תכנית הלימודים לתואר MPH במסלול קידום בריאות

היקף הקורסים הנדרש לקבלת התואר (החל מהשנה"ל תשע"ה)*:

 • ללומדים עם עבודת גמר - 34 ש"ס. 

 • ללומדים ללא עבודת גמר - 42 ש"ס.

במסגרת הלימודים במסלול, על כל תלמיד/ה להשתתף ב:

 • קורסי השלמה (לחסרי רקע רפואי) - בהתאם להחלטת ועדת הקבלה

 • קורסי חובה פקולטטיים: 6 ש"ס במסלול עם עבודת גמר או 4.5 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר.

 • קורסי חובה של המסלול: 22 ש"ס.

 • קורסי בחירה מתקדמים של המסלול: 4 ש"ס במסלול עם עבודת גמר או 8 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר. ניתן להשתתף בקורסים נוספים ממסגרת זו, על חשבון קורסי בחירה כללים.

 • קורסי בחירה כללים: 2 ש"ס במסלול עם עבודת גמר או 7.5 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר.

תכנית הלימודים טעונה אישור יועץ אקדמי של התכנית.

 

​דרישות נוספות:

 • השתתפות בסמינריונים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור וצבירת 25 חתימות.
 • מציאת מנחה לעבודות הגמר (תיזה/פרויקט) במהלך שנת הלימודים הראשונה
 • הגשת הצעת מחקר לעבודת גמר (תיזה/פרויקט) לא יאוחר מסוף השבוע השמיני של הסמסטר השלישי ללימודים.
 • הצגת הצעת המחקר (לתיזה בלבד) באחד הסמינרים הבית ספריים.
 • הגשת עבודת גמר (תיזה/פרויקט) כמקובל בתוכנית המוסמך בבריאות הציבור.
 • בחינה בעל-פה על עבודת הגמר (תיזה בלבד)

 

​* למידע על מבנה תכנית הלימודים והיקף הקורסים הנדרש עבור סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני שנת הלימודים תשע"ה


מבנה תכנית הלימודים

 

קורס השלמה לחסרי רקע רפואי (הקורס לא יכלל במניין השעות לתואר)

0158.1118 - מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות

 

קורסי חובה פקולטתיים (4.5-6 ש"ס)

0103.0010 - ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב

4 ש"ס

0103.7000 - כתיבה מדעית (חובה רק ללומדים עם עבודת גמר - תיזה)

1.5 ש"ס

0103.6000 - אתיקה במחקר רפואי

0.5 ש"ס

0146.4400 - משאבי ספריה למדעי החיים ולרפואה – קורס ווירטואלי

0 ש"ס

0400.1001 - בטיחות וגהות בעבודה במעבדה* 

0 ש"ס

* החל משנת הלימודים תשע"ח (2017-2018) הקורס "בטיחות וגיהות בעבודה במעבדה" הינו קורס חובה רק לסטודנטים המתכננים לבצע מחקר מעבדתי. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני שנת הלימודים תשע"ח מחוייבים להשלים את הקורס אם טרם השתתפו בו, שכן עבורם הקורס נותר קורס חובה כפי שהיה במועד רישומם לתואר.

 

קורסי החובה של המסלול (22 ש"ס)

0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב'

3 ש"ס

0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר

1 ש"ס

0158.1205 - מבוא לניהול מערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1117 - מבוא לכלכלת בריאות

2 ש"ס

0146.1113 - היבטים פסיכוסוציאליים של בריאות וחולי

2 ש"ס

0146.1102 - מבוא לקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1115 - תקשורת וקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1106 - מתודולוגיות מחקר והערכה בקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1108 - פרקטיקום בקידום בריאות (קורס שנתי)

2 ש"ס

 

קורסי בחירה מתקדמים של המסלול (לפחות 4 ש"ס ללומדים עם עבודות גמר, לפחות 8 ש"ס ללומדים ללא)

0146.1012 - ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

1 ש"ס

0146.1103 - עישון: אפידמיולוגיה וקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1109 - קידום בריאות אינטגרטיבי (חלק א' ו/או חלק ב')

1 או 2 ש"ס

0146.1114 - קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות

2 ש"ס

0146.1118 - תרומתו של שינוי אורח חיים כמרכיב של משטר טיפול תרופתי

2 ש"ס

0146.1119 - מבוא לראיון מוטיבציוני וטיפול התנהגותי קוגניטיבי 

2 ש"ס

0146.1121 - שלומות (well - being) וקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1122 - קידום בריאות בקשישים 

2 ש"ס

0146.1123 - משפט ובריאות הציבור

1.5 ש"ס

0146.1125 - תקשורת בריאות בעידן הדיגיטלי: אתגרים והזדמנויות

2 ש"ס

0146.1131 - קריאה ביקורתית בקידום בריאות 

2 ש"ס
 

קורסי בחירה כללים (השלמה ל-34 ש"ס במסלול עם עבודת גמר, ו - 42 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר)

 

קורסי בחירה כללים מתחום אפידמיולוגיה ורפואה מונעת:

0158.1001 - אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות 

2 ש"ס

0158.1002 - אפידמיולוגיה סביבתית

2 ש"ס

0158.1004 - אפידמיולוגיה של הזדקנות ומניעת מחלות זקנה 

2 ש"ס

0158.1007 - ניהול טכנולוגיות רפואיות

2 ש"ס

0158.1009 - השמנת יתר - היבטים של בריאות הציבור 

2 ש"ס

0158.1010 - אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין

2 ש"ס

0158.1012 - אפידמיולוגיה של מחלות כלי הדם המוחיים ודמנציות 

2 ש"ס

0158.1015 - שיטות סטטיסטיות מתקדמות

3 ש"ס

0158.1016 - אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית 

2 ש"ס

0158.1022 - מבוא לרפואה תעסוקתית וסביבתית 

2 ש"ס

0158.1106 - אפידמיולוגיה של סרטן

2 ש"ס

0158.1113 - אפידמיולוגיה של התזונה

2 ש"ס

0158.1116 - מחלות זיהומיות מגיחות וביוטרור

2 ש"ס

0158.1117 - בריאות האם והילד

2 ש"ס

0158.1119 - אפידמיולוגיה של סוכרת וסיבוכיה

2 ש"ס

0158.1120 - חיסונים נגד זיהומים חיידקיים ונגיפיים

2 ש"ס

0158.1121 - נוירואפידמיולוגיה - מחלות מוח, אדם וסביבה 

2 ש"ס

0158.1123 - שיטות מחקר מתקדמות וישומן 

2 ש"ס

0158.1124 - מבוא לאינפורמטיקה רפואית וביג דאטה ברפואה

2 ש"ס

0158.1125 - אפידמיולוגיה של פעילות גופנית

2 ש"ס

0158.1201 - ניסויים קליניים

2 ש"ס

0158.1207 - היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות (סמסטריאלי)

2 ש"ס

0158.1208 - אפידמיולוגיה פסיכיאטרית ובריאות נפש קהילתית

2 ש"ס

0158.1210 - שיטות מעבדתיות לאבחון וניטור אפידמיולוגי של מחלות

2 ש"ס

0158.1212 - פארמקו-אפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1217 - היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות (חצי-סמסטריאלי)

1 ש"ס
 
קורסי בחירה אחרים:
 

0103.0032 - תורת החלטות - יישומים למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1008 - תפעול מערכות בריאות 

2 ש"ס

0146.1009 - כלכלת בריאות 

2 ש"ס

0146.1010 - יסודות החשבונאות למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1011 - יסודות המימון למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1013 - מדיניות ושירותי בריאות בארץ ובעולם

2 ש"ס

0146.1101 - ניתוח עלות תועלת למערכות בריאות 

2 ש"ס

0146.1107 - פענוח נתונים אפידמיולוגיים (סמסטר ב')

1 ש"ס

0146.1108 - תפעול מערכות בריאות

2 ש"ס

0159.1129 - התנהגות ארגונית - מיקרו

2 ש"ס

0159.1130 - התנהגות ארגונית - מאקרו

2 ש"ס
 
ניתן לבחור קורסי בחירה כללים גם מבין מגוון הקורסים המתקיימים במדרשה לתארים מתקדמים. או מבין קורסי הקיץ שמקיים ביה"ס לבריאות הציבור. ביה"ס לבריאות הציבור מקיים מדי שנה בחודשי הקיץ קורסים מרוכזים (בני שבוע ימים) במגוון נושאים בתחום האפידמיולוגיה ובריאות הציבור. קורסים אלו מועברים בשפה האנגלית על ידי המרצים המובילים בתחומם מאוניברסיטת ת"א ומאוניברסיטאות מובילות בחו"ל. רישום לכלל קורסים אלו טעון אישור של יועץ התוכנית.

 

השתתפות בסמינרים

 1. כל סטודנט חייב להשתתף במהלך לימודיו בלפחות 25 הרצאות סמינריוניות. לפחות 80% מההרצאות חייבות להיות במסגרת סמינר בית-הספר לבריאות הציבור ו-20% במסגרת הפקולטה לרפואה (כנסים מדעיים או הרצאות חוגיות).

 2. השתתפות בכנס מדעי חיצוני, בידיעת המנחה, שקולה להשתתפות ב – 2 הרצאות סמינריוניות. תאושר השתתפות בשני כנסים בלבד, וזאת בהצגת אישור תשלום / אישור השתתפות בכנס ותג שם בלבד.

 3. כל סטודנט ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף על גבי טופס  "השתתפות בסמינרים" ויחתים אחרי כל השתתפות בסמינר את אחד מעוזרי ההוראה בחוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת. 

 4. לאחר שישלים הסטודנט את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, יגיש הסטודנט את הטופס המלא של השתתפות בסמינרים למזכירות ביה"ס. הגשת טופס זה תהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.

 5. מלבד ההשתתפות בסמינרים, חייב כל סטודנט להרצות על נושא עבודת הגמר שלו במסגרת חוג, מכון או כנס מדעי. אישור מנחה הסטודנט על מילוי חובה זו יהווה אף הוא תנאי לסיום לימודיו של הסטודנט לתואר מוסמך.

 

עבודת הגמר (תיזה)

עבודת הגמר תתבצע בתחום הרלוונטי לקידום בריאות. מטרת העבודה היא לאפשר לסטודנט להוכיח מחשבה עצמאית וכן את היכולת לאסוף, לעבד ולדווח על ממצאי מחקרו. סטודנט אשר סיים את לימודיו במסלול ללא עבודת גמר, אינו רשאי יהיה להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי.

רשאים להגיש מועמדות למסלול עם עבודת גמר הם סטודנטים שסיימו את הקורסים שלהלן בציון ממוצע משוקלל של 75 לפחות:

 1. 0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה

 2. 0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה

 3. 0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר 

 4. 0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב'

 

תלמידים המעוניינים לבצע את עבודת הגמר מתוך מאגרי נתונים קיימים יידרשו לעמוד בדרישות נוספות, כמפורט כאן בסעיפים הבאים:

 1. על התלמיד לעבור הקורסים "שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה" ו - "תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר" בציון של 80 לפחות.

 2. על התלמיד לקחת חלק פעיל בתכנון המחקר ובכלל זאת, העמקה בנושא המחקר וסקירת ספרות, גיבוש מטרות המחקר, השערות המחקר, קביעת המתודולוגיה, הגדרת המשתנים, קריטריוני ההכללה וההוצאה וכיו"ב.

 3. התזה תהווה מחקר אנליטי (מחקרים תיאוריים לא יאושרו) ותכלול שימוש בכלים אפידמיולוגיים וסטטיסטיים מתקדמים המתאימים לשיטות המחקר, כגון: רגרסיות רבות משתנים וטיפול מתאים בנתונים חסרים.

 4. לתלמיד תינתן גישה לנתונים המלאים אשר עליהם יתבסס המחקר כאמור בהצעת המחקר. התלמיד יכין את קובץ הנתונים לעיבוד הסטטיסטי ויבצע את עיבוד הנתונים באופן עצמאי תוך שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות. התלמיד יצהיר בגוף העבודה על כך כי ביצע באופן עצמאי ובהדרכת המנחים את כל עיבוד הנתונים.

 5. התלמיד יבצע עבודת בקרה על איכות הנתונים ותוקפם בהקשר של נושא מחקרו. במקרים בהם עבודות תיקוף אינן אפשרויות, ישולב בעבודת הגמר פרק הכולל "ניתוחי רגישות". על התלמיד להגדיר בפרק זה את המשתנים החשובים לגביהם אין אפשרות לבצע תיקוף ולהתייחס למשמעות של העדר אפשרות לתקף על ממצאי המחקר (מידת ההטיה האפשרית). לאור זה, יבצע סימולציות על מידת ההטיה.

 6. על התלמיד לנסח באופן עצמאי את עיקרי הממצאים ומסקנות המחקר בעבודת הגמר.

היקף עבודת הגמר צריך להתאים לתקופת מחקר של כשנה. במהלך הסמסטר השלישי ללימודים (ולא יאוחר מסוף השבוע השמיני של הסמסטר) חייב כל סטודנט במסלול עם עבודת גמר להגיש הצעת מחקר לעבודת הגמר בהנחיית חבר סגל בדרגת מרצה ומעלה.  

את עבודת הגמר עצמה יש להגיש לא יאוחר מתום  השנה השלישית ללימודים. העבודה תוגש בעברית (אלא אם התקבל אישור להגישה באנגלית) והיקפה לא יעלה על 80 עמודים. עבודת הגמר תבחן על ידי הועדה לעבודות גמר, כמקובל במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה. לאחר בחינת עבודת הגמר על ידי הוועדה, תשלח עבודת הגמר לשיפוט על ידי שני חברי סגל מהאוניברסיטה, או מאוניברסיטאות אחרות, המומחים בנושא המחקר. התלמיד יתקן את עבודתו בהתאם לחוות הדעת ויגן עליה בבחינה בעל פה.

כחלק מהדרישות לתואר, מתבקש כל סטודנט להרצות על נושא עבודת הגמר שלו במסגרת חוג, מכון או כנס מדעי. אישור מנחה הסטודנט על מילוי חובה זו יהווה תנאי לסיום לימודיו של הסטודנט לתואר מוסמך.

>> למידע נוסף והנחיות להגשת הצעת מחקר ועבודת הגמר (תיזה)

 

 

פרויקט

מטרת פרויקט הגמר הינה התנסות ותרגול השימוש בכלי המחקר ובידע שנרכשו במהלך הלימודים. הפרויקט ייעשה על ידי סטודנטים הלומדים ללא עבודת גמר בהנחייתו של אחד מאנשי הסגל של ביה"ס לבריאות הציבור בדרגת מרצה ומעלה. עד תום הסמסטר השלישי ללימודים (ולא יאוחר מסוף השבוע השמיני של הסמסטר) על כל סטודנט הבוחר באופן לימוד זה להגיש למזכירות ביה"ס הצעת מחקר לפרויקט. הצעה זו תועבר לבדיקת וועדת עבודות גמר של ביה"ס.

על התלמיד לברר מראש האם דרוש אישור ועדת הלסינקי לביצוע הפרויקט המוצע ולפעול להשגת האישור במידה ונדרש, כך שניתן יהיה לסיים את הפרויקט במועד.

ההיקף הרשמי של ההתנסות מקביל ליום עבודה בשבוע במהלך שלושה חודשים. עם זאת, מצופה מהסטודנט שיקדיש זמן להשלמת הפרויקט ככל הנדרש.

סיכום הפרויקט - על התלמיד להגיש סיכום בכתב של עבודת הפרויקט עד לסוף השנה השנייה ללימודי התואר. הסיכום יהיה בהיקף של עד 40 עמודים ויכיל מבוא קצר והצגת השאלה המחקרית, תיאור השיטות, תוצאות, ודיון בממצאי הפרויקט. לאחר אישור המנחה יוגש הסיכום לוועדה לעבודות גמר ויועבר לבדיקה והערכה.

>> למידע נוסף והנחיות להגשת הצעת המחקר לפרויקט והגשת הפרויקט עצמו

 

 

שקלול ציון סופי וזכאות לתואר

 

א. הרכב ציון הגמר במסלול עם עבודת גמר יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 40%                                                                       

     ציון עבודת הגמר:   

     ציון המנחה (מנחים) 20%                                                                               

     ציון השופטים 20%                                          

     ציון הבחינה בעל פה 20%

 

ב. הרכב ציון הגמר במסלול עם פרויקט מסכם יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 75%

     ציון על הפרויקט:

     ציון מנחה 10%

     ציון שופט 15%

 

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive