תכנית הלימודים לתואר מוסמך בבריאות תעסוקתית

תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018) או לפניה מחויבים לתכנית הלימודים שהייתה קיימת בשנה בה החלו את לימודיהם. לעיון בתכנית הלימודים המחייבת בהתאם לתואר, מסלול או אופן הלימוד נא לעיין בידיעון תשע"ח.

תכנית הלימודים המתוארת כאן תקפה לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019) ותש"ף (2019-2020).

 


קול קורא למועמדים לשנת תש"פ המעוניינים ללמוד את תחום הגהות במסגרת לימודי התואר בבריאות תעסוקתית- מענק לימודים

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מאפשרת בחירה בלימודים עם או ללא עבודת גמר (תיזה):

 • תלמידים במסלול עם תיזה מחויבים בהשתתפות בקורסים בהיקף של 36 שעות סמסטריאליות (ש"ס), בהם 34 (ש"ס) קורסי חובה, ולפחות 2 ש"ס קורסי בחירה

 • תלמידים במסלול ללא תיזה מחויבים בהשתתפות בקורסים בהיקף של 44 שעות סמסטריאליות (ש"ס), בהם 36 (ש"ס) קורסי חובה, ולפחות 8 ש"ס קורסי בחירה

דרישות נוספות:

 • חובת השתתפות בסמינריונים של החוג לבריאות תעסוקתית.
 • לבוחרים באופן לימוד עם תיזה:
  • מציאת מנחה לתיזה במהלך שנת הלימודים הראשונה
  • הגשת הצעת מחקר לתיזה בשבוע הראשון של שנת הלימודים השניה. 
  • הגשת התיזה כמקובל בתכנית הלימודים.
  • בחינה בעל-פה על התיזה לאחר אישור העבודה. 
 • ​​הבוחרים ללמוד ללא תיזה מחויבים בהשתתפות בקורס "שיטות מחקר - סמינר"  והגשת פרויקט הגמר בהתאם להנחיות בקורס.

 

לצפיה בסילבוסים לחץ כאן

מערכת השעות לשנה"ל תשפ"ב

לוח מבחנים לשנה"ל תשפ"ב

קורסי חובה34 ש"ס במסלול עם תיזה, 36 ש"ס במסלול ללא תיזה.

שם הקורס ש"ס
0159.1144 - מבוא לבריאות סביבתית (חלק א') 2
0159.1145 - מבוא לבריאות סביבתית (חלק ב') 2
0159.1140 - מבוא לבריאות תעסוקתית: חשיפה, טוקסיקולוגיה וחקיקה (א' + ב') 4
0159.1127 - סרטן תעסוקתי וסביבתי 2
0159.1012 - סוגיות קליניות בבריאות סביבתית ותעסוקתית (א' + ב', קורס שנתי) * 4
0159.1106 - ארגונומיה 2
0159.1103 - מבוא לגיהות סביבתית ותעסוקתית 2
0159.1162 - הכרה ובקרה של גורמי סיכון כימיים וביולוגיים (חלק א') 2
0159.1143 - הכרה ובקרה של גורמי סיכון כימיים וביולוגיים (חלק ב') 2
0159.1139 - הכרה ובקרה של גורמי סיכון פיזיקליים  2
0159.1211 - בסיס אימונולוגי של מחלות תעסוקתיות וסביבתיות * 2
0159.1102 - מבוא לאפידמיולוגיה תעסוקתית וסביבתית 2
0159.1109 - שיטות מחקר  2
0159.1146 - שיטות מחקר - סמינר ** 2
0159.1101 - ביוסטטיסטיקה ו - SPSS (קורס שנתי) 4
____________
*   קורס זה לא חובה לגיהותנים.
** קורס זה הינו חובה רק לתלמידים במסלול ללא תיזה

 

קורסי בחירה2 ש"ס לפחות במסלול עם תיזה, 8 ש"ס לפחות במסלול ללא תיזה.

0159.1006 - ארגונומיה קוגניטיבית 2
0159.1105 - טוקסיקולוגיה תעסוקתית * 2
0159.1107 - לחצים בעבודה ודרכי התמודדות עמם ** 2
0159.1129 - התנהגות ארגונית - מיקרו 2
0159.1130 - התנהגות ארגונית - מאקרו 2
0159.1128 - הערכה איכותנית וכמותית של גורמי סיכון בעבודה * 2
0159.1126 - מעבדה וסיורים * 6
0159.1147 - מיומנויות תקשורת וייעוץ בבריאות בתעסוקה 2
0159.1148 - ניהול תהליכי שינוי אישי ומערכתי 2
0159.1150 - אפידמיולוגיה לרופאים תעסוקתיים 2
____________
*   קורס חובה לגיהותנים.
** קורס חובה לרופאים
 
 

​קורסים בחירה נוספים ניתן לבחור מרשימת הקורסים של ביה"ס לבריאות הציבור, ושל המדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה וזאת בכפוף לאישור יועצת התכנית.

 

השתתפות בסמינרים

 1. כל הלומדים בתכנית מחויבים להשתתף בסמינרים של החוג לבריאות תעסוקתית, המתקיימים בימי שלישי (כ- 2 מפגשים מדי סמסטר, בין השעות 18 עד 20). מועדי הסמינרים מפורסמים באתר ביה"ס בלוח הסמינרים.

 2. כל סטודנט ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף על גבי טופס  "השתתפות בסמינרים" ויחתים אחרי כל השתתפות בסמינר את אחד מאחראי הסמינר.

 3. לאחר שישלים הסטודנט את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, יגיש הסטודנט את הטופס המלא של השתתפות בסמינרים למזכירות ביה"ס. על הסטודנט לשמור על העתק טופס זה. הגשת טופס זה תהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.​

 4. מומלץ לכל סטודנט המבצע תיזה, במעמד סיום התואר, לתאם מועד ולהציג את תוצאות מחקרו במסגרת סמינר בית ספרי או במסגרות אחרות של ימי עיון או כנסים מדעיים. 

 

עבודת גמר (תיזה)

עבודת הגמר תתבצע בתחום הרלוונטי לבריאות תעסוקתית. מטרת העבודה היא לאפשר לסטודנט להוכיח מחשבה עצמאית וכן את היכולת לאסוף, לעבד ולדווח על ממצאי מחקרו. סטודנט אשר סיים את לימודיו במסלול ללא עבודת גמר, אינו רשאי יהיה להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי.

רשאים להגיש מועמדות למסלול עם עבודת גמר (תיזה) הם סטודנטים שעמדו בדרישות הקדם כמפורט בתקנון ועדת עבודות הגמר.

תלמידים המעוניינים לבצע את עבודת הגמר מתוך מאגרי נתונים קיימים יידרשו לעמוד בדרישות נוספות, המפורטות אף הן בתקנון ועדת עבודת גמר, וכן: .

 1. לקחת חלק פעיל בתכנון המחקר ובכלל זאת, העמקה בנושא המחקר וסקירת ספרות, גיבוש מטרות המחקר, השערות המחקר, קביעת המתודולוגיה, הגדרת המשתנים, קריטריוני ההכללה וההוצאה וכיו"ב.
 2. התזה תהווה מחקר אנליטי (מחקרים תיאוריים לא יאושרו) ותכלול שימוש בכלים אפידמיולוגיים וסטטיסטיים מתקדמים המתאימים לשיטות המחקר, כגון: רגרסיות רבות משתנים וטיפול מתאים בנתונים חסרים.
 3. לתלמיד תינתן גישה לנתונים המלאים אשר עליהם יתבסס המחקר כאמור בהצעת המחקר. התלמיד יכין את קובץ הנתונים לעיבוד הסטטיסטי ויבצע את עיבוד הנתונים באופן עצמאי תוך שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות. התלמיד יצהיר בגוף העבודה על כך כי ביצע באופן עצמאי ובהדרכת המנחים את כל עיבוד הנתונים.
 4. התלמיד יבצע עבודת בקרה על איכות הנתונים ותוקפם בהקשר של נושא מחקרו. במקרים בהם עבודות תיקוף אינן אפשרויות, ישולב בעבודת הגמר פרק הכולל "ניתוחי רגישות". על התלמיד להגדיר בפרק זה את המשתנים החשובים לגביהם אין אפשרות לבצע תיקוף ולהתייחס למשמעות של העדר אפשרות לתקף על ממצאי המחקר (מידת ההטיה האפשרית). לאור זה, יבצע סימולציות על מידת ההטיה.
 5. תלמיד ינסח באופן עצמאי את עיקרי הממצאים ומסקנות המחקר בעבודת הגמר.

היקף עבודת הגמר צריך להתאים לתקופת מחקר של כשנה.

 • מועד הגשת הצעת המחקר: שבוע ראשון של שנת לימודים שניה. תלמיד שלא יגיש את ההצעה ולא אושרה לו דחיה, יועבר למסלול ללא תיזה (פרויקט) בסיום הסמסטר השלישי.
 • מועד הגשת תיזה: לא יאוחר מתום  השנה השלישית ללימודים.

העבודה תוגש בעברית (אלא אם התקבל אישור להגישה באנגלית) והיקפה לא יעלה על 80 עמודים. עבודת הגמר תבחן על ידי הועדה לעבודות גמר, כמקובל במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה. לאחר בחינת עבודת הגמר על ידי הוועדה, תשלח עבודת הגמר לשיפוט. התלמיד יתקן את עבודתו בהתאם לחוות דעת השופטים ויגן עליה בבחינה בעל פה.

>> למידע נוסף והנחיות להגשת הצעת מחקר ועבודת הגמר (תיזה)

 

פרויקט גמר

סטודנטים המעוניינים בלימודים ללא עבודת גמר (תיזה) מחויבים בהשתתפות בקורס "שיטות מחקר - סמינר"  (0159.1146, 2 ש"ס) ובהגשת  פרויקט הגמר בהתאם להנחיות בקורס. סטודנט אשר סיים את לימודיו במסלול ללא עבודת גמר, אינו רשאי יהיה להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי.​

 

אופן שקלול ציון הגמר:

ציון המנחה (מנחים) על העבודה 25%

ציון השופטים על העבודה 20%

ציון הבחינה בע"פ על עבודת הגמר 20%

ממוצע משוקלל של הקורסים 35%

אופן שקלול ציון הגמר בתוכנית ללא עבודת גמר:

ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים 70%

ציון פרויקט 30%

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>