סגל החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת

 

ראש החוג: פרופ' יריב גרבר

דוא"ל: yarivg@post.tau.ac.il

חדר 923, בניין סאקלר

טלפון: 03-6409040

פקס: 03-6409868

 

סגל בכיר:

תואר שם  Email
ד"ר אדלר עמוס amosa@tlvmc.gov.il
ד"ר בנדרלי מיכל michalbe@gertner.health.gov.il​
ד"ר גבאי אורי ugabai@post.tau.ac.il
פרופ'  גולדבורט אורי goldbu1@tauex.tau.ac.il
ד"ר יפתח גפנר gepner@tauex.tau.ac.il
פרופ' דנקנר רחלי racheld@gertner.health.gov.il
ד"ר הופרט עמית amith@gertner.health.gov.il
פרופ' הרט יעקב jacobhart2011@gmail.com
פרופ' חודיק גבריאל hodik_g@mac.org.il
פרופ' טנה דוד tanne@post.tau.ac.il
פרופ' כהן דניאל dancohen@tauex.tau.ac.il
פרופ' לרמן יהודה ylerman@post.tau.ac.il
פרופ' לרנר-גבע ליאת liatl@gertner.health.gov.il
ד"ר מור ארנה orna.mor@sheba.health.gov.il
פרופ' מוחסן ח'יתאם kmuhsen@tauex.tau.ac.il
פרופ' מור זהר zohar.mor@rml.health.gov.il
ד"ר מנדלבוים מיכל michalman@tauex.tau.ac.il
פרופ' מנדלסון אלה ellamen@sheba.health.gov.il
ד"ר נוטמן אמיר amirn@tlvmc.gov.il
פרופ' סדצקי סיגל Siegal.sadetzki@moh.gov.il
ד"ר סילברמן ברברה silver_b@mac.org.il
ד"ר עצמון יעקב jacoba@tlvmc.gov.il
ד"ר פרידמן אהרונה aharona.freedman@moh.health.gov.il
פרופ' פרץ חוה cperetz@tauex.tau.ac.il
ד"ר צוקר ענבר inbar.zucker@icdc.health.gov.il
ד"ר צוקרמן-יפה טלי cukierm@post.tau.ac.il
ד"ר צימליכמן אייל eyal.zimilichman@sheba.health.gov.il
ד"ר קופל ערן erankopel@tauex.tau.ac.il
ד"ר קלטר-ליבוביץ עפרה ofral@gertner.health.gov.il
ד"ר רגב יוחאי גילי gilir@gertner.health.gov.il
פרופ' שוחט תמי tamar.shohat@moh.health.gov.il
ד"ר שכנר ורד vereds@tasmc.health.gov.il
פרופ' שלו ורדה shalev_v@mac.org.il

 

מורים חוקרים ומורים מן החוץ:

תואר שם Email
ד"ר אילת-אדר סיגל eilat_adar@mac.org.il
ד"ר בריל שי shaybr@clalit.org.il
ד"ר ברקמן פנחס pinhas.berkman@moh.health.gov.il
ד"ר גרוס רז Raz.Gross@sheba.health.gov.il
ד"ר הירש-יחזקאל גלית galith@gertner.health.gov.il
ד"ר זיו-ברן תומר zivtome@tauex.tau.ac.il​
ד"ר חבקין עפרה ofra.havkin@lbm.health.gov.il
פרופ' טל ארנה ornatal@asaf.health.gov.il
ד"ר פרידמן נורית friedman_n@mac.org.il
ד"ר קורן-מורג נירה koren@post.tau.ac.il
ד"ר קינן-בוקר ליטל lital.keinan@icdc.health.gov.il

 

מרצים נוספים המלמדים בתכניות אפידמיולוגיה ו - MPH:

תואר שם Email
מר איזדורפר עידו eisdorfe@post.tau.ac.il
ד"ר איזנברג ורד Vered.Izenberg@sheba.health.gov.il
ד"ר אנגל ענת anat.engel@asaf.health.gov.il
ד"ר בורסי בן bben217@gmail.com
רו"ח בן עזרא עופר ofer.ben.ezra@il.ey.com
פרופ' גלזר יעקב (קובי) glazer@tauex.tau.ac.il
פרופ' גמזו רוני ronni@tlvmc.gov.il
ד"ר המרמן אריאל arielha@clalit.org.il
ד"ר לוי יובל yuval.levy@sheba.gov.il 
ד"ר לוריא עידו ido.lurie@gmail.com
פרופ' לשנו משה leshnom@post.tau.ac.il
ד"ר נבו דניאל danielnevo@tauex.tau.ac.il
פרופ' סינקלר דניאל dsinclair@law.fordham.edu
ד"ר פייר גיל gilf@tlvmc.gov.il
ד"ר קטורזה אלדד eldad.katorza@sheba.health.gov.il
ד"ר קפלן גיורא giorak@gertner.health.gov.il
פרופ' שטיינברג דוד dms@post.tau.ac.il
פרופ' שמר יהושוע shemeri@post.tau.ac.il

 

סגל מנהלי וטכני

תואר שם Email
גב' ביאליק אניה bialika@post.tau.ac.il 
גב' מנור ליבי libby10@tauex.tau.ac.il

 

עוזרי הוראה ואסיסטנטים

תואר שם Email
גב' ובר מיכל michalweber@mail.tau.ac.il
מר חגלי אחמד ahmadhejleh@mail.tau.ac.il
גב' כהן גלי galicohen@mail.tau.ac.il​
גב' מלר- ירון יוליה maleryaron@mail.tau.ac.il
גב' שויכץ- גרנות איבון yvonnes@mail.tau.ac.il​

 

עובדי מחקר

תואר שם Email
גב' בר גני ganybr@gmail.com
גב' גורן סופי sophyg@post.tau.ac.il
ד"ר מירון-סודאי שירי shirimeron@yahoo.com

 

חוקרים אורחים

תואר שם Email
ד"ר אור נדב norr@its.jnj.com
פרופ'  זנילמן ג'ונתן jzenilma@jhmi.edu
פרופ' מילר אליזבט liz.miller@phe.gov.uk
ד"ר ניצן דורית dorit.nitzan@gmail.com

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive