תכנית לימודים לתואר MPH במסלול ייעודי לסטודנטים לרפואה ורפואת שיניים לשנות לימודים תשע"ט (2018-2019), תש"ף (2019-2020) ותשפ"א (2020-21)

תיאור התכנית

 

תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018) או לפניה מחויבים לתכנית הלימודים שהייתה קיימת בשנה בה החלו את לימודיהם. לעיון בתכנית הלימודים המחייבת בהתאם לתואר, מסלול או אופן הלימוד נא לעיין בידיעון תשע"ח.

תכנית הלימודים המתוארת כאן תקפה לסטודנטים אשר שנת התחלת הלימודים שלהם היא תשע"ט (2018-2019), תש"ף (2019-2020) או תשפ"א (2020-2021).

סטודנטים שהחלו את התואר לפני שנת לימודים תשפ"א מחוייבים בקורס "שיטות מחקר מתקדמות לחקר בסיסי נתונים" רק אם התזה שלהם היא על מאגר נתונים קיים. החל משנת לימודים תשפ"א, הקורס "שיטות מחקר מתקדמות לחקר בסיסי נתונים" חובה לכל הסטודנטים במסלול.

 


היקף הקורסים הנדרש לקבלת התואר:

 • לימודים עם עבודת גמר - 30 ש"ס. 

במסגרת הלימודים במסלול, על כל תלמיד/ה להשתתף ב:

 • קורסי חובה פקולטטיים: 5.5 ש"ס.

 • קורסי חובה של התכנית: 17 ש"ס (כולל 1 ש"ס של הקורס "שיטות מחקר מתקדמות לחקר בסיסי נתונים". עבור סטודנטים שהחלו לפני שנת לימודים תשפ"א, קורסי החובה כוללים 16 ש"ס). 

 • קורסי בחירה מתקדמים: לפחות 6 ש"ס 

 • קורסי בחירה כללים: 1.5 ש"ס*

​*סטודנטים שהחלו את התכנית לפני שנת לימודים תשפ"א מחוייבים ב-2.5 ש"ס בקורסי בחירה כלליים.

 

​​תכנית הלימודים טעונה אישור יועץ אקדמי של התכנית.

לא כל קורסי הבחירה נפתחים בכל שנה. יש לבדוק את הקורסים שנפתחים במערכת השעות לשנת הלימודים הנוכחית.

 

​​דרישות נוספות:

 • השתתפות בסמינריונים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור וצבירת 15 חתימות.
 • מציאת מנחה לעבודת הגמר (תיזה) - עד תום סמסטר א'.
 • הגשת הצעת מחקר לתיזה - עד סוף חודש מאי.
 • הגשת התיזה כמקובל בתוכנית המוסמך בבריאות הציבור - עד תחילת הסטאז'.
 • בחינה בעל-פה על התיזה.

​​

תנאיי החזרה ללימודי הרפואה:
 • עמידה בהצלחה בכל קורסי התכנית והשלמת מסגרת השעות הנדרשת לקבלת התואר. 
 • הגשת הצעת מחקר לתיזה. הגשת הצעת מחקר לתיזה היא תנאי להתחלת הלימודים הקליניים (תנאי להתחלת הקורס רפואה פנימית א') בכל תכנית בהתאם לתאריך התחלת הקורס.
 • כל המועמדים המתקבלים לתכנית, חייבים בהגשת תזה במסגרת לימודיהם ל- MPH . התזה תחשב כחלופה לעבודת הגמר ותוגש עד תום הלימודים כתנאי להתחלת הסטאז . 
 • מועמדים שלמדו את הלימודים הקליניים לא באוניברסיטת תל אביב חייבים להגיש תזה על מנת לסיים את התואר ברפואה. לא ניתן יהיה בשום תנאי להגיש עבודת גמר  MD על מנת לסיים את התואר ברפואה.
 

מבנה תכנית הלימודים

 • מסלול לימודים של שנה אחת עם הפסקה בלימודי הרפואה: קורסי חובה ובחירה יומיים בשבוע, בימי שלישי ורביעי במשך שני סמסטרים. עבודת המחקר במסגרת התזה צריכה להתבצע במקביל לקורסים ובמשך חופשת/ות הקיץ. 
 • הגשת עבודת גמר (תיזה) במסגרת התואר למוסמך בבריאות הציבור מקנה פטור מהגשת עבודת גמר במסגרת הלימודים לתואר MD.​
 

קורסי חובה פקולטטיים (5.5 ש"ס)

0103.0012 - ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב

4 ש"ס

0103.7000 - כתיבה מדעית 

1.5 ש"ס

0146.4400 - משאבי ספריה למדעי החיים ולרפואה – קורס ווירטואלי

0 ש"ס

0400.1001 - בטיחות וגהות בעבודה במעבדה* 

0 ש"ס

* הקורס "בטיחות וגיהות בעבודה במעבדה" הינו קורס חובה רק לסטודנטים המתכננים לבצע מחקר מעבדתי. 

 

קורסי החובה של התכנית (16 ש"ס)

0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב'

3 ש"ס

0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר

1 ש"ס

0146.1000 - בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה

2 ש"ס

0158.1205 - מבוא לניהול מערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1117 - מבוא לכלכלת בריאות

2 ש"ס

0158.1201 - ניסויים קליניים

2 ש"ס

0158.1021 - שיטות מחקר מתקדמות לחקר בסיסי נתונים

1 ש"ס
 

קורסי בחירה מתקדמים (לפחות 3 קורסים מן המסגרת הנ"ל - לפחות 6 ש"ס)

0146.1007 - ניהול טכנולוגיות רפואיות

2 ש"ס

0103.0032 - תורת החלטות - יישומים למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1101 - ניתוח עלות תועלת למערכות בריאות

2 ש"ס

0158.1002 - אפידמיולוגיה סביבתית

2 ש"ס

0158.1001 - אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות 

2 ש"ס

0158.1012 - אפידמיולוגיה של מחלות כלי הדם המוחיים ודמנציות 

2 ש"ס

0158.1016 - אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית 

2 ש"ס

0158.1106 - אפידמיולוגיה של סרטן

2 ש"ס

0158.1119 - אפידמיולוגיה של סוכרת וסיבוכיה

2 ש"ס
 
 
קורסי בחירה מתקדמים וכללים (השלמה ל-30 ש"ס)

0158.1010 - אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין

2 ש"ס

0158.1015 - שיטות סטטיסטיות מתקדמות

3 ש"ס

0158.1023 - אפידמיולוגיה של היפגעות וטראומה

2 ש"ס

0158.1113 - אפידמיולוגיה של התזונה

2 ש"ס

0158.1120 - חיסונים נגד זיהומים חיידקיים ונגיפיים

2 ש"ס

0158.1121 - נוירואפידמיולוגיה - מחלות מוח, אדם וסביבה 

2 ש"ס

0158.1124 - מבוא לאינפורמטיקה רפואית וביג דאטה ברפואה

2 ש"ס

0158.1125 - אפידמיולוגיה של פעילות גופנית

2 ש"ס

0158.1207 - היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות (סמסטריאלי)

2 ש"ס

0158.1208 - אפידמיולוגיה פסיכיאטרית ובריאות נפש קהילתית

2 ש"ס

0158.1212 - פארמקו-אפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1305 - מתרביות למטגנומיקה- איבחון וניטור מחלות זיהומיות במעבדה לבריאות הציבור

2 ש"ס

0158.1215 - מודלים מתמטיים בחקר מגפות

2 ש"ס
GEO Health  

0146.1008 - תפעול מערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1009 - כלכלת בריאות 

2 ש"ס

0146.1010 - יסודות החשבונאות למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1011 - יסודות המימון למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1012 - ניהול פרויקטים בבריאות הציבור 

1 ש"ס

0146.1103 - עישון: אפידמיולוגיה וקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1106 - מתודולוגיות מחקר והערכה בקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1109 - קידום בריאות אינטגרטיבי 

2 ש"ס

0146.1114 - קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות

2 ש"ס

0146.1115 - תקשורת וקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1119 - מבוא לראיון מוטיבציוני וטיפול התנהגותי קוגניטיבי

2 ש"ס

0146.1121 - שלומות וקידום בריאות

2 ש"ס

0146.1122 - קידום בריאות בקשישים

2 ש"ס

0146.1123 - משפט ובריאות הציבור

1.5 ש"ס

0146.1125 - תקשורת בריאות בעידן הדיגיטלי: אתגרים והזדמנויות

2 ש"ס

0146.1111 - קידום בריאות אישי להתנהגויות אורח חיים בריא

2 ש"ס

0146.2111 - קידום בריאות אישי להתנהגויות אורח חיים בריא (חלק ב)- סמינריון

2 ש"ס

 
ניתן לבחור קורסי בחירה כללים גם מבין מגוון הקורסים המתקיימים במדרשה לתארים מתקדמים. או מבין קורסי הקיץ שמקיים ביה"ס לבריאות הציבור. ביה"ס לבריאות הציבור מקיים מדי שנה בחודשי הקיץ קורסים מרוכזים (בני שבוע ימים) במגוון נושאים בתחום האפידמיולוגיה ובריאות הציבור. קורסים אלו מועברים בשפה האנגלית על ידי המרצים המובילים בתחומם מאוניברסיטת ת"א ומאוניברסיטאות מובילות בחו"ל. רישום לכלל קורסים אלו טעון אישור של יועץ התוכנית.

 

השתתפות בסמינרים

 1. כל סטודנט במסלול חייב לצבור במהלך לימודיו לפחות 15 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות.

 2. השתתפות בכנס מדעי חיצוני, בידיעת המנחה, שקולה להשתתפות ב – 2 הרצאות סמינריוניות. תאושר השתתפות בשני כנסים חיצונים בלבד (לאורך כל התואר), וזאת בהצגת אישור תשלום / אישור השתתפות בכנס ותג שם בלבד.

 3. כל סטודנט ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף דרך אתר ה-moodle. 

 4. לאחר שישלים הסטודנט את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, ישלח הסטודנט מייל למזכירות ביה"ס. סיום חובת הסמינרים תהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.​

 5. מומלץ לכל סטודנט, במעמד סיום התואר, לתאם מועד ולהציג את תוצאות מחקרו במסגרת סמינר בית ספרי או במסגרות אחרות של ימי עיון או כנסים מדעיים. 

 

עבודת גמר (תיזה)

עבודת הגמר תתבצע בתחום הרלוונטי לבריאות הציבור. מטרת העבודה היא לאפשר לסטודנט להוכיח מחשבה עצמאית וכן את היכולת לאסוף, לעבד ולדווח על ממצאי מחקרו. 

תלמידים המעוניינים לבצע את עבודת הגמר מתוך מאגרי נתונים קיימים יידרשו לעמוד בדרישות נוספות, המפורטות בתקנון ועדת עבודת גמר, וכן: 

 1. על התלמיד לעבור הקורס "שיטות מחקר מתקדמות בחקר בסיסי נתונים" (0158.1021, 1 ש"ס).
 2. לקחת חלק פעיל בתכנון המחקר ובכלל זאת, העמקה בנושא המחקר וסקירת ספרות, גיבוש מטרות המחקר, השערות המחקר, קביעת המתודולוגיה, הגדרת המשתנים, קריטריוני ההכללה וההוצאה וכיו"ב.
 3. התזה תהווה מחקר אנליטי (מחקרים תיאוריים לא יאושרו) ותכלול שימוש בכלים אפידמיולוגיים וסטטיסטיים מתקדמים המתאימים לשיטות המחקר, כגון: רגרסיות רבות משתנים וטיפול מתאים בנתונים חסרים.
 4. לתלמיד תינתן גישה לנתונים המלאים אשר עליהם יתבסס המחקר כאמור בהצעת המחקר. התלמיד יכין את קובץ הנתונים לעיבוד הסטטיסטי ויבצע את עיבוד הנתונים באופן עצמאי תוך שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות. התלמיד יצהיר בגוף העבודה על כך כי ביצע באופן עצמאי ובהדרכת המנחים את כל עיבוד הנתונים.
 5. התלמיד יבצע עבודת בקרה על איכות הנתונים ותוקפם בהקשר של נושא מחקרו. במקרים בהם עבודות תיקוף אינן אפשרויות, ישולב בעבודת הגמר פרק הכולל "ניתוחי רגישות". על התלמיד להגדיר בפרק זה את המשתנים החשובים לגביהם אין אפשרות לבצע תיקוף ולהתייחס למשמעות של העדר אפשרות לתקף על ממצאי המחקר (מידת ההטיה האפשרית). לאור זה, יבצע סימולציות על מידת ההטיה.
 6. תלמיד ינסח באופן עצמאי את עיקרי הממצאים ומסקנות המחקר בעבודת הגמר.

היקף עבודת הגמר צריך להתאים לתקופת מחקר של כשנה.

 • מועד הגשת הצעת המחקר: עד תום סמסטר ב' (במהלך חודש מאי) 
 • מועד הגשת תיזה: עד תחילת הסטאז' בלימודי הרפואה. 

עבודת הגמר תבחן על ידי הועדה לעבודות גמר, כמקובל במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה. לאחר בחינת עבודת הגמר על ידי הוועדה, תשלח עבודת הגמר לשיפוט. התלמיד יתקן את עבודתו בהתאם לחוות דעת השופטים ויגן עליה בבחינה בעל פה.

>> למידע נוסף והנחיות להגשת הצעת מחקר ועבודת הגמר (תיזה)

 

שקלול ציון סופי וזכאות לתואר

 

     שקלול הציונים בקורסים 40%                                                                       

     ציון עבודת הגמר:   

     ציון המנחה (מנחים) 20%                                                                               

     ציון השופטים 20%                                          

     ציון הבחינה בעל פה 20%

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>