105 - פענוח נתונים אפידמיולוגיים ב'

2 ש"ס

0158.1015 - שיטות סטטיסטיות מתקדמות 

3 ש"ס

0158.1001 - אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות 

2 ש"ס

0158.1002 - אפידמיולוגיה סביבתית

2 ש"ס

0158.1004 - אפידמיולוגיה של הזדקנות ומניעת מחלות בזקנה 

2 ש"ס

0158.1007 - ניהול טכנולוגיות רפואיות

2 ש"ס

0158.1009 - השמנת יתר - היבטים של בריאות הציבור 

2 ש"ס

0158.1010 - אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין

2 ש"ס

0158.1012 - אפיד' של מחלות כלי הדם המוחיים ודמנציות 

2 ש"ס

0158.1016 - אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית 

2 ש"ס

0158.1106 - אפידמיולוגיה של סרטן 

2 ש"ס

0158.1113 - אפידמיולוגיה של תזונה

2 ש"ס

0158.1116 - מחלות זיהומיות מגיחות וביוטרור 

2 ש"ס

0158.1117 - בריאות האם והילד

2 ש"ס

0158.1119 - היבטים אפידמיולוגים של מחלת הסוכרת וסיבוכיה 

2 ש"ס

0158.1125 - אפידמיולוגיה של פעילות גופנית 

2 ש"ס

0158.1121 - נוירואפידמיולוגיה - מחלות מוח, אדם וסביבה 

2 ש"ס

0158.1123 - שיטות מחקר מתקדמות ויישומן 

2 ש"ס

0158.1124 - מבוא לאינפורמטיקה רפואית וביג דאטה ברפואה

2 ש"ס

0158.1125 - אפידמיולוגיה של פעילות גופנית 

2 ש"ס

0158.1201 - ניסויים קליניים

2 ש"ס

0158.1207 - היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות

1 ש"ס
 
ניתן לבחור קורסי בחירה מתקדמים גם מבין הקורסים המוצעים לתלמידי המסלול ניהול מערכות בריאות,  מגוון הקורסים המתקיימים במדרשה לתארים מתקדמים או מבין קורסי הקיץ שמקיים ביה"ס לבריאות הציבור. ביה"ס לבריאות הציבור מקיים מדי שנה בחודשי הקיץ קורסים מרוכזים (בני שבוע  עד שבועיים ימים) במגוון נושאים בתחום האפידמיולוגיה ובריאות הציבור. קורסים אלו מועברים בשפה האנגלית על ידי מרצים המובילים בתחומם מאוניברסיטת ת"א ומאוניברסיטאות מובילות בחו"ל. ניתן להשתתף בקורסים אלו בתור קורסי הבחירה. רשימת הקורסים שיפתחו בקיץ תשע"ו תפורסם באתר ביה"ס בהמשך.
למען הסר כל ספק - רישום לקורסים שמחוץ לתכנית טעון אישור של אחד מיועצי התוכנית.

 

השתתפות בסמינרים

  1. כל סטודנט חייב להשתתף במהלך לימודיו בלפחות 25 הרצאות סמינריוניות. לפחות 80% מההרצאות חייבות להיות במסגרת סמינר בית-הספר לבריאות הציבור או במסגרת כנסים מאורגנים על ידי בית הספר לבריאות הציבור. את 20% הנותרים ניתן לקחת במסגרת כנסים מדעיים או הרצאות חוגיות, לפי אישור מראש של יועצת החוג.
  2. השתתפות בכנס מדעי, בידיעת המנחה, שקולה להשתתפות ב – 2 הרצאות סמינריוניות. תאושר השתתפות בשני כנסים בלבד.
  3. כל סטודנט ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף על גבי טופס "השתתפות בסמינרים" ויחתים אחרי כל השתתפות בסמינר את אחד מעוזרי ההוראה בחוג לקידום בריאות או אפידמיולוגיה.         
  4. לאחר שישלים הסטודנט את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, יגיש הסטודנט את הטופס המלא של השתתפות בסמינרים למזכירות ביה"ס. הגשת טופס זה תהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.

 

מסלול עם עבודת גמר (29 ש"ס לנרשמים עד תשע"ה, 34 ש"ס לנרשמי תשע"ה ואילך)

תכנית הלימודים היא כמקובל לתואר שני במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה וכוללת קורסי חובה פקולטטיים  בהיקף של 6 שעות סמסטריאליות, קורסי חובה של התכנית בהיקף של 22 ש"ס, קורסי בחירה מתקדמים בקידום בריאות בהיקף של 4 ש"ס לפחות, ובקורסי בחירה נוספים בהיקף של 2 ש"ס. (תלמידים שהחלו את לימודיהם לפני שנת הלימודים תשע"ה מחובים להשתתף בקורסי בחירה בהיקף של 1 ש"ס בלבד). בנוסף, על הסטודנט להשתתף במהלך הלימודים בלפחות 25 הרצאות סמינריוניות  במסגרת סמינר בין-חוגי או במסגרת סמינרים חוגיים בבית הספר לבריאות הציבור.                                                                 

עבודת המחקר של סטודנטים במסלול זה תתבצע בתחום קידום הבריאות. מטרת העבודה היא לאפשר לסטודנטים להוכיח מחשבה  ייחודית ולבצע עבודת מחקר עצמאית. במהלך הסמסטר השלישי ללימודיו (ועד תום השבוע השמיני של סמסטר זה) חייב כל סטודנט במסלול זה להגיש הצעת מחקר בהנחיית חבר סגל של אונ' תל אביב בדרגת מרצה ומעלה. עבודת הגמר תוגש כמקובל בתכנית תואר שני במדרשה ללימודים מתקדמים. על התלמיד לסיים את כל חובותיו לתואר תוך 3 שנים.

רשאים להגיש מועמדות למסלול עם עבודת גמר  (תיזה) הם סטודנטים שסיימו את הקורסים שלהלן בציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות: (1) שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה, (2) ביוסטטיסטיקה ב', ו-(3) מבוא לאפידמיולוגיה.

את עבודת הגמר עצמה יש להגיש לא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודים. העבודה תוגש בעברית (אלא אם התקבל אישור להגישה באנגלית) והיקפה לא יעלה על 80 עמודים. עבודת הגמר תבחן על ידי הועדה לעבודות גמר, כמקובל במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה. לאחר בחינת עבודת הגמר על ידי הוועדה, תשלח עבודת הגמר לשיפוט על ידי שני חברי סגל מהאוניברסיטה, או מאוניברסיטאות אחרות, המומחים בנושא המחקר. התלמיד יתקן את עבודתו בהתאם לחוות הדעת ויגן עליה בבחינה בעל פה.

כחלק מהדרישות לתואר, מתבקש כל סטודנט להרצות על נושא עבודת הגמר שלו במסגרת חוג או סמינר בית ספרי. אישור מנחה הסטודנט על מילוי חובה זו יהווה תנאי לסיום לימודיו של הסטודנט לתואר מוסמך.

תלמידים המעוניינים לבצע את עבודת הגמר מתוך מאגרי נתונים קיימים יידרשו לעמוד בדרישות נוספות, כמפורט כאן בסעיפים הבאים:

  1. על התלמיד לעבור הקורס "שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה" בציון של 80 ומעלה ולהשתתף בקורס "שיטות סטטיסטיות מתקדמות" לפני או במהלך ביצוע עבודת הגמר.
  2. על התלמיד לקחת חלק פעיל בתכנון המחקר ובכלל זאת, העמקה בנושא המחקר וסקירת ספרות, גיבוש מטרות המחקר, השערות המחקר, קביעת המתודולוגיה, הגדרת המשתנים, קריטריוני ההכללה וההוצאה וכיו"ב.
  3. התזה תהווה מחקר אנליטי (מחקרים תיאוריים לא יאושרו) ותכלול שימוש בכלים אפידמיולוגיים וסטטיסטיים מתקדמים המתאימים לשיטות המחקר, כגון: רגרסיות רבות משתנים וטיפול מתאים בנתונים חסרים.
  4. לתלמיד תינתן גישה לנתונים המלאים אשר עליהם יתבסס המחקר כאמור בהצעת המחקר. התלמיד יכין את קובץ הנתונים לעיבוד הסטטיסטי ויבצע את עיבוד הנתונים באופן עצמאי תוך שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות. התלמיד יצהיר בגוף העבודה על כך כי ביצע באופן עצמאי ובהדרכת המנחים את עיבוד הנתונים.
  5. התלמיד יבצע עבודת בקרה על איכות הנתונים ותוקפם בהקשר של נושא מחקרו. במקרים בהם עבודות תיקוף אינן אפשרויות, ישולב בעבודת הגמר פרק הכולל "ניתוחי רגישות". על התלמיד להגדיר בפרק זה את המשתנים החשובים לגביהם אין אפשרות לבצע תיקוף ולהתייחס למשמעות של העדר אפשרות לתקף על ממצאי המחקר (מידת ההטיה האפשרית). לאור זה, יבצע סימולציות על מידת ההטיה.
  6. על התלמיד לנסח באופן עצמאי את עיקרי הממצאים ומסקנות המחקר בעבודת הגמר.

 

מסלול ללא עבודת גמר  (39 ש"ס לנרשמים עד תשע"ה, 42 ש"ס לנרשמי תשע"ה ואילך)

תכנית הלימודים היא כמקובל לתואר שני במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה וכוללת קורסי חובה בפקולטה בהיקף של 4.5 ש"ס, קורסי חובה בתכנית בהיקף של 22 ש"ס, קורסי בחירה מתקדמים בקידום בריאות בהיקף של לפחות 8 ש"ס, ובקורסי בחירה כללים נוספים בהיקף של עד 8 ש"ס (תלמידים שהחלו את לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ה מחויבים להשתתף בקורסי בחירה בהיקף של 12.5 ש"ס בלבד). בנוסף, על הסטודנט להשתתף במהלך הלימודים בלפחות 25 הרצאות סמינריוניות  במסגרת סמינר בין-חוגי או במסגרת סמינרים חוגיים בבית הספר לבריאות הציבור.

במקום עבודת גמר, יידרש התלמיד בהתנסות מעשית בהנחיית חבר סגל של אונ' תל אביב במסלול הרגיל דרגת מרצה ומעלה  (ראה רשימת מנחים באתר בית הספר). ההתנסות תהיה בהיקף המקביל ליום עבודה בשבוע במהלך שלושה חודשים ובסיומה יגיש פרויקט מסכם לפי דרישת המנחה. הפרויקט יכלול ניתוח נושא בתחום קידום בריאות. הצעת המחקר לפרויקט חייבת להיות מוגשת במהלך הסמסטר השלישי ללימודים (עד תום השבוע השמיני לסמסטר). בסיום הפרויקט ולאחר אישור המנחה תוגש העבודה למזכירת בית הספר. 

 

הרכב ציון הגמר

א. הרכב ציון הגמר במסלול עם עבודת גמר יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 40%

     ציון עבודת הגמר (60% על פי הפירוט המתואר להלן):

        מנחה/מנחים - 20%

        שופטים - 20%

        בחינה בעל פה - 20%

 

ב. הרכב ציון הגמר במסלול עם פרויקט מסכם יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 75%

     ציון על הפרויקט:

        ציון מנחה 10%

        ציון שופט 15%

 

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive