תואר מוסמך במדעי הרפואה MSc במסלול אפידמיולוגיה ורפואה מונעת- מידע למועמדים

התואר "מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת" מוענק על ידי החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת

ראש החוג: פרופ' ליאת לרנר- גבע

יועצת אקדמית: גב' צורית אברמוביץ (tzurita@mail.tau.ac.il)

מזכירת התכנית​: גב' טלי הרמן  (taliher@tauex.tau.ac.il)

03-6407391

 

מה היא אפידמיולוגיה?

אפידמיולוגיה הינו המדע העוסק במשתנים הקשורים בהתפלגות המחלות באוכלוסיות שונות. תחומי העיסוק בו רחבים מאד החל מתיאור תבניות התחלואה במחלות השונות לפי אוכלוסייה, ועד חקר הסיבות לתחלואה, אמצעי המניעה ובקרת מחלות. 

 

מטרת המסלול

 • הקניית ידע תיאורטי ומעשי בתכנון וביצוע מחקרים ברמת האוכלוסייה.
 • לימוד מיומנויות בשיטות מחקר אפידמיולוגיות כמותיות מתקדמות ובניתוח נתונים.
 • הכשרה לקראת השתלבות עתידית במחקר במוסדות שונים או המשך קריירה אקדמית.
 • עידוד מחקר כבסיס לשינוי פעולות למניעת תחלואה באדם.
 • לימוד כתיבה מדעית ברמה גבוהה ויכולת הערכה ביקורתית של ממצאי מחקרים

 


תנאי הקבלה


תנאי הקבלה לתואר "מוסמך במדעי הרפואה (MSc) באפידמיולוגיה ורפואה מונעת הם כמקובל לתלמידי תואר שני במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה.

 • רשאים להירשם ללימודים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בציון גמר "טוב" (80) לפחות. במידת הצורך חלק מהמועמדים יזומנו לראיון.
 • ​​אין צורך במציאת מנחה טרם תחילת הלימודים בתכנית.
 • תלמידים ללא רקע רפואי או פרה-רפואי יחויבו על ידי ועדת הקבלה להשתתף בקורסי השלמה. את קורסי ההשלמה ניתן לבצע לפני או במהלך שנה א' של הלימודים. לרוב מדובר באחד או שני קורסי ההשלמה הבאים:
  • "מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות" (קורס מס' 0158-1118.01) - 2 ש"ס, לא משוקלל בממוצע לתואר.
  • "ביוכימיה וביולוגיה של התא"  (0103.5113+0103.5114) - קורס שנתי, לא משוקלל בממוצע לתואר.
 • תלמיד יתקבל ללימודים לפי אחת מההגדרות הבאות:

 • "מן המניין" - בעל תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג שסיימו את לימודיו בציון 80 לפחות, ועמד בכל קרטריוני הקבלה. 

 • "מן המניין על תנאי" - מועמד שטרם קיבל את תעודת הזכאות לתואר ראשון: על המועמד להמציא זכאות לתואר הראשון בממוצע 80 לפחות עד תחילת שנת הלימודים. 

 • "לא מן המניין"  - מועמד שעד תחילת שנת הלימודים לתואר שני טרם סיים את לימודי התואר הראשון. אם ועדת הקבלה המליצה לקבלו, יתקבל התלמיד כתלמיד "לא מן המניין" בתנאי שמכסת חובותיו להשלמת התואר הראשון לא תעלה על שלושה קורסים (בהיקף של עד 6 ש"ס) וציונו הממוצע בעת ההרשמה הינו 80 לפחות. 

 • "במעמד מיוחד" המחייב השלמות מלימודי התואר הראשון - תלמיד שלימודי התואר הראשון שלו לא כללו את הקורסים הבאים: ביוכימיה, ביולוגיה של התא, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, כימיה אורגנית, וכימיה כללית, ילמד ב"מעמד מיוחד" לתוכנית השלמות שתקבע על ידי ועדת הקבלה. תלמיד יעבור למעמד "מן המניין" רק לאחר שישלים את קורסי השלמה בציון של 80 לפחות בכל אחד מהקורסים וזאת בפרק זמן של שנה אחת בלבד. 

 


אופן הרישום


רישום מקוון דרך האתר: https://www.ims.tau.ac.il/md/rishum/login.aspx

בחירת מסלול מדעי הרפואה 0103.

לאחר השלמת הרישום האינטרנטי, יש לשלוח לגב' טלי הרמן taliher@tauex.tau.ac.il מייל עם בקשה להירשם למסלול אפידמיולוגיה ורפואה מונעת.

 


תכנית הלימודים


תכנית הלימודים לתואר מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת (M.Sc) הינה תכנית מחקרים המחייבת ביצוע מחקר וכתיבת עבודת גמר (תיזה). תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה פקולטטיים  בהיקף של 6 שעות סמסטריאליות (ש"ס), קורסי חובה של התכנית בהיקף של 15 ש"ס וקורסי בחירה מתקדמים וכללים בהיקף של 13 ש"ס (לפחות 4 ש"ס מתוכם - מתוך קורסי בחירה של החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת)  

בנוסף, על הסטודנט להשתתף במהלך הלימודים בלפחות 25 הרצאות סמינריוניות  במסגרת סמינר בין-חוגי או במסגרת סמינרים חוגיים של בית הספר לבריאות הציבור.                                                                 

עבודת המחקר של הסטודנטים תתבצע בתחום הרלוונטי לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת ולבריאות הציבור. מטרת העבודה היא לאפשר לסטודנטים להוכיח מחשבה עצמאית ואת היכולת לאסוף, לעבד ולדווח על ממצאי המחקר. היקף העבודה צריך להתאים לתקופת מחקר של כשנה.

במהלך שנת הלימודים הראשונה נדרש כל תלמיד בתוכנית למצוא מנחה לעבודת הגמר בדרגת מרצה ומעלה

במהלך השבוע הראשון של הסמסטר השלישי ללימודים חייב כל סטודנט להגיש הצעת מחקר לתיזה לועדת עבודות הגמר הבית ספרית.

על התלמיד להגיש את עבודת הגמר, להיבחן עליה ולסיים את כל חובותיו לתואר תוך לכל היותר 3 שנים.

 

>> לתכנית לימודים מפורטת לתואר מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת

 

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.


תנאי הקבלה


תנא

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive