• ראשי
 • פרוייקטים שפותחו במסלול פרוייקט

  לימודים לתואר מוסמך אוניברסיטה בריפוי בעיסוק

  פרוייקטים שפותחו בשנה"ל תשע"ט:

   

  פרויקטים שפותחו בשנה"ל תשע"ח: 

  פרוייקטים שפותחו בשנה"ל תשע"ז:

   

  פרוייקטים שפותחו בשנה"ל תשע"ו:

  פרוייקטים שפותחו בשנה"ל תשע"ה:

   
  אוניברסיטת תל אביב
  P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801