מענק לימודים לתלמידי תואר שני בבריאות בתעסוקה

משרד העבודה, הרווחה והשירותיים החברתיים של מדינת ישראל מכריז על מתן מענקים לעידוד לימודי תואר שני בבריאות בתעסוקה, בשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018).

על מנת לקבל מידע נוסף על כללי הרישום והגשת מועמדות לקבלת המענק - נא להוריד את הטפסים הבאים.

מועד אחרון להגשת המועמדות -  14/09/2017

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive