תאריכי הרשמה לקורסים (בידינג)

תאריכי שלושת המקצים לרישום בבידינג לקורסים בשנת לימודים תש"ף (2019-2020)

09 יולי 2019

מקצה ראשון – 4/9/19 החל משעה 11:00 בבוקר ועד ה 11/9/19 בשעה 10:00 בבוקר

מקצה שני – 18/9/19 משעה 11:00 בבוקר עד ל 23/9/19 בשעה 10:00 בבוקר

מקצה שלישי – ביטולים בלבד – 5/11/19 משעה 11:00 בבוקר עד ל 7/11/19 בשעה 10:00 בבוקר

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive