תואר מוסמך בבריאות הציבור במסלול כללי- מידע למועמדים

ראש התכנית: פרופ' ליאת לרנר-גבע

מזכירת התכנית​: גב' ליבי מנור ( mazkirutmph@tauex.tau.ac.il)

 03-6409040

 

התואר המוענק על ידי התכנית:

מוסמך אוניברסיטה בבריאות הציבור                                                (Master of Public Health (MPH

 

מטרות התכנית

 1. להעניק לרופאים, לאחיות ולעובדים אחרים המועסקים במערכת הבריאות ידע, מיומנות והבנה מעמיקה בתחום בריאות הציבור, לאורך מעגל החיים מגיל הינקות ועד לזקנה, תוך התייחסות מיוחדת למצב בריאות האוכלוסייה בישראל בהשוואה למדינות אחרות.
 2. לחשוף את הסטודנטים לתחומי העשייה והמחקר השונים בבריאות הציבור ובהם מחלות זיהומיות, כרוניות, קידום בריאות ובריאות בתעסוקה, תוך מתן דגש על הרפואה המונעת הראשונית, השניוניות והשלישונית בכל תחום.
 3. להעניק לסטודנטים הכרה מעמיקה של כלים אפידמיולוגיים וביוסטטיסטיים בבריאות הציבור.
 4. להקנות ידע בתכנון, ניהול והערכה של שירותי הבריאות ושל תכניות בריאות בקהילה.
 5. לאפיין גורמים חברתיים-כלכליים, תעסוקתיים וסביבתיים הקשורים לבריאות הציבור.

 

על התכנית

התכנית עונה על צורך בלימודים בתחום בריאות הציבור ורפואה מונעת בקהילה, תוך שילוב קורסים ממספר תכניות לימודים קיימות ובהן: אפידמיולוגיה ורפואה מונעת, ביוסטטיסטיקה, מנהל מערכות בריאות, קידום בריאות, בריאות בתעסוקה ועוד.

הלימודים מתקיימים בשני אופיני לימוד - עם עבודת גמר (תיזה) וללא עבודת גמר (פרויקט). בשני המקרים תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה בסיסיים באפידמיולוגיה ובביוסטטיסטיקה. בנוסף, על התלמיד להשתתף בקורסי בחירה באפידמיולוגיה, בריאות בתעסוקה ומנהל רפואי, ובקורסים נוספים לפי תחומי התעניינותו של הסטודנט ודרישות המנחה לתיזה או לפרויקט.

 


קהל היעד ותנאי הקבלה


התכנית פתוחה בפני רופאים, אחיות ועובדי בריאות ומנהל רפואי וכן אנשי מקצוע אחרים בעלי עניין בתחומי בריאות הציבור. תנאי הקבלה הם כמקובל לתלמידי תואר שני במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה. רשאים להירשם ללימודים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בציון גמר "טוב" (80) לפחות. במידת הצורך חלק מהמועמדים יוזמנו לראיון. תינתן עדיפות בקבלה לבעלי ניסיון ורקע בתחום בריאות הציבור. ועדת ההוראה של המדרשה רשאית לשנות דרישות אלה.

תלמידים ללא רקע רפואי או פרה-רפואי יחויבו בקורס השלמה בהיקף 2 ש"ס - "מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות" (קורס מס' 0158-1118.01). קורס זה לא יכלל במכסת השעות לתואר.


אופן לימוד - (תיזה / פרויקט)


 • בחירה באופן הלימוד (תיזה או פרויקט) מתבצעת במהלך שנת הלימודים הראשונה.
 • התלמידים מתבקשים לחפש מנחה לתיזה או לפרויקט רק לאחר קבלתם ללימודים ותשלום דמי המקדמה.

 

לימודים עם עבודת גמר (29 ש"ס)

תכנית הלימודים היא כמקובל לתואר שני במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה וכוללת קורסי חובה פקולטטיים  בהיקף של 6 שעות סמסטריאליות, קורסי חובה של התכנית בהיקף של 16 ש"ס וקורסי בחירה מתקדמים וכללים בהיקף של 7 ש"ס לפחות. בנוסף, על הסטודנט להשתתף במהלך הלימודים בלפחות 25 הרצאות סמינריוניות  במסגרת סמינר בין-חוגי או במסגרת סמינרים חוגיים בבית הספר לבריאות הציבור.                                                                 

עבודת המחקר של סטודנטים במסלול זה תתבצע בתחום הרלוונטי לבריאות הציבור. מטרת העבודה היא לאפשר לסטודנטים להוכיח מחשבה עצמאית ואת היכולת לאסוף, לעבד ולדווח על ממצאי המחקר. היקף העבודה צריך להתאים לתקופת מחקר של כשנה. כל סטודנט במסלול זה חייב להגיש הצעת מחקר בהנחיית חבר סגל בדרגת מרצה ומעלה. על התלמיד להגיש את עבודת הגמר ולסיים את כל חובותיו לתואר תוך לכל היותר 3 שנים.

רשאים להגיש מועמדות למסלול עם עבודת גמר הם סטודנטים שסיימו את הקורסים שלהלן בציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות:

 1. 0158.100 - מבוא לאפידמיולוגיה
 2. 0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה 
 3. 0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר
 4. 0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב' 

תלמידים המעוניינים לבצע את עבודת הגמר מתוך מאגרי נתונים קיימים יידרשו לעמוד בדרישות נוספות, המפורטות בתקנון ועדת עבודות הגמר.

 

לימודים ללא עבודת גמר (39 ש"ס)

תכנית הלימודים היא כמקובל לתואר שני במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה וכוללת קורסי חובה בפקולטה בהיקף של 4.5 ש"ס, קורסי חובה בתכנית בהיקף של 16 ש"ס וקורסים מתקדמים וכללים בהיקף של לפחות 18.5 ש"ס. בנוסף, על הסטודנט להשתתף במהלך הלימודים בלפחות 25 הרצאות סמינריוניות  במסגרת סמינר בין-חוגי או במסגרת סמינרים חוגיים בבית הספר לבריאות הציבור.

במקום עבודת גמר, יידרש התלמיד במסלול זה להתנסות מחקרית בהנחיית אחד מחברי החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת בדרגת מרצה ומעלה. ההתנסות תהיה בהיקף המקביל ליום עבודה בשבוע במהלך שלושה חודשים ובסיומה יגיש פרויקט מסכם לפי דרישת המנחה. הפרויקט יהיה על אחד הנושאים בהם עסק הסטודנט במהלך ההתנסות ויכלול ניתוח נושא בתחום בריאות הציבור באמצעות איסוף נתונים בהיקף מצומצם או לחילופין חיפוש ספרות שיטתי וניתוח-על של מספר מחקרים. הסטודנט יידרש לסכם את ממצאיו בכתב בדיון מקיף ובקורתי בנושא הכולל הצגת הבעיה, תאור שיטות העבודה, ממצאי המחקר והצעת דרכי פתרון לבעיה.

 

>> לתכנית לימודים מפורטת לתואר מוסמך בבריאות הציבור במסלול הכללי

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>