מענק לימודים לתלמידי תואר שני בבריאות בתעסוקה

משרד העבודה, הרווחה והשירותיים החברתיים של מדינת ישראל מכריז על מתן מענקים לעידוד לימודי תואר שני בבריאות בתעסוקה, בשנת הלימודים תש"פ (2019-2020).

קול קורא למועמדים לשנת תש"פ המעוניינים ללמוד את תחום הגהות במסגרת לימודי התואר בבריאות תעסוקתית. 

מדובר במענק של 15,000 ₪ . מועמדים המעוניינים בכך צריכים להגיש בקשות ומסמכים מתאימים בין 1.6.19 ועד ה15.7.19 למשרד העבודה.

הפרטים, הדרישות, הטפסים הנדרשים למילוי, וכתובת המשרד לשליחה נמצאים בקובץ הזה: 

קול קורא למועמדים לשנת תש"פ המעוניינים ללמוד את תחום הגהות במסגרת לימודי התואר בבריאות תעסוקתית- מענק לימודים

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive