מידע למתעניינים - MSc באפידמיולוגיה ורפואה מונעת

 


תנאי הקבלה


תנאי הקבלה לתואר "מוסמך במדעי הרפואה (MSc) באפידמיולוגיה ורפואה מונעת הם כמקובל לתלמידי תואר שני במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה.

 • רשאים להירשם ללימודים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בציון גמר "טוב" (80) לפחות. כל המועמדים יידרשו לעבור ראיון קבלה. ​
 • ​​אין צורך במציאת מנחה טרם תחילת הלימודים בתכנית.
 • תלמידים ללא רקע רפואי או פרה-רפואי יחויבו על ידי ועדת הקבלה להשתתף בקורסי השלמה. את קורסי ההשלמה ניתן לבצע לפני או תוך כדי הלימודים (במהלך שנה א'). מדובר בקורסי השלמה הבאים:
  • "מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות" (קורס מס' 0158-1118.01) - 2 ש"ס
  • "ביוכימיה וביולוגיה של התא"  (0103.5113+0103.5114) - קורס שנתי, לא משוקלל בממוצע לתואר.
 • תלמיד יתקבל ללימודים לפי אחת מההגדרות הבאות:

 • "מן המניין" - בעל תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג שסיימו את לימודיו בציון 80 לפחות, ועמד בכל קרטריוני הקבלה. 

 • "מן המניין על תנאי" - מועמד שטרם קיבל את תעודת הזכאות לתואר ראשון: על המועמד להמציא זכאות לתואר הראשון בממוצע 80 לפחות עד תחילת שנת הלימודים. 

 • "לא מן המניין"  - מועמד שעד תחילת שנת הלימודים לתואר שני טרם סיים את לימודי התואר הראשון. אם ועדת הקבלה המליצה לקבלו, יתקבל התלמיד כתלמיד "לא מן המניין" בתנאי שמכסת חובותיו להשלמת התואר הראשון לא תעלה על שלושה קורסים (בהיקף של עד 6 ש"ס) וציונו הממוצע בעת ההרשמה הינו 80 לפחות. 

 • "במעמד מיוחד" המחייב השלמות מלימודי התואר הראשון - תלמיד שלימודי התואר הראשון שלו לא כללו את הקורסים הבאים: ביוכימיה, ביולוגיה של התא, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, כימיה אורגנית, וכימיה כללית, ילמד ב"מעמד מיוחד" לתוכנית השלמות שתקבע על ידי ועדת הקבלה. תלמיד יעבור למעמד "מן המניין" רק לאחר שישלים את קורסי השלמה בציון של 80 לפחות בכל אחד מהקורסים וזאת בפרק זמן של שנה אחת בלבד. 

 

 


תכנית הלימודים


תכנית הלימודים לתואר מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת (M.Sc) הינה תכנית מחקרים המחייבת ביצוע מחקר וכתיבת עבודת גמר (תיזה). תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה פקולטטיים  בהיקף של 6 שעות סמסטריאליות (ש"ס), קורסי חובה של התכנית בהיקף של 15 ש"ס וקורסי בחירה מתקדמים וכללים בהיקף של 13 ש"ס (לפחות 4 ש"ס מתוכם - מתוך קורסי בחירה של החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת)  

בנוסף, על הסטודנט להשתתף במהלך הלימודים בלפחות 25 הרצאות סמינריוניות  במסגרת סמינר בין-חוגי או במסגרת סמינרים חוגיים של בית הספר לבריאות הציבור.                                                                 

עבודת המחקר של הסטודנטים תתבצע בתחום הרלוונטי לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת ולבריאות הציבור. מטרת העבודה היא לאפשר לסטודנטים להוכיח מחשבה עצמאית ואת היכולת לאסוף, לעבד ולדווח על ממצאי המחקר. היקף העבודה צריך להתאים לתקופת מחקר של כשנה.

במהלך שנת הלימודים הראשונה נדרש כל תלמיד בתוכנית למצוא מנחה לעבודת הגמר בדרגת מרצה ומעלה

במהלך הסמסטר השלישי ללימודים (ולא יאוחר מתום השבוע השמיני לסמסטר) חייב כל סטודנט להגיש הצעת מחקר לתיזה לועדת עבודות הגמר הבית ספרית ולהציג את הצעת המחקר באחד מהסמינרים הבית ספריים.

על התלמיד להגיש את עבודת הגמר, להיבחן עליה ולסיים את כל חובותיו לתואר תוך לכל היותר 3 שנים.

 

>> לתכנית לימודים מפורטת לתואר מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת

 


ייעוץ אישי לקראת רישום


למעוניינים לקבל מידע נוסף על התכנית מעבר למידע הקיים באתר, ניתן לקבוע פגישה עם יועץ אקדמי של התכנית או עם אחת המזכירות או עוזרי ההוראה. 

מזכירה - גב'  ליבי מנור (libby10@tauex.tau.ac.il) , טלפון: 03-6409040

יועץ אקדמי - מר בריק מיכאל (mic2@post.tau.ac.il), טלפון: 03-6408572

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive